Hartz IV - podstawowe wiadomości

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

W dniu 1 stycznia 2005 roku w życie weszła ostatnia część podzielonego prawa, tzw. „koncepcji Hartza”. Tak zaczął sie okres świadczeń dla bezrobotnych, zwanych popularnie "Hartz IV"

W dniu 1 stycznia 2005 roku w życie weszła ostatnia część podzielonego prawa, tzw. „koncepcji Hartza”. Poszczególne części wprowadzane były stopniowo w latach 2003 – 2005, i były kolejnymi punktami reformy rynku pracy, w tak zwanych „modułach innowacyjnych”.

Hartz IV polega w dużym uogólnieniu na zamianie wcześniejszego trzystopniowego zabezpieczenia społecznego osób bez zatrudnienia (Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosengeld), na dwustopniowe (Arbeitslosengeld i Arbeitslosengeld II – podstawa dla osób poszukujących pracy). W głównym zamierzeniu chodzi tu o ponowne wdrażanie do pracy, osób będących długotrwale bezrobotnych, podniesieniu ich szans i polepszeniu opieki poprzez Agencje Pracy.

Arbeitslosengeld (ALG II) jest oficjalnym określeniem „zapewnienia podstaw dla poszukujących pracy”. W odróżnieniu od wcześniejszego modelu Arbeitslosengeld i Arbeitslosenhilfe nie opiera swojej wysokości na ostatnim wynagrodzeniu netto, ale na potrzebach świadczeniobiorcy.Wysokość świadczeń ALG II jest obecnie na poziomie wcześniejszego Sozialhilfe. Wprowadzenie tego świadczenia uderzyło finansowo w sposób szczególnie drastyczny, w osoby poprzednio otrzymujące Arbeitslosenhilfe.Prawo do otrzymania świadczeń z tytułu Arbeitslosengeld II mają wszystkie zdolne do pracy i potrzebujące pomocy osoby w wieku od 15 do 65 roku życia. Za osoby niezdolne do pracy uważane są te, które z powodu choroby lub niepełnosprawności nie sa w stanie wykonywać pracy, przez co najmniej trzy godziny dziennie. Nie mają prawa do otrzymywania świadczeń również ci, których miejscem zamieszkania nie jest BRD. Prawa do ALG II nie mają obywatele UE, którzy przyjeżdżają do Niemiec w poszukiwaniu pracy. Podobnie jak azylanci. Ci otrzymują świadczenia wynikające z odpowiedniej ustawy.

Reforma Hartz IV - Co się zmieni dla Niemców?

Niemiecki parlament od 1 czerwca 2006 roku wprowadził dalsze zmiany i reformy w Hartz IV. Do najważniejszych należą: drastyczne zmniejszenie świadczeń przy odrzuceniu propozycji pracy, wzajemne świadczenie we wspólnotach partnerskich, zaostrzenie kontroli, wprowadzenie dopłat podstawowych.Jeśli pobierający ALG II odrzuci proponowana pracę lub ofertę nauki, świadczenia zostają zmniejszone o 30%. Nowością jest, że również środki na życie zostają ograniczone. W przypadku drugiej odmowy w okresie roku, obniżenie świadczeń wynosi 60%. Przy trzeciej odmowie, świadczenia zostają całkowicie anulowane na okres trzech miesięcy.Złagodzenie restrykcji może nastąpić, jeśli świadczeniobiorca zacznie wypełniać swoje obowiązki. W przypadku całkowitego zabrania świadczeń finansowych, urząd pokrywa potrzeby w postaci świadczeń rzeczowych lub bonów. W przypadku osób poniżej 25 roku życia ograniczenia w wysokości świadczeń są zmniejszone do sześciu tygodni.Zmniejszone wypłaty dotyczą również osób, które nie zgłosiły się do odpowiednich urzędów w przepisowym czasie lub nie można się było z nimi skontaktować.

Jeżeli dorosłe osoby dłużej niż jeden rok mieszkają wspólnie, uważane są za wspólnotę partnerską i muszą wzajemnie na siebie łożyć. Obojętna jest tutaj płeć współmieszkańców. Dowodem na to, że osoby zamieszkujące w jednym mieszkaniu nie są parą jest prowadzenie oddzielnych gospodarstw.Dodatkowo Jobcenter są zobowiązane do prowadzenia kontroli w domach osób pobierających świadczenia. Ponadto porównuje się dane z innymi urzędami, aby wykryć wszystkie nieprawidłowości w ramach składania podań o przyznanie ALG II.Wcześniejsze świadczenia tzw. Ich-AG i Überbrückungsgeld zostały skreślone. Na ich miejsce osoby pobierające Arbeitslosengeld I, które chciałyby rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą, otrzymują Gründungszuschuss.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie