Firma budowlana w Niemczech – cz.1

· Autor:
Firma budowlana w Niemczech – cz.1
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Polak planujący świadczenie usług budowlanych w Niemczech ma do wyboru dwie możliwości:

1. Może zarejestrować w Niemczech firmę, będącą niemieckim podmiotem gospodarczym, w oparciu o unijną zasadę swobody przedsiębiorczości (art.49 TFUE) - przy czym najpopularniejszą formą organizacyjno-prawną, wybieraną przez naszych rodaków jest jednoosobowa działalność gospodarcza (Einzelunternehmen), potocznie zwana GEWERBE.

2. Może też świadczyć swoje usługi w ramach zarejestrowanej w Polsce działalności gospodarczej, w oparciu o unijną zasadę swobody świadczenia usług (art.56 TFUE), W tym przypadku należy mieć jednak na uwadze, możliwość powstania w Niemczech „zakład” w myśl odrębnych przepisów, w związku np. z czasem trwania robót budowlanych.

W dzisiejszym opracowaniu, postaramy się przybliżyć Państwu tę pierwszą opcję, czyli usługi budowlane w ramach Gewerbe.

Przede wszystkim należy dokładnie przemyśleć zakres robót, jaki będzie mieścił się w ramach świadczonych przez nas usług. Wiele zawodów związanych z branżą budowlaną zaliczanych jest do tzw. czystego rzemiosła (uregulowanego w ustawie o rzemiośle – Handwerksordnung – katalog zawodów uważanych za czyste rzemiosło zawiera załącznik A do tejże ustawy), na których wykonywanie potrzebne jest uzyskanie zezwolenia i wpisu do izby rzemieślniczej (Handwerkskammer - HWK) oraz otrzymanie karty rzemieślniczej (Handwerkskarte).

Do zawodów wymienionych w załączniku A do ustawy o rzemiośle należą m.in.:

 • Murarz i betoniarz (Mauerer und Betonbauer)
 • Dekarz (Dachdecker)
 • Kamieniarz , prace w kamieniu (Steinmetzen und Steinbildhauer)
 • Cieśla (Zimmerer)
 • Malarz i lakiernik (Maler und Lackierer)
 • Wykonawca konstrukcji metalowych (Metallbauer)
 • Monter izolacji budowlanej (Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer)
 • Wykonawca dróg (Straenbauer)
 • Wykonawca rusztowań (Gerüstbauer)

Warunkiem uzyskania wpisu do izby rzemieślniczej dla rzemieślnika jest posiadanie przez przedsiębiorcę (lub zatrudnionego przez niego na kierowniczym stanowisku pracownika) tytułu mistrzowskiego (Meisterbrief / Meisterprüfung). W przypadku braku posiadania tytułu mistrzowskiego, przewidziano szczególne procedury uzyskania wpisu, w oparciu o zezwolenie specjalne, przyznawane na podstawie udokumentowanego okresu doświadczenia zawodowego w danym kierunku (np. 3 lata własnej działalności gospodarczej lub na kierowniczym stanowisku w zakładzie oraz 3-letnie kształcenie w danym zawodzie).

Działalność zbliżona do rzemiosła oraz działalność pokrewna (wymieniona w załączniku B do ustawy o rzemiośle) nie wymaga uzyskania dodatkowych pozwoleń, jednakże również podlega wpisowi do HWK.

Za działalność i zawody zbliżone do rzemiosła uznaje się np.:

 • Kafelkarz i glazurnik (Fliesen-, Platten- und Mosaikleger)
 • Parkieciarz (Parkettleger)
 • Posadzkarz (Bodenleger)
 • Brukarz i kamieniarz (Betonstein- und Terrazzohersteller)
 • Monter rolet i żaluzji (Rollladen – und Sonnenschutztechniker)
 • Zbrojarz (Eisenflechter)
 • Wiertacz i krajacz betonu (Betonbohrer und- schneider)
 • Fugarz w budownictwie lądowym nadziemnym (Fuger im Hochbau)
 • Działalność w zakresie konserwacji drewna oraz budynków (Holz – und Bautenschutzgewerbe, Mauerschutz – und Holzimprägnierung)
 • Wprawianie unormowanych elementów, jak okna drzwi, odrzwia i regały (Einbau von genormten Bauferigteilen z.B. Ferster, Türen, Zargen, Regale)
 • Wykonywanie gontów drewnianych (Holzschindlermacher)

Rejestracja w niemieckiej izbie rzemieślniczej wiąże się ze składkami członkowskimi. Wysokość tych składek uzależniona jest od wysokości obrotów przedsiębiorstwa, przy czym małe przedsiębiorstwa mogą wnioskować o zwolnienie z opłacania składek. Z naszego doświadczenia wynika, że większość Polaków, działających w branży usług budowlanych, którzy nie mogą skorzystać ze zwolnienia, opłaca składki w wysokości nieprzekraczającej 200 eur rocznie.

Tryb rejestracji działalności gospodarczej w Gewerbamt/Ordnungsamt oraz w Izbie rzemieślniczej (HWK) zależy od usług jakie będą świadczone, pod kątem czystego rzemiosła lub działalności pokrewnej. W przypadku osób, które planują świadczenie usług zaliczanych w Niemczech do czystego rzemiosła, rejestrację w urzędzie do spraw gospodarczych/porządkowych (Gewerbeamt/Ordnungsamt), należy poprzedzić uzyskaniem wpisu do rejestru rzemieślników w izbie rzemieślniczej. Otrzymane dokumenty z izby rzemieślniczej należy załączyć do składanego wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. Natomiast Ci, którzy zamierzają świadczyć jedynie usługi zbliżone do rzemiosła, mogą swoje pierwsze kroki skierować bezpośrednio do urzędu Gewerbeamt/Ordnugsamt. Po dokonaniu rejestracji urząd ten automatycznie powiadomi o niej właściwą izbę rzemieślniczą. Następnie izba rzemieślnicza prześle stosowne formularze, które należy wypełnić i odesłać, celem dopełnienia rejestracji.

Decyzja o zakresie usług budowlanych, świadczonych w ramach Gewerbe, ma również wpływ na późniejsze obowiązki ubezpieczeniowe.

Zasadą jest, że każda osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, jednakże rzemieślnicy (w rozumieniu „czystego rzemiosła) podlegają również obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, poza:

 • rzemieślnikami prowadzącymi jedynie uboczną działalność rzemieślniczą
 • prowadzącymi jedynie działalność rzemieślniczą małych rozmiarów (przychód miesięczny do 450 EUR)
 • pobierającymi świadczenie emerytalne

Zapraszamy również do zapoznanie się z naszym kolejnym artykułem, który zostanie poświęcony zagadnieniom podatkowym w branży budowlanej.

Ewa Szczap, Euro-Tax.pl

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie