Emerytura w Niemczech - rodzaje, komu i po jakim czasie przysługuje?

· Autor:
Emerytura w Niemczech - rodzaje, komu i po jakim czasie przysługuje?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

W Niemczech prawo do emerytury można uzyskać już po pięciu latach pracy. Wysokość świadczenia zależy przede wszystkim od przebiegu wysokości zebranych składek, ale także punktów emerytalnych oraz stażu pracy.

W Niemczech funkcjonuje dosyć skomplikowany system emerytalny, w którym brany pod uwagę jest nie tylko staż pracy, ale także wynagrodzenie pracownika i liczby zebranych punktów emerytalnych. Od 2029 roku w Niemczech wiek emerytalny zostanie wydłużony do 67 lat, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. 

Emerytura w Niemczech - kiedy przysługuje? 

W Niemczech pracownik może wnioskować o emeryturę tylko w sytuacji, gdy spełniony jest tzw. okres oczekiwania, czyli minimalny okrese ubezpieczenia emerytalnego. Niemcy mogą przejść na emeryturę już po 5 latach, jednak tylko w sytuacji, gdy osiągnięty został wiek emerytalny. Dodatkowo świadczenie po tak krótkim czasie pracy może uzyskać także osoba, która chce przejść na rentę z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Oczywiście na emeryturę można przejść po znacznie dłuższym okresie oczekiwania, który może wynosić 20, 25, 35 lub 45 lat. Warto zaznaczyć, że osoba, która zdecyduje się na emeryturę w Niemczech już po 5 latach pracy, nie otrzyma zbyt wysokiej kwoty, ponieważ jej wysokość wyniesie około 104 euro brutto. Warto wiedzieć o tym, że poziom świadczeń emerytalnych w Niemczech stopniowo się obniża, a jednocześnie wydłużany jest wiek emerytalny (wynosi on już 67 lat). Od 1 stycznia 2021 roku dodatkowo możliwe jest otrzymanie emerytury podstawowej, która nie jest samodzielnym świadczeniem, tylko dodatkiem w wysokości od 75 do 400 euro miesięcznie. To świadczenie przeznaczone jest dla osób, które pracowały wiele lat, ale zarabiały bardzo mało. 

Rodzaje emerytur w Niemczech 

W Niemczech można wyróżnić następujące rodzaje emerytur:

  • Emerytura przyznawana po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego, wynoszącego 67 lat (dla osób urodzonych po 1964 roku). Warto zaznaczyć, że dla osób urodzonych przed 1947 rokiem, wiek emerytalny wynosi 65 lat, a od 2012 roku wiek emerytalny jest stopniowo wydłużany. 
  • Emerytura dla osób z długim okresem ubezpieczeniowym, czyli takim, który wynosi minimum 35 lat. W takim wypadku świadczenie można otrzymywać już w wieku 63 lat. Do obliczenia tego typu emerytury liczą się wszystkie okresy składkowe, a więc zarówno lata pracy, jak i okres nauki w szkole, na uczelni, okresy wychowywania dzieci. Warto jednak zaznaczyć, że po 2012 roku granica wieku jest wydłużana. 
  • Emerytura dla osób ze szczególnie długim okresem ubezpieczeniowym, a więc dla tych, którzy posiadają aż 45 lat okresów składkowych. Dla wszystkich, którzy urodzili się po 1964 roku, możliwe jest przejście na taką emeryturę dopiero po ukończeniu 65 lat. 
  • Emerytura dla osób z ciężką niepełnosprawnością, którą można pobierać po 60 roku życia. Konieczne jest tutaj wykazanie 35-letniego okresu oczekiwania oraz pięćdziesiątego stopnia niepełnosprawności. 
  • Emerytura dla górników, czyli dla osób, których praca była wykonywana głęboko pod ziemią. To świadczenie może otrzymać górnik, który przepracował minimalnie 25 lat i ukończył 60 rok życia.

Kogo obejmuje emerytura w Niemczech? 

Emerytura w Niemczech obejmuje wszystkie osoby, które przepracowały minimum 5 lat na umowie o pracę i osiągnęły wiek emerytalny. Przyznanie tego świadczenia jest możliwe już po pięciu latach pracy. Emeryt może ją otrzymać jednak dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego, a więc obecnie po 67 roku życia. W Niemczech państwowa emerytura nie obejmuje z kolei osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Emerytura nie obejmuje także osób, które pracowały w Niemczech w ramach umowy-zlecenia (Arbeitsauftrag), umowy o dzieło (Werkvertrag) oraz Minijob. W praktyce więc prawo do emerytury w Niemczech mają tylko te osoby, które pracowały w ramach umowy o pracę przez okres minimum 5 lat lub dłuższy. 

Zdjęcie: depositphotos.com, autor: Andrew Lozovyi

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie