Jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek samochodowy w Polsce?

· Autor:
Jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek samochodowy w Polsce? - MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

W czasie pobytu w Polsce zostałeś poszkodowany w wypadku samochodowym? Sprawdź czego możesz się domagać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Ubezpieczyciel sprawcy wypadku powinien pokryć wszelkie koszty związane nie tylko z uszkodzeniem Twojego samochodu, ale również z tzw. szkodą na osobie. Przede wszystkim należy Ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Odszkodowanie ma naprawić szkodę majątkową, którą odniosłeś w związku z wypadkiem. Zadośćuczynienie służy skompensowaniu krzywdy (cierpień fizycznych i psychicznych), które odniosłeś w związku z wypadkiem.

Nie musisz występować przeciwko ubezpieczycielowi samodzielnie. Możesz udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania adwokatowi lub radcy prawnemu, który zgłosi za Ciebie odpowiednie roszczenia.

Oprócz odszkodowania za szkodę w pojeździe, możesz starać się o zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, są to m.in.:

- zwrot kosztów dojazdów do szpitala lub na rehabilitację,

- zwrot kosztów leczenia,

- zwrot utraconych zarobków,

- renta,

- zwrot kosztów opieki.

Ważne aby wysokość wydatków można było udowodnić odpowiednimi dokumentami (np. fakturami). O ile odszkodowanie można w miarę precyzyjnie określić, kwoty przyznawanego zadośćuczynienia są często uznaniowe. W praktyce oznacza to, że zakłady ubezpieczeń zaniżają wysokość przyznanych świadczeń. Poszkodowany może jednak dochodzić swoich praw w sądzie, co znacznie zwiększa szansę na przyznanie adekwatnego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Przy określeniu wysokości zadośćuczynienia należy wziąć pod uwagę m.in. stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i długotrwałość, nieodwracalny charakter następstw zdarzenia, rodzaj wykonywanej pracy, dotychczasową aktywność, szanse na przyszłość, poczucie przydatności społecznej oraz bezradność życiową.

Pierwszym krokiem do otrzymania odszkodowania i zadośćuczynienia będzie zatem zgłoszenie roszczeń do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Możemy ustalić ubezpieczyciela sprawcy wypadku m.in. poprzez wyszukiwarkę zamieszczoną na stronie  Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (wpisując nr rejestracyjny pojazdu). Jeśli kwota przyznanego odszkodowania i zadośćuczynienia nie jest satysfakcjonująca należy wnieść pozew przeciwko ubezpieczycielowi.

Roszczenia o naprawienie szkody przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeśli szkoda wynika z przestępstwa – termin przedawnienia wynosi 20 lat.  Nie warto jednak czekać do ostatniej chwili. Im szybciej zgłosimy roszczenia – tym szybciej odszkodowanie zostanie przyznane.

Photo by Simon Rae on Unsplash

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie