Jak rozliczyć się z niemieckim Finanzamtem?

· Autor:
Jak rozliczyć się z niemieckim Finanzamtem? - MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Legalna praca w Niemczech wiąże się z koniecznością rozliczenia się z uzyskanych przychodów z tamtejszym Urzędem Skarbowym. Kto powinien zapoznać się z tą procedurą i jak ona wygląda?

Obowiązek rozliczenia podatkowego (die Steuererklärung) z niemieckim Urzędem Skarbowym (Finanzamt) z uzyskanych w RFN dochodów ma:

- osoba, która pracuje legalnie, a jej roczny dochód na osobę przekrocza 8 652 euro,

- zatrudniony, który w czasie trwania roku podatkowego miał więcej niż jednego pracodawcę (od każdego pracodawcy należy uzyskać Lohnsteuerbescheinigung),

- osoba prowadząca na terenie Niemiec własną działalność gospodarczą - Gewerbe,

- osoba pracująca i pobierająca świadczenia socjalne (wysokość świadczeń przekracza 410 euro w skali roku),

- małżonkowie należący do różnych klas podatkowych, których wspólny dochód w skali roku przekroczył 17 304 euro,

- osoba z dziećmi (dzieckiem) żyjące w niesformalizowanym związku,

- rozwodnicy i wdowcy,

- emeryt, którego wysokość miesięcznej emerytury jest wyższa niż 1 500 euro i dotychczas nie dokonał rozliczenia podatkowego.

Osoba, która będzie musiała rozliczyć się z niemieckim Urzędem Skarbowym, otrzyma od instytucji oficjalne zawiadomienie o konieczności dokonania rozliczenia podatkowego.

W liście zostanie zawarta informacja dotycząca roku podatkowego, za który należy dokonać rozliczenia i ostatecznej daty złożenia wniosku. Warto pamiętać o tym, że deklaracja podatkowa niezłożona w czasie grozi karą grzywny (25 euro za każdy miesiąc opóźnienia).

Lohnsteuerbescheinigung – czym jest i jakie ma znaczenie w rozliczeniu podatkowym?

Podstawę do rozliczenia się z niemieckim Urzędem Skarbowym stanowi Lohnsteuerbescheinigung – zaświadczenie o podatku od wynagrodzenia, które potwierdza zarobki uzyskane u niemieckiego pracodawcy (pracodawców). Wystawienie dokumentu leży w gestii każdego pracodawcy.

Dodatkowo, rozliczający się Polacy muszą pamiętać o zaświadczeniu (EU/EGO) uzyskanym z polskiego Urzędu Skarbowego. Potwierdza ono brak lub wysokość dochodów uzyskanych w Polsce.

Do składanej deklaracji podatkowej należy dołączyć także odpowiednie zaświadczenia i pokwitowania potwierdzające niektóre wydatki. Ich brak może spowodować nieprzyznanie zawrotu podatku.

Zdjęcie: pixabay.com/en/money-laundering-crime-fighting-1963184, autor: stevepb 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie