Jak prawidłowo wyliczyć okres wypowiedzenia pracy w Niemczech?

· Autor:
Jak prawidłowo wyliczyć okres wypowiedzenia pracy w Niemczech
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Pracownik, który chce odejść z pracy, powinien złożyć wypowiedzenie, a także dokładnie obliczyć jego okres. W przypadku większości podwładnych, zatrudnionych powyżej 6 miesięcy, ustawowy okres wypowiedzenia wynosi cztery tygodnie.

W umowie o pracę może zostać ustalony dłuższy okres wypowiedzenia i w takich wypadkach ma on zastosowanie. Pracodawca nie może jednak skrócić w umowie okresu wypowiedzenia i na przykład zwolnić pracownika. Obliczenie okresu wypowiedzenia ma duże znaczenie, ponieważ na tej podstawie podwładny może szukać nowego miejsca zatrudnienia. 

Jak obliczyć okres wypowiedzenia?

Podstawą dokonania wszelkich obliczeń jest data otrzymania wypowiedzenia przez pracodawcę, a nie termin, w którym pracownik złożył dokument. W Niemczech niedziele i święta liczone są jako normalne dni robocze. Wypowiedzenie w większości przypadków liczone jest jako 4-tygodniowy okres, który może zakończyć się 15 lub ostatniego dnia danego miesiąca. Przykładowo, jeśli pracownik podlega 4-tygodniowemu okresowi wypowiedzenia i chce zakończyć pracę 15 czerwca 2022 roku, to jego wypowiedzenie musi wpłynąć do pracodawcy najpóźniej w dniu 18 maja. 

W innym wypadku koniec pracy nastąpi dopiero 30 czerwca. W niektórych firmach okres wypowiedzenia liczony jest jako miesiąc, a nie jako cztery tygodnie. W takim wypadku, jeśli pracownik chce skończyć pracę do 15 czerwca 2022 roku, to musi złożyć wypowiedzenie 15 maja 2022 roku. W przypadku dłuższych okresów wypowiedzenia, postępowanie jest takie samo. Przykładowo przy 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia, pracownik w wyżej opisanym przykładzie, musiałby złożyć dokument 15 marca 2022 roku. 

Okres wypowiedzenia na koniec miesiąca lub kwartału

Czasami zdarza się również, że umowa o pracę przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy wyłącznie na koniec miesiąca lub kwartału. W takim przypadku okres wypowiedzenia liczy się w nieco inny sposób. Pracownik, który chce zakończyć zatrudnienie do 30 czerwca 2022 roku, musi złożyć wypowiedzenie do 30 maja 2022 roku, ponieważ jeśli dostarczy dokument 31 maja 2022 roku, to będzie mógł zakończyć pracę dopiero 31 lipca 2022 roku. 

Źródło: t-online.de, Zdjęcie: depositphotos.com, autor: grublee

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Bielefeld, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie