Jak przeprowadzić rozwód w Polsce mieszkając w Niemczech?

· Autor:
Jak przeprowadzić rozwód w Polsce mieszkając w Niemczech? - MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Zastanawiasz się jak przeprowadzić rozwód na odległość? Nie wiesz czy musisz przyjeżdżać do Polski na rozprawy? Sprawdź jak uzyskać rozwód będąc na emigracji.

Wiele małżeństw zawartych w Polsce nie wytrzymało rozłąki związanej z emigracją jednego z małżonków. Jeśli jeden z małżonków nadal mieszka w Polsce, właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód będzie sąd polski. Wówczas należy wnieść pozew do Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, o ile jeden z nich nadal tam mieszka. Oczywiście można ustanowić profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego), który sporządzi pozew i będzie nas reprezentował przed sądem. Opłata sądowa od pozwu wynosi 600 zł.

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Jeśli między małżonkami nastąpił tzw. trwały i zupełny rozkład pożycia – tzn. wygasły więzi, które ich łączyły, wówczas sąd może wydać wyrok rozwodowy. Orzeczenie rozwodu nie może się sprzeciwiać dobru małoletnich dzieci stron. To znaczy trzeba zgłosić odpowiednie dowody (np. z zeznań świadka), który potwierdzi, że dzieci pogodziły się z rozstaniem rodziców i nie ucierpią na skutek rozwodu.

Co napisać w pozwie o rozwód?

W pozwie o rozwód trzeba wskazać m.in.:

  • czy powód żąda orzekania o winie rozkładu pożycia małżeńskiego,
  • w jaki sposób strony mają wykonywać władzę rodzicielską nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
  • z którym z rodziców dzieci mają mieszkać po rozwodzie,
  • czy i jak mają być uregulowane kontakty z dziećmi (prawa do widzeń, spędzania wakacji, świąt, rozmów telefonicznych),
  • jakie alimenty ma płacić rodzic, który nie mieszka na co dzień z dziećmi,
  • czy sąd ma orzekać o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas zamieszkiwania w nim rozwiedzionych małżonków (uwaga: nie mylić z podziałem majątku, który jest zupełnie odrębną sprawą)

W pozwie o rozwód trzeba również zgłosić odpowiednie dowody aby sąd mógł uwierzyć przedstawionej przez nas wersji wydarzeń. Do pozwu należy dołączyć akt małżeństwa oraz akty urodzenia dzieci.

Czy trzeba przyjeżdżać do Polski na rozprawę o rozwód?

Jeśli powód (osoba wnosząca pozew) nie stawi się na wyznaczoną przez sąd rozprawę, postępowanie ulega zawieszeniu. Powód może jednak działać przez pełnomocnika (adwokata), który będzie reprezentował jego stanowisko i wówczas sąd nie zawiesi postępowania. W sprawie o rozwód sąd musi przeprowadzić dowód z przesłuchania stron. Jednak w przypadku gdy jedna ze stron przebywa na stałe za granicą i nie stawia się na rozprawę, na której ma być przesłuchana do sądu należy decyzja, czy przesłuchać tylko jedną stronę, czy pominąć ten dowód. Istnieje również możliwość przeprowadzenia dowodu w drodze pomocy prawnej w konsulacie w Niemczech. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek i właściwie go uzasadnić.

Czy po rozwodzie trzeba płacić alimenty?

Jeżeli strony mają małoletnie dzieci, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga również o alimentach, które musi płacić rodzic, który nie sprawuje bieżącej opieki nad dziećmi. Istnieje również możliwość zasądzenia alimentów na rzecz byłego małżonka. Dzieje się tak najczęściej w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, który pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Sąd może również zasądzić alimenty kiedy żąda ich małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku.

Sprawa o rozwód nie musi być długotrwała. Jeśli pozew nie będzie zawierał braków formalnych, a powód zgłosi od razu wszystkie wymagane dowody, może zakończyć się już na pierwszej rozprawie. Od momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego między małżonkami ustaje wspólność majątkowa. Kolejnym krokiem jest zazwyczaj podział majątku wspólnego.

Photo by Sweet Ice Cream Photography on Unsplash

 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie