Ile 2000 euro brutto to netto? Wyliczenia wynagrodzenia

· Autor:
Ile 2000 euro brutto to netto? Wyliczenia wynagrodzenia
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Podatki i składki na ubezpieczenie pomniejszają wynagrodzenie brutto. Ile zatem zostanie na rękę netto przy wypłacie 2000 euro brutto?

Składki na ubezpieczenie społeczne są potrącane z wynagrodzenia brutto – często także z podatków.  W wyniku tego wypłata na rękę 2000 euro jest pomniejszona o te kwoty, ale w zasadzie z całego twojego wynagrodzenia brutto pokrywane są wszystkie, wymagane świadczenia. 


Jakie podatki opłacane są z wynagrodzenia brutto? 

Pierwszy podatek potrącany od wynagrodzenia, to podatek dochodowy. Jego wysokość zależy od klasy podatkowej, do której jest się przypisanym. W przypadku gdy osoba opłaca podatek kościelny może on zostać do tego podatku doliczony. Z kolei dopłata solidarnościowa nie ma zastosowania w przypadku, gdy zarobek wynosi 2000 euro brutto. 

Potrącenia podatkowe najwyższe są dla osób mieszczących się w klasach podatkowych 5 i 6. Wynika to z tego, że te osoby nie są objęte aż tak dużą liczbą ulg podatkowych. 


Wysokości podatków od wynagrodzenia 2000 euro brutto według klas podatkowych: 

Steuerklasse (klasa podatkowa): 1

Lohnsteuer (podatek dochodowy): 130,83 euro 

Kirchensteuer (podatek kościelny): 10,46 euro 

Steuern gesamt (suma podatków): 141,29 euro


Steuerklasse (klasa podatkowa): 2

Lohnsteuer (podatek dochodowy): 51,91 euro 

Kirchensteuer (podatek kościelny): 4,15 euro 

Steuern gesamt (suma podatków): 56,06 euro


Steuerklasse (klasa podatkowa): 3

Lohnsteuer (podatek dochodowy): 0 euro 

Kirchensteuer (podatek kościelny): 0 euro 

Steuern gesamt (suma podatków): 0 euro


Steuerklasse (klasa podatkowa): 4

Lohnsteuer (podatek dochodowy): 130,83 euro 

Kirchensteuer (podatek kościelny): 10,46 euro 

Steuern gesamt (suma podatków): 141,29 euro


Steuerklasse (klasa podatkowa): 5

Lohnsteuer (podatek dochodowy): 352,50 euro 

Kirchensteuer (podatek kościelny): 28,20 euro 

Steuern gesamt (suma podatków): 380,70 euro


Steuerklasse (klasa podatkowa): 6

Lohnsteuer (podatek dochodowy): 395,75 euro 

Kirchensteuer (podatek kościelny): 31,66 euro 

Steuern gesamt (suma podatków): 427,41 euro


Łączny koszt składek na ubezpieczenia przy 2000 euro brutto

Jeśli wynagrodzenie wynosi 2000 euro brutto, łączne koszty ubezpieczenia emerytalnego, zdrowotnego, pielęgnacyjnego oraz na wypadek utraty pracy, pochłaniają 411,50 euro miesięcznie, bez względu na klasę podatkową. 

Beitrag Rentenversicherung - Składka na ubezpieczenie emerytalne Jest to część wynagrodzenia brutto, która jest przeznaczona na ubezpieczenie emerytalne pracownika. Koszt: 186 euro miesięcznie. 

Beitrag Kranken- und Pflegeversicherung - Składka na ubezpieczenie zdrowotne i opiekuńcze. Składka ta pokrywa koszty ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia opiekuńczego, które mają na celu zabezpieczenie finansowe w przypadku choroby lub konieczności korzystania z usług opiekuńczych. Koszt: 199,50 euro miesięcznie. 

Beitrag Arbeitslosenversicherung - Składka na ubezpieczenie od bezrobocia. Jest to kwota potrącana z wynagrodzenia brutto pracownika, przeznaczona na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z bezrobociem. Koszt: 26 euro miesięcznie. 


Ile 2000 euro brutto to netto? 

W zależności od klasy podatkowej, wynagrodzenie 2000 euro brutto w Niemczech finalnie wyniesie dla osób należących do pierwszej klasy podatkowej 1447,21 euro netto, dla osób z drugą klasą 1532,44 euro netto, dla pracowników należących do trzeciej klasy 1588,50 euro netto. Osoby zaliczane do czwartej klasy podatkowej mogą liczyć na wynagrodzenie na rękę w wysokości 1447,21 euro netto. Każdy, kto należy do piątej klasy otrzyma 1207,80 euro netto wynagrodzenia. Na rękę kwotę 1161,09 euro netto otrzymają Ci, należący do szóstej klasy podatkowej. 

Bądź z nami na bieżąco. Obserwuj MyPolacy.de na Facebooku Twitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de

Źródło: t-online.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie