Jak niemiecki system emerytalny wypada na tle austriackiego? Porównanie

· Autor:
Jak niemiecki system emerytalny wypada na tle austriackiego? Porównanie
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Według analizy przeprowadzonej przez Mercer CFA, w porównaniu z 47 systemami emerytalnymi na całym świecie, Republika Federalna Niemiec spadła na 19. Miejsce. Sąsiad tego kraju, Austria, plasuje się na 40 pozycji. Paradoksem jest jednak to, że wiele osób podaje przykład austriackiego systemu emerytalnego jako tego, godnego naśladowania. Jak jednak jest w rzeczywistości?


Średnia emerytura w Austrii wyższa niż w Niemczech o 400 euro 

Według ekspertów, austriacki system emerytalny wykazuje najgorsze wyniki w kategorii stabilności w porównaniu z pozostałymi 47 badanymi krajami, zgodnie z danymi Instytutu Global Pension Index 2023. Warto zaznaczyć, że głównym czynnikiem wpływającym na tę ocenę jest sytuacja państwowa, obejmująca kwestie takie jak zadłużenie, wzrost gospodarczy oraz demografia. Niemniej jednak, według najnowszego raportu Bundestagu, średnia emerytura w Austrii przewyższa tę w Niemczech o ponad 400 euro.


Różnice pomiędzy austriackim, a niemieckim systemem emerytalnym 

W tak głośnej dyskusji, gdzie emeryta austriacka przewyższę tę w Niemczech, warto przyjrzeć się różnicom między obiema systemami emerytalnymi. 


System emerytalny w Austrii 

- Ubezpieczenie emerytalne: 22,8 proc

- Wkład pracodawcy: 12,55 proc

- Wkład pracownika: 10,25 proc

- Ubezpieczenie zdrowotne: 7,65 proc (plus możliwa dodatkowa składka)

- Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia: 6 procent


System emerytalny w Niemczech

- Ubezpieczenie emerytalne: 18,6 proc

- Wkład pracodawcy: 9,3 proc

- Wkład pracownika: 9,3 proc

- Ubezpieczenie zdrowotne: 14,6 proc (plus możliwa dodatkowa składka)

- Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia: 2,6 proc


Austriacki system emerytalny cechuje się wyższymi składkami emerytalnymi zarówno od pracodawców, jak i pracowników, w porównaniu do niemieckiego systemu. Dodatkowo, ubezpieczone osoby w Austrii muszą oczekiwać na emeryturę dłużej niż ich niemieccy odpowiednicy. W Austrii brakuje również obniżek podatkowych, które są dostępne w niemieckim systemie emerytalnym. To istotne różnice, które wpływają na warunki emerytalne mieszkańców obu krajów.


Dłuższe oczekiwanie na emeryturę w Austrii 

Warto zaznaczyć, że niemiecki system emerytalny wprowadza specjalne świadczenia dla kobiet, które wychowały co najmniej dwójkę dzieci. To inicjatywa mająca na celu wspieranie rodziców w okresie emerytalnym. W Austrii natomiast, jak informują eksperci z niemieckiej inicjatywy ubezpieczeń emerytalnych, osoby ubezpieczone muszą odczekać co najmniej 15 lat, zanim będą mogły ubiegać się o emeryturę.


Różnice w opodatkowaniu emerytur 

Kolejną różnicą między oboma krajami jest opodatkowanie emerytur. W Austrii obowiązuje podatek od całej emerytury, co skutkuje wyższymi obciążeniami podatkowymi dla emerytów. W Niemczech istnieje okres karencji, który sprawia, że osoby przechodzące na emeryturę w konkretnym roku płacą podatek jedynie od 83 procent swojej emerytury. Stawka podatku wejściowego w Austrii wynosi 25 procent, co jest wyższą stawką niż w Niemczech, a więc także emeryci są objęci tym obciążeniem podatkowym, co wpływa na wysokość ich świadczeń emerytalnych. To istotne różnice, które mają wpływ na sytuację finansową emerytów w obu krajach.


Austriacy chcą wcześniej przechodzić na emeryturę 

Jak wykazały niedawne badania, mieszkańcy Austrii wyrażają gotowość do zaakceptowania pewnych odliczeń finansowych w zamian za możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Niemniej jednak, w tym kontekście Niemcy wypadają korzystniej niż Austria. W Austrii obniżka emerytury z tytułu wcześniejszej emerytury wynosi 4,2 procent rocznie, podczas gdy w Niemczech jest to tylko 3,6 procent. Ponadto, w określonych okolicznościach w Niemczech istnieje możliwość uzyskania dodatkowej emerytury wolnej od podatku. Taka forma świadczenia finansowego w Austrii nie występuje. 


Rodzaje emerytur występujących w Niemczech

W Niemczech istnieją różne rodzaje emerytur, z których można skorzystać, ale wiele zależy od spełnienia określonych kryteriów. 


1. Emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego

Ogólny wiek emerytalny w Niemczech wynosi 67 lat dla osób urodzonych po 1964 roku. Jednak dla osób urodzonych przed 1947 rokiem wynosi on 65 lat. Od 2012 roku wiek emerytalny stopniowo się wydłuża.


2. Emerytura z długim okresem ubezpieczeniowym

Osoby, które przepracowały co najmniej 35 lat, mogą ubiegać się o emeryturę już w wieku 63 lat. Do obliczenia tej emerytury wlicza się wszystkie okresy składkowe, takie jak lata pracy, okresy nauki czy okresy wychowywania dzieci. Warto jednak zauważyć, że po 2012 roku granica wieku jest stopniowo wydłużana.


3. Emerytura z wyjątkowo długim okresem ubezpieczeniowym

Osoby, które posiadają aż 45 lat okresów składkowych, mogą ubiegać się o emeryturę po ukończeniu 65 lat, jeśli urodziły się po 1964 roku.


4. Emerytura dla osób z ciężką niepełnosprawnością

Osoby z ciężkim stopniem niepełnosprawności i co najmniej 35-letnim okresem ubezpieczeniowym w Niemczech, mogą otrzymać emeryturę po ukończeniu 60 roku życia.


5. Emerytura dla górników

Górnicy w Niemczech, którzy przepracowali co najmniej 25 lat, mogą ubiegać się o emeryturę po ukończeniu 60 roku życia. To świadczenie jest dostępne dla tych, których praca była wykonywana w trudnych warunkach pod ziemią.


Przejście na emeryturę w Niemczech nawet po 5 latach 

Osoby opłacające składki na ubezpieczenie w Niemczech, mają również możliwość przejścia na emeryturę po zaledwie 5 latach pracy, ale pod pewnymi warunkami. Muszą osiągnąć wiek emerytalny lub mieć trudności zdrowotne uniemożliwiające wykonywanie pracy. Jednak emerytura uzyskana po tak krótkim okresie pracy jest niska, wynosząca około 104 euro brutto. Warto także wiedzieć, że poziom świadczeń emerytalnych stopniowo maleje, a wiek emerytalny został wydłużony do 67 lat.


Dodatek do emerytury w Niemczech nawet 400 euro

Dodatkowo, od 1 stycznia 2021 roku istnieje możliwość otrzymania tzw. emerytury podstawowej, która jest dodatkiem miesięcznym w wysokości od 75 do 400 euro. To świadczenie jest przeznaczone dla osób, które pracowały wiele lat, ale zarabiały niewiele.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Źródło: merkur.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: minato.graphic.design

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie