Jak poprawnie napisać niemieckie CV?

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Często przy ubieganiu się o pracę w Niemczech wymaga się większej ilości dokumentów niż w innych krajach. Dossier składa się z: kopii świadectw maturalnych, dyplomów ukończenia szkół wyższych lub innych świadectw...

Często przy ubieganiu się o pracę w Niemczech wymaga się większej ilości dokumentów niż w innych krajach. Dossier składające się z: kopii świadectw maturalnych, dyplomów ukończenia szkół wyższych lub innych (przetłumaczonych), świadectw ukończenia kursów zawodowych, referencji od poprzednich pracodawców i zdjęcia paszportowego (wklejonego w prawym, górnym rogu) to Vollständige Bewerbung. W niektórych przypadkach wymagane jest Aussagefähige Bewerbung zawierające dodatkowo informacje o publikacjach, patentach czy np. portfolio.

Zarówno list motywacyjny jak i CV powinny być napisane w języku niemieckim, chyba że stanowisko nie wymaga jego znajomości. Warto poprosić osobę dobrze znającą język o korektę pod względem gramatycznym jak i merytorycznym. Najlepiej gdyby udało się CV zmieścić na jednej stronie; nie powinno jednak przekraczać dwóch.

Zwyczajowo CV zawiera zdjęcie paszportowe wklejone w prawym, górnym rogu obok danych osobowych. Warto postarać się o dobrze wykonane i sympatyczne zdjęcie. W nagłówku wpisujemy Lebenslauf. Potem w kolejności dane osobowe (Persönliche Daten), które mają zawierać imię (pełne, nie inicjały) i nazwisko, adres, numery telefonów, adres e-mail, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, liczbę dzieci. Aby dane osobowe uznane zostały za kompletne powinno się podać swój wiek.

 

Kolejna pozycją jest doświadczenie zawodowe (Berufserfahrung). Zaczynamy od ostatniej, potem przedostatnia itd. Podajemy nazwy firm, z ich siedzibami, branżę i zajmowane stanowisko. Należy sprecyzować osiągnięcia zawodowe.

Punktem następnym powinno być wykształcenie (Ausbildung). Należy zacząć „od końca” czyli od ostatniej ukończonej szkoły. Trzeba podać posiadane tytuły, nazwę ukończonej szkoły, miasto, datę ukończenia lub okres nauki, ostateczną średnią ocen. Należy znać niemieckie odpowiedniki szkół lub rodzaju wykształcenia, ponieważ wielu pracodawców może nie rozumieć obcych tytułów. Warto również zaznaczyć ukończone kursy zawodowe czy dokształcające.

Ważnym punktem jest znajomość języków (Sprachkenntnisse). Trzeba wymienić wszystkie które się zna, ale należy zaznaczyć stopień umiejętności, również z rozróżnieniem na znajomość w mowie i piśmie. Nie należy tych znajomości wyolbrzymiać, ponieważ niespodziewanie można zostać sprawdzonym praktycznie. Jeśli wpisało się nieprawdę raczej nie ma co liczyć na otrzymanie pracy.

Dodatkowe informacje (Sonstiges) to znajomość programów komputerowych, posiadanie prawa jazdy, publikacje. Do ważnego i często czytanego punktu należą osobiste zainteresowania, ponieważ stanowią o wyobrażeniu o osobie ubiegającej się o dane stanowisko. Na ogół pracodawcy wolą osoby aktywnie spędzające czas.

Na dole ostatniej strony należy wpisać datę i złożyć odręczny podpis.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie