Firma w Niemczech? Sprawdź jak założyć i rozliczyć Kleingewerbe

· Autor:
Firma w Niemczech? Sprawdź jak założyć i rozliczyć Kleingewerbe
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Założenie Kleingewerbe jest świetnym pomysłem jeżeli pragniesz zacząć przygodę z przedsiębiorczością. Jest to dobry sposób aby w ramach pobocznej działalności przetestować idee biznesową, pracując jedocześnie nadal na etacie. Jest to rozwiązanie stosunkowo bezpieczne gdyż nadal dysponujemy stałym źródłem dochodu, a jednocześnie idea biznesowa może zostać przetestowana.

Założenie małej Gewerbe może okazać się szczególnie opłacalne dla przedsiębiorców chcących sprzedawać swoje usługi do klientów prywatnych. Kleingewerbe jest atrakcyjne ze względu na występujące preferencje podatkowe, ale również ze względy na uproszczona księgowość i brak wymogu posiadania kapitału. Zakładając Kleingewerbe podejmujemy znaczenie mniejsze ryzyko niż zakładając Gewerbe lub spółkę GmbH. Warto nadmienić że Niemcy jako jedna z największych gospodarek światowych i największa europejska gospodarka są idealnym miejscem dla założenia działalności gospodarczej. Dostęp do Niemieckiego rynku umożliwi nam dostęp do dużego i chłonnego rynku, który posiada konsumentów i firmy z zasobnym portfelem. Ponadto prowadzenie firmy w Niemczech umożliwia nam korzystanie ulg podatkowych oraz benefitów.

Co to jest Kleingewerbe?

Kleingewerbe jest jedną z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Kleingewerbe można przetłumaczyć na język polski jako małą działalność gospodarczą. Kleingewerbe nie jest osobną formą prawną w świetle niemieckich przepisów. Według  Handelsgesetzbuch jako Kleingewerbe według § 1 ust. 2 niemieckiego kodeksu handlowego jest normalna działalność gospodarcza, która z uwagi na swojego rodzaju preferencje zyskała pewną odrębność. Właściciele małej Gewerbe nie podlegają przepisom dot. Handelsgesetzbuch ani przepisom dotyczycących przedsiębiorstw handlowych „Vorschriften für einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb“. Przedsiębiorca prowadzący Kleingewerbe podlega przepisom niemieckiego kodeksu cywilnego Bürgerliches Gesetzbuch a także prawu podatkowemu Steuerrecht. Za Kleingewerbe uchodzi firma, która nie przekracza ustalonej granicy przychodu, ustalonej wcześniej przez ustawodawcę. Zgodnie z paragrafem 19 ustawy o podatku obrotowym.

Podatek obrotowy należny od sprzedaży w rozumieniu § 1 ust. 1 pkt 1 nie jest pobierany przez przedsiębiorców, którzy mają siedzibę w Niemczech lub na obszarach określonych w § 1 ust. 3, jeżeli sprzedaż wymieniona w ust. nie przekroczyła 22 000 euro w poprzednim roku kalendarzowym i nie przewiduje się przekroczenia 50 000 euro w bieżącym roku kalendarzowym.”

Oznacza to, że sprzedaż wraz z podatkiem w uprzednim roku nie była wyższa niż 22 00 EUR, a także  sprzedaż w bieżącym roku obrotowym nie przekracza limitu 50 000 EUR, aby prowadzić firmę jako mały przedsiębiorca wówczas należy zadbać o to aby roczny przychód nie przekroczył kwoty 22 000 EUR.

Jakie formalności należy dopełnić zakładając „Kleingewerbe”?

Nowo założoną działalność gospodarczą należy zgłosić do Gewerbeamt czyli urzędu ds. działalności gospodarczej. Jeżeli Kleingewerbe będzie funkcjonowała w ramach branży wymagającej specjalnych pozwoleń, wówczas należy przedłożyć odpowiednie dokumenty w tym zakresie. Warto nadmienić że rejestracja działalności wymaga uiszczenia drobnej opłaty wynoszącej od 15 EUR do 70 EUR. „Kleingewerbe” może być prowadzona przez osoby fizyczne (natürliche Personen) lub przez spółki cywilne (Gesellschaften bürgerlichen Rechts). Kolejno należy odwiedzić Finanzamt, czyli niemiecki urząd skarbowy, w celu przedłożenia wniosku Fragebogen zur steuerlichen Erfassung określającego reguły podatkowe, pod które będzie podlegać działalność gospodarcza.

Ponadto należy również pamiętać o złożeniu odpowiednich dokumentów w Arbeitsamt czyli urzędzie pracy. Arbeitsamt może nam przydzielić Betriebsnummer, który umożliwia nam ewentualnie zatrudnianie pracowników. Do pracowników zalicza się również stażystów i praktykantów. Betriebsnummer jest bardzo ważny gdyż służy do zgłaszania ich do Krankenkasse, oraz odprowadzania za nich składek za ubezpieczenie społeczne. Jeżeli Kleingewerbe jest poboczną działalnością obok pracy na pełen etat, nie jest konieczne opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego Krankenversicherung. Jeżeli natomiast pracujemy w mniejszym wymiarze godzin niż pół etatu, wówczas jeżeli przychody z pracy etatowej będą wyższe niż z działalności to opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego nie jest konieczne.

Jak właściwie prowadzić księgowość? 

W celu działania zgodnie z niemieckim prawem osoby prowadzące firmę są zobowiązane do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, a także do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami księgowości. Co więcej księgowość powinna być prowadzona w taki sposób, aby odpowiednia osoba trzecia mogła ocenić stan faktyczny firmy. Warto również rozważyć współpracę z księgowym lub doradca podatkowym tak aby wspomógł on w tym procesie. Z reguły kwota dla prowadzenie Kleingewerbe, może wynieść od 25 do 200 euro rocznie.

Kleingewerbe, a nowa działalność.

Jeżeli działalność jest nowo założona, nasuwa się pytanie jak wykazać obrotowy w roku uprzednim roku kalendarzowym? Wówczas w pierwszym roku prowadzenia działalności obrót nie może przekroczy 22 000 EUR i wówczas obrót zostaje przeliczony na okres 12 miesięcy zgodnie z ustawa Umsatzsteuergesetz (§ 19 ust. 3 zd. 3 i 4 o podatku od towarów i usług. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem jest ostrożne oszacowanie spodziewanego obrotu.

Jak powinna wyglądać faktura dla Kleingewerbe?

Faktura dla Kleingewerbe, ze względu na przepisy dotyczących małych firm w zakresie podatku od VAT i kwota brutto odpowiadała kwocie netto. Uwzględnić należy wówczas że, zgodnie z §19 UStG nie jest naliczany podatek od sprzedaży. Na fakturze powinny się znaleźć następujące dane (nie tylko w przypadku drobnych przedsiębiorców):

  • numer podatkowy lub numer identyfikacji podatkowej (niem. Steuernummer/Umsatzsteueridentifikationsnummer)

  • data wystawienia

  • nazwa i adres sprzedającego i kupującego

  • numer dokumentu

  • ilość i rodzaj dostarczonych produktów lub zakres świadczonych usług

  • data dostarczenia towaru (lub świadczenia usługi)

  • dla Kleingewerbe zapis w języku niemieckim “Jako drobny przedsiębiorca w myśl ustawy o podatku obrotowym (§ 19 (1) UStG ) nie naliczam podatku obrotowego. Rezygnuję z zastosowania standardowego opodatkowania”

Drobni przedsiębiorcy również są zobowiązani do wystawienia szczegółowych faktur oraz zamieścić zapis (§ 19 (1) UStG. W tym procesie może wspomóc program do fakturowania, ERP XT firmy Comarch, który umożliwia ustawienie faktury dla małej Gewerbe zgodnie z przepisami. Program pomaga szybko i łatwo tworzyć prawidłowe faktury poprzez automatyczne wypełnianie wszystkich obowiązkowych informacji prawnych. Co ważne program wystawia rachunki z zgodnie z niemieckim formatem GOBD konform. Z programu można korzystać bezpłatnie przez miesiąc, dlatego warto zarejestrować się i sprawdzić rozwiązanie. Możesz to zrobić klikając tutaj.

Jakie podatki i do kiedy należy opłacić prowadząc Kliengewerbe?

Przedsiębiorcy prowadzący Kleingewerbe są zobowiązani do rozliczenia z Finanzamt. Należy przedłożyć swoje przychody i zyski organom skarbowym. Osoby składające deklaracje samodzielnie wówczas zeznanie należy złożyć do 31 lipca. Gdy przedsiębiorstwo reprezentuje doradca podatkowy wówczas deklaracja lub/i bilans firmy może zostać złożony do 31 grudnia. Bilans zysków i strat jest wystarczające do rozliczenia małej Gewerbe, jest to duże ułatwienie gdyż normlane firmy są zobowiązane do przedłożenia normalnego bilansu. Prowadząc Kleingewerbe w Niemczech należy rozliczyć następujące podatki:

Podatek dochodowy (Einkommensteuer)

Podatek gminny (Gewerbesteuer) – jednocześnie można zostać zwolnionym z podatku jeżeli zysk nie przekroczył 24.500 Euro rozliczanych roku podatkowym.

Podatek VAT (Umsatzsteuer) – z tego podatku Klein Gewerbe jest zwolnione jeżeli przy, jeśli przy rejestracji działalności zostało oznaczone status firmy jako  „Kleinunternehmer” a szacowany obrót nie przekracza 22.000 Euro w pierwszym roku działalności i 50.000 Euro w następnym.

Warto zaznaczyć że nawet jeśli z jakiego podatku mała Gewerbe jest zwolniona to mimo wszystko należy złożyć deklaracje w urzędzie skarbowym. W przypadku braku złożenia zeznania podatkowego, Finanzamt może nałożyć kary do 10% wymiaru podatku, a także odsetki.

Należy mieć także na uwadze, że przy przekroczeniu wskazanych w przepisach pułapów, osoba prowadząca małą działalność jest zobowiązana do zmiany formy prowadzenia swojej działalności. Dotyczy to zarówno jednoosobowego prowadzenia działalności, jak również działalności w formie spółki cywilnej.

Podsumowanie

Klein Gewerbe jest świetnym sposobem na rozpoczęcie swojej przygody z przedsiębiorczością. Mała Gewerbe nie wymaga kapitału na rozpoczęcie działalności, a także księgowość i rozliczenie jej jest uproszczone. Z tego tez powodu Kleingewerbe jest idealna dla osób chcących założyć biznes i sprawdzić swój pomysł biznesowy w praktyce. Ulgi podatkowe sprawiają ze jesteśmy wstanie oferować produkty i usługi na preferencyjnych warunkach dla kontrahentów. Prowadzenie firmy w Niemczech to obowiązek działania według przepisów nadanych przez niemieckiego ustawodawcę. Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do rozliczenia z Finazamt. Dlatego warto współpracować z doradzą podatkowym, a także posiadać narzędzia aby poprawnie dokumentować zdarzenia handlowe, odpowiednim narzędziem. Program Comarch ERP XT umożliwia wystawienie faktur zgodnych z niemieckimi przepisami oraz z standardami GoBD. Za pomocą aplikacji można wysyłać faktury e-mailem bezpośrednio do klientów jak i do księgowego aby rozliczyć wystawione rachunki.

Artykuł sponsorowany

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie