Ile aktualnie trzeba zapłacić za abonament RTV (Rundfunkbeitrag) w Niemczech?

· Autor:
Ile aktualnie trzeba zapłacić za abonament RTV (Rundfunkbeitrag) w Niemczech?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Opłata za abonament RTV (kiedyś nazywana opłatą GEZ, aktualnie Rundfunkbeitrag) jest obowiązkowa dla każdego, kto mieszka w Niemczech. Ile jednak wynosi aktualnie opłata oraz jakie prawa ma osoba, która jest zobowiązana do uiszczenia zapłaty?

W kontekście opłaty za nadawanie w Niemczech, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim, należy pamiętać, że do 2012 roku finansowanie dużej grupy nadawców, w tym ARD, ZDF i Deutschlandradio, opierało się na opłacie GEZ. Obecnie, od 2013 roku, funkcjonuje opłata za nadawanie (z niem. Rundfunkbeitrag), która ma nieco inny charakter i jest pobierana w sposób bardziej kompleksowy.


Jaka jest różnica pomiędzy GEZ, a Rundfunkbeitrag? 

Od momentu wprowadzenia Rundfunkbeitrag w 2013 roku, finansowanie nadawców publicznych w Niemczech odbywa się na zasadach różniących się od wcześniejszego modelu pobierania opłat przez centralne biuro poboru opłat GEZ. Obecnie odpowiedzialny za pobieranie opłat jest ARD ZDF Deutschlandradio Contribution Service.

Główną różnicą pomiędzy Rundfunkbeitrag i GEZ jest to, że każde gospodarstwo domowe, czyli zwykle każde mieszkanie, jest zobowiązane do uiszczania opłaty licencyjnej, niezależnie od tego, czy znajdują się w nim radio, telewizja czy komputer, oraz bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Podstawą prawną pobierania opłat jest Międzystanowa Umowa Radiofonii i Telewizji, a definicja mieszkania obejmuje stacjonarną, konstrukcyjnie samodzielną jednostkę, służącą do zamieszkania lub spania, z własnym wejściem i dostępną nie tylko przez inne mieszkania. Pokoje lub apartamenty w obiektach komunalnych, takich jak internaty lub koszary, są zwolnione z obowiązku uiszczania opłat.


Kto może być zwolniony z Rundfunkbeitrag? 

Niektórzy unikają płacenia opłaty za nadawanie, nie zgłaszając swojego miejsca zamieszkania w urzędzie meldunkowym. Jednakże w Niemczech istnieje obowiązek meldunkowy, a unikanie go jest uważane za wykroczenie administracyjne. W przypadku naruszenia przepisów podlega się karze grzywny, a także należne są zaległe opłaty za nadawanie.

W pewnych okolicznościach możliwe jest jednak ubieganie się o zwolnienie z opłaty za Rundfunkbeitrag. Na przykład, osoby, które otrzymują jedno z następujących świadczeń socjalnych, mogą zwrócić się do nadawców o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty za nadawanie:

  • Zasiłek dla bezrobotnych II lub zasiłek socjalny
  • Dieta zgodnie z SGB XII i federalną ustawą o dostawach
  • Podstawowe zabezpieczenie na starość i zmniejszona zdolność do pracy zarobkowej
  • Świadczenia na podstawie ustawy o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl
  • Pomoc dla niewidomych
  • Zasiłek pielęgnacyjny zgodnie z przepisami państwowymi
  • Zasiłki pielęgnacyjne na podstawie ustawy o wyrównywaniu ciężarów
  • Pomoc w opiece zgodnie z SGB XII lub pomoc w opiece jako dobrodziejstwo dla ofiar wojny zgodnie z BVG.

Osoby, którym udzielono zwolnienia ze względu na konieczność opieki, a także osoby dorosłe przebywające w placówce stacjonarnej w ramach zasiłku, również są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty za nadawanie.


Rundfunkbeitrag 2023. Ile wynosi aktualna opłata za abonament RTV w Niemczech? 

Obecnie opłata za nadawanie Rundfunkbeitrag , wcześniej znana jako opłata GEZ, wynosi 18,36 euro miesięcznie za mieszkanie (stan na sierpień 2021 r.). Opłata ta jest zwykle pobierana kwartalnie, co daje sumarycznie kwotę 55,08 EUR. Zazwyczaj pieniądze są przelewane co pół roku lub pobierane z konta za pomocą polecenia zapłaty. Można również opłacić składkę z góry za pół roku lub cały rok. 

Opłata za nadawanie jest pobierana od każdego gospodarstwa domowego, niezależnie od liczby osób w nim mieszkających. 

Bądź z nami na bieżąco. Obserwuj MyPolacy.de na Facebooku Twitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de

Źródło: rnd.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie