Gewerbe – jak, gdzie i kiedy?

· Autor:
Gewerbe – jak, gdzie i kiedy? - MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Nie od dziś wiadomo, że Polacy to naród niezwykle przedsiębiorczy. Nasi rodacy nie próżnują także przebywając za granicą i w ostatnim czasie jak grzyby po deszczu pojawiają się kolejne polskie firmy w największych bastionach polskiej emigracji.

Jedną z najliczniejszych grup zakładających firmy w Niemczech są Polacy, według danych z Polskiej Ambasady w Berlinie corocznie zarejestrowanych jest około 170 tysięcy jednoosobowych działalności, tzw. Gewerbe, prowadzonych przez Polaków.

Założenie własnej firmy w Niemczech nie jest szczególnie skomplikowane natomiast na pewno czasochłonne, wymagające zaangażowania i wytrwałości. Jeśli nie mamy na to czasu albo nie wiemy w jaki sposób zrobić pierwszy krok, możemy skorzystać z pomocy fachowców, którzy zajmą się w naszym imieniu wszystkimi formalnościami. Założenie firmy to dopiero początek, w trakcie prowadzenia działalności należy spełniać wiele obowiązków, nałożonych na nas przez prawo i w tym kontekście pewnie też przyda się wyspecjalizowana pomoc.

Załóż własną działalność z jedyną polską firmą posiadające uprawnienia Steuerberatera.>>>>

Co to właściwie jest to Gewerbe?

Gewerbe to nazwa ogólnopojętej działalności gospodarczej w Niemczech używana potocznie do określenia zarobkowej, jednoosobowej działalności gospodarczej, związanej z przemysłem, rzemiosłem lub handlem i usługami, wykonywanej na własny rachunek w sposób zorganizowany i ciągły. Jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec.

Kto może założyć Gewerbe?

Gewerbe może założyć praktycznie każdy. Wystarczy mieć pomysł i chęć podjęcia wyzwania. Zakładając własną firmę warto jednak mieć na uwadze różnice występujące między polskim, a niemieckim prawem. Na początek należy zadać sobie pytania: Czy wiem jakie formalności wiążą się z założeniem Gewerbe? Gdzie udać się z dokumentami? Czy podołam sam wszystkim formalnościom czy może powinienem zwrócić się do kogoś o pomoc?

Jakie dokumenty są potrzebne, by założyć Gewerbe?

Poniżej przedstawiamy dokumenty potrzebne do rejestracji Gewerbe za pomocą specjalizującej się w tym firmy:

 • Dwustronna kopia dowodu osobistego lub paszportu,
 • Pełnomocnictwo do zarejestrowania działalności gospodarczej,

Czasami, w zależności od branży, dodatkowo potrzebne są:

 • Polizeiliches Führungszeugnis - zaświadczenie o niekaralności
 • zaświadczenie o wpisie do rejestru handlowego lub izby rzemieślniczej
 • koncesje, zezwolenia lub udokumentowane uprawnienia do wykonywania danego zawodu
 • potwierdzenie zameldowania w Niemczech,
 • umowa najmu lokalu do prowadzenia działalności,
 • Freizügigkeitsbescheinigung - zaświadczenie o prawie do swobodnego przesiedlenia się

Masz problem ze skompletowaniem niezbędnych dokumentów? Poradź się eksperta.>>>>

Co dla mnie oznacza prowadzenie Gewerbe?

Prowadzenie własnej firmy oznacza przede wszystkim dużą odpowiedzialność. Sami ustalamy czas, miejsce i wymiar czasu pracy, musimy zadbać o własne pomieszczenia, narzędzia pracy, odzież roboczą, sami organizujemy swoje przedsiębiorstwo (rejestracja przedsiębiorstwa, najem pomieszczeń, wystawianie faktur, rachunkowość, ale przede wszystkim sami ustalamy kontrahentów oraz ceny usług, dbamy o reklamę), powinniśmy pozyskać więcej niż jednego kontrahenta lub starać się o pozyskanie nowych kontrahentów. Ponosimy ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiadamy za wykonane prace, naliczane wynagrodzenia. Oprócz tego jesteśmy zobowiązani do opłacenia ubezpieczenia zdrowotnego i ewentualnie ubezpieczenia rentowo-emerytalnego (jeżeli jesteśmy w grupie osób prowadzących działalność objętą obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi, np. rzemieślnicy wymienieni w załączniku „A” do niemieckiej ustawy o rzemiośle).

Powierz wszystkie formalności Stuerberaterowi, który weźmie pełną odpowiedzialność za twoje sprawy urzędowe.>>>>

Kto ma obowiązek rozliczenia się z Gewerbe?

Każdy, kto prowadził w danym roku podatkowym działalność gospodarczą w Niemczech, ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowych z tego tytułu w niemieckim urzędzie skarbowym. Dotyczy to zarówno tych osób, których dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, które nie osiągnęły żadnych dochodów jak i tych, którzy ponieśli stratę.

Jakie dokumenty muszę mieć, by firma mogła mnie rozliczyć z podatku?

 • zaświadczenie o dochodach EU/EOG lub EU EWR - stosowane zamiennie
 • potwierdzenie opłacania składek ubezpieczeniowych,
 • wykaz przychodów i rozchodów w danym roku,
 • kopia dowodu tożsamości,
 • wszystkie rachunki wystawione w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 • rachunki z tytułu wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • potwierdzenia płatności dokonanych oraz otrzymanych w związku z rachunkami, o których mowa wyżej (wyciągi bankowe, dokumenty kasowe),
 • kopia rejestracji Gewerbe,
 • kartę podatkową – Lohnsteuerbescheinigung - jeżeli w danym roku podatkowym pracowaliśmy również na umowę o pracę

Pamiętaj o obowiązku rozliczenie swojej działalności. Bezpłatna informacja i kalkulacja.>>>>

Do kiedy muszę rozliczyć się z Gewerbe?

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą w Niemczech jest zobowiązana do corocznego rozliczenia swojej działalności do 31 maja roku następnego. Korzystając z usług niemieckiego doradcy podatkowego, termin ten może być wydłużony do 31 grudnia. Gewerbe można rozliczyć do 4 lat wstecz. Warto skorzystać z konsultacji doradców, którzy wezmą pod uwagę Twój konkretny przypadek.

Jakie koszty mogę odliczyć w rozliczeniu?

W rozliczeniu Gewerbe można odliczyć wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, by zachować rachunek potwierdzający poniesienie wydatku (np. wyciąg bankowy dla płatności dokonanych przelewem). W rozliczeniu można również uwzględnić np. koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego.

Złóż deklarację roczną z uwzględnieniem wszystkich możliwych ulg, dowiedz się więcej.>>>>

Co z VAT-em?

Zwolnione z VAT-u są osoby, które wykonują działalność zwolnią z tego podatku na mocy ustawy oraz te, przy zakładaniu Gewerbe zaznaczyły we wniosku (Fragebogen zur steuerlichen Erfassung), że wybierają opodatkowanie na zasadach przewidzianych dla małej działalności gospodarczej. W świetle niemieckiego prawa oznacza to, że oszacowały, iż ich roczny obrót w danym roku nie przekroczy 17,5 tys. euro oraz 50 tys. euro w roku kolejnym. Co ważne w pierwszym roku działalności limit obrotu 17,5 tys. euro liczy się proporcjonalnie do czasu wykonywania działalności w tym roku, np. jeżeli prowadzimy działalność od lipca do grudnia, to nasz limit wyniesie 8 750 euro. Jeżeli w momencie rejestracji wiemy, że przekroczymy kwotę uprawniającą do skorzystania ze zwolnienia z VAT, jesteśmy zobowiązani zarejestrować się jako płatnik podatku VAT i wystawiać faktury z VATem. W tej sytuacji musimy także pamiętać o obowiązku składania comiesięcznych deklaracji podatkowych VAT (Umsatzsteuervoranmeldung). Po spełnieniu określonych warunków od 3-go roku prowadzenia działalności, można przejść na system rozliczeń kwartalnych lub rocznych.

Co jest jeszcze ważne?

Należy pamiętać by przechowywać wszelką dokumentację dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej (Gewerbe) przez okres 6 lub nawet 10 lat, nawet po jej zakończeniu. Zachować należy dokumenty rejestrowe, jak również dokumentację pracowniczą, rachunki zysków i strat, nazwy firm oraz adresy zleceniodawców, informacje o wykonywanych usługach czy też miejscu ich wykonywania.

Wciąż masz wątpliwości? Skorzystaj z bezpłatnej porady.>>>> 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie