Jak otworzyć konto w niemieckim banku bez meldunku?

· Autor:
Jak otworzyć konto w niemieckim banku bez meldunku?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Polacy, mieszkający w Niemczech bez stałego miejsca zameldowania, bardzo często mają kłopoty z otwarciem konta w niemieckim banku. W tym poście wyjaśniam, jak to zrobić!

Polacy, mieszkający w Niemczech bez stałego miejsca zameldowania, bardzo często mają kłopoty z otwarciem konta w niemieckim banku. Wielu z nich jest odsyłanych od jednego okienka do drugiego, od jednego  banku do drugiego. Frustracja rośnie, a konta nie ma.

Wielu z nich nie wie, że w związku z ustawą Zahlungskontengesetz (ZKG) (po polsku: Ustawa o kontach płatniczych), która weszła w życie 19. czerwca 2016 roku, każda osoba (ustawodawca używa tutaj słowa "konsument", czyli Verbraucher), która przebywa prawomocnie na terenie Uni Europejskiej, ma prawo do otworzenia konta bazowego. Według wykładni BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - Urząd Federalny Nadzoru nad Usługami Finansowymi) konto bazowe przysługuje obywatelom Uni Euroejskiej, osobom bez stałego miejsca pobytu, osobom szukającym azylu oraz oczekującym deportacji.

W tym poście postaram streścić wam informacje o koncie bazowym po polsku. Szczegółowe informacje znajdziecie po niemiecku na stronie BaFin.

Pytanie: Co to jest konto bazowe?

Odpowiedź: Konto bazowe jest kontem płatniczym. Aby je otworzyć, należy użyć specjalnego formularza, który znajdziecie tutaj.

Pytanie: Kto może otworzyć to konto?

Odpowiedź: Każdy obywatel Uni Euroejskiej, osoby bez stałego miejsca pobytu, osoby starające się o azyl czy osoby oczekujące deportacji. Do jego otwarcia wystarczy podanie adresu kontaktowego/korespondencyjnego. Oznacza to, że może to być adres kontaktowy członka rodziny lub znajomego mieszkającego w Niemczech, na który bank będzie mógł przesłać korespondencję. Adres pocztowy nie jest identyczny z miejscem pobytu lub stałym adresem zameldowania w znaczeniu niemieckiej ustawy meldunkowej. Dodatkowym warunkiem jest wypełnienie specjalnego wniosku. Formularz można  ściągnąć ze strony internetowej BaFin.

Pytanie: Jakie funkcje oferuje konto bazowe?

Odpowiedź:  Konto bazowe jest normalnym kontem płatniczym, przez które można dokonywać transakcji finansowych takich, jak wpłaty i wypłaty, przelewy, polecenia zapłaty i płatności kartą. Konto bazowe różnie się tym od klasycznego girokonta, że bank nie udziela nam tutaj kredytu dyspozycyjnego. Oznacza to, że nie wolno nam przekraczać jego limitu.

Pytanie: W jakim banku można otworzyć konto bazowe?

Odpowiedź: Zasadniczo każdy bank ma obowiązek otworzenia konta bazowego. Bank, w którym składacie wniosek o otwarcie konta bazowego, musi wam potwierdzić jego otrzymanie. Wniosek o otwarciu konta bazowego tylko wtedy zostać odrzucony, gdy istnieją ustawowe przyczyny do jego odrzucenia.

Do tych przyczyn należą:

- fakt posiadania i faktycznego użytkowania konta płatniczego w innym banku na terenie Niemiec,

- fakt popełnienia przestępstwa w stosunku do banku, jego pracowników lub klientów,

- fakt posiadania w przeszłości konta bazowego w tym samym banku, w przypadku gdy ono zostało  prawomocnie wymówione z powodu zwłoki w płatnościach lub z powodu użytkowania go do nieuczciwych celów,

Oprócz tego bank może odmówić otworzenie konta w przypadku, gdy jego otwarcie i  prowadzienie narusza postanowienia niemieckiej ustawy zapobiegającej praniu brudnych pieniędzy tzw.  Geldwäschegesetz.

Pytanie: Co mogę zrobić, gdy mój wniosek o otwarcie konta bazowego został oddalony?

Odpowiedź: W taki wypadku istnieją trzy możliwości:

1. Możecie otworzyć postępowanie administracyjne przeciwko bankowi w BaFin. Wniosek znajdziecie na stronie BaFin.

2. Możecie wystąpić z powództwem w celu otwarcia konta bazowego przed sądem cywilnym.

3. Możecie zgłosić się do odpowiedniego rzecznika praw konsumenckich lub konsumenckiego organu pojednawczego. Odpowiednią dla was instytucję znajdziecie tutaj.

Weźcie po uwagę, że ten tekst to tylko polskie streszczenie  informacji ze strony internetowej BaFin. Bezpośrednie pytania na temat konta bazowego możecie zawsze skierować do banku, w którym zamierzacie otworzyć to konto. W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości skontaktujcie się bezpośrednio z BaFin!

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Frankfurt am Main, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie