Jak założyć firmę budowlaną w Niemczech?

· Autor:
Jak założyć firmę budowlaną w Niemczech?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Niemiecki sektor rozwija się z roku na rok, w sposób ciągły, a branżę budowlaną nie zatrzymała nawet trwająca pandemia i jest to spowodowane rosnącym apetytem na lokale mieszkaniowe. Popyt przekracza podaż, co czyni branże budowlaną atrakcyjną. Budowlańcy z Polski cieszą się w Niemczech dobrą estymą i dysponując odpowiednimi umiejętnościami, warto rozważyć założenie firmy budowlanej w Niemczech.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak to zrobić? Zapraszam do zapoznania się z poniższym artykułem, który krok po kroku przedstawia jak zarejestrować firmę budowlaną w Niemczech oraz jakie formalności należy dopełnić przy zakładaniu firmy.

Założenie Gewerbe

Firmę zakłada się  w urzędzie do spraw Gospodarczych „Gewerbeamt”. Urząd do spraw gospodarczych znajduje się w każdej gminie. Jeżeli firma budowlana będzie zajmowała się działalnością, gdzie wymagany jest tytuł mistrzowski, wówczas należy zdobyć uprzednio wpis z Izby Rzemieślniczej „Handwerkskammer”. Kolejno wraz uzyskanym wpisem należy złożyć wypełniony formularz „Gewerbeanmeldung”  w urzędzie do spraw Gospodarczych „Gewerbeamt”.

Jeżeli zaś wykonywane prace są mają charakter rzemiosła i nie wykazują cech czystego rzemiosła wówczas wpisy do Izby Rzemieślniczej nie jest wymagany i można bezpośrednio udać się do Gewerbeamt
aby zarejestrować działalność. Gewerbeamt zasygnalizuje to do Handwerkskammer, która prześle stosowne dokumenty, które należy uzupełnić i przesłać z powrotem aby dopełnić rejestracje.

Tytuł mistrzowski i członkostwo w Izbie Rzemieślniczej? Czy jest to niezbędne?

Od rodzaju świadczonej usługi zależy, czy profesja zgodnie z „Handwerksordnung” jest zaliczana do tak zwanego „czystego rzemiosła”, takie profesjonalne zobowiązane do członkostwa w niemieckiej izbie rzemieślniczej „Handwerkskammer” – HWK oraz o ubieganie się o otrzymanie karty rzemieślniczej „Handwerkskarte”.

41 zawodów w Niemczech zostało skwalifikowanych jako wymagające  członkostwa w izbie rzemieślniczej. Wśród profesji możemy wyróżnić m.in. murarzy, dekarzy, cieśli, osoby zajmujących się termoizolacją budynków, malarzy i lakierników, kamieniarzy etc.  Listę wszystkich tych zawodów można znaleźć pod podanym linkiem.

Aby uzyskać wpis do „Handwerkskammer” i otrzymać kartę rzemieślniczą „Handwerkskarte” konieczne jest posiadanie tytułu mistrzowskiego „Meisterbrief” przez właściciela firmy. Jeżeli jednak właściciel firmy nie dysponuje tytułem mistrzowskim, wówczas jest zobowiązany do zatrudnienia osoby, która dysponuje takim tytułem.

Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów umożliwia świadczenie usług budowlanych w Niemczech. „Handwerkskammer” w ciągu miesiąca wydaje potwierdzenie. Członkowie „Handwerkskammer” zobowiązani są do uiszczenia składki członkowskiej, której wysokość uzależniona jest od obrotów przedsiębiorstwa.

Brak tytułu mistrzowskiego nie wyklucza nas z branży budowlanej, jednak dozwolone jest wykonywanie takich prac, które nie są uwzględnione w „Handwerkskarte”. Do tych prac są zaliczane min.: wykonywanie wylewek, kładzenie kafelków, remonty budynków z użyciem karton-gipsów oraz prace ogrodnicze etc.

Jakie ubezpieczenia należy uwzględnić w firmie budowlanej?

Ubezpieczenie Emerytalne - Jeżeli wykonywana profesja należy do „czystego rzemiosła” wówczas przedsiębiorca ma obowiązek opłacenia ubezpieczenia emerytalnego. Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorców wykonujących pracę zbliżoną do rzemiosła, gdzie profesja nie mieści się w ramach „Handwerksordnung”. Ponadto zwolnione z opłat są osoby uzyskujące niski dochód do 450 EUR miesięcznie, a także osoby już pobierające świadczenia emerytalne.

Ubezpieczenie Wypadkowe BG-Bau „Berufsgenossenschaft” - Do uczestnictwa w BG-Bau zobowiązane są wszystkie firmy budowlane. Jest to  ustawowe ubezpieczenie wypadkowe w branży budowlanej.

Ubezpieczenie zdrowotne – Jak każda firma, także budowlana jest zobowiązana do opłacenia ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby posiadające pełne ubezpieczenie w Polsce nie zawsze podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu w Niemczech. Zgodnie z przepisami unijnymi, ubezpieczenie zdrowotne powinno być zawarte w jednym kraju Unii Europejskiej. Decyzja o zakresie usług budowlanych, świadczonych w ramach Gewerbe  ma również wpływ na późniejsze obowiązki ubezpieczeniowe.

Uczestnictwo i opłacenie składek w kasie urlopowej SOKA – BAU

Przedsiębiorcy działający w  branży budowlanej w Niemczech mają obowiązek rejestracji w kasie urlopowej SOKA-BAU. Firma ma obowiązek płacenia składek dla pracowników na poczet urlopów dla pracowników. Składka jest naliczana jako 15,40% od zarobków brutto pracownika i nie może ona zmniejszać należnego wynagrodzenia. Przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania składek do 15 dnia miesiąca za każdego pracownika.

Kasa urlopowa SOKA - BAU działa w pewien ustalony sposób. Pracownik pobiera dzień płatnego urlopu, a
pracodawca jest zobowiązany do wypłacania pełnego wynagrodzenia pracownikowi. Jednocześnie pracodawca może zażądać zwrotu kosztu urlopu z SOKA-BAU. Co więcej, jeżeli pracownik nie wykorzystał  urlopu w poprzedniej pracy i przejdzie do nowego pracodawcy, wówczas nowy pracodawca może także uzyskać rekompensatę kosztów urlopu z SOKA-BAU. Ponadto, jeżeli pracownik nie wykorzystał przysługującego mu płatnego urlopu, wówczas może uzyskać/uzyskuje ekwiwalent z SOKA-BAU.

Jakie podatki muszą zostać uregulowane w firmie budowlanej?

Przedsiębiorcy mają obowiązek ewidencjonowania wszystkich przychodów i rozchodów oraz składania corocznych deklaracji podatkowych w urzędzie skarbowym, niezależnie od tego, czy zostały osiągnięte zyski. W przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej urząd sam oszacuje obroty i zyski, i na tej podstawie wyliczy podatek.

Einkommensteuer to podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek wynosi od 14% do 42% lub 45%, zależy to od wielkości dochodu i klasy podatkowej. Ponadto osoby przynależące do wspólnoty religijnej powinny opłacić podatek kościelny. Podatek jest rozliczany raz w roku do 31 lipca lub do końca roku, jeśli korzystamy z usług doradcy podatkowego.

Umsatzsteuer to podatek VAT. Większość firm ma obowiązek opłacenia podatku Umsatzsteuer. Firmy opłacające Umsatzsteuer powinny zostać zarejestrowane jako płatnicy VAT. Rejestracja odbywa się sprawnie, można jej dokonać za pomocą komunikacji e-mailowej. Rejestrując się do VAT w Niemczech, jesteśmy zobowiązani dokonywać rozliczeń podatkowych drogą elektroniczną poprzez aplikację ELSTERFormular. Rozliczenie może również być dokonane w programie Comarch ERP XT, gdyż taka funkcjonalność jest już dostępna w aplikacji.

Bauabzugsteuer to podatek od usług budowlanych. Podatkiem są obciążone firmy budowlane, które wykonują zlecenia budowlane na terenie Niemiec. Do tych prac należy konserwacja, naprawa oraz usuwanie obiektów budowlanych. Podatek wynosi 15 % od wartości zleconej usługi budowlanej. Podatek jest potrącany przez zleceniodawcę z faktury wystawionej poprzez podwykonawcę czyli zleceniobiorcę. Zleceniodawca ma obowiązek przekazania podatku do Finanzamtu do dziesiątego dnia miesiąca po zakończeniu wykonywania zlecenia.

Uiszczona opłata jest zabezpieczeniem ewentualnych przyszłych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. Wraz końcem roku podatkowego przedsiębiorca może ubiegać się o to, aby podatek Bauabzugsteuer został zaliczony na poczet podatku dochodowego lub ubiegać się o jego zwrot, jeżeli zobowiązania podatkowe z tytułu podatku zostały uregulowane. Otrzymanie zwrotu podatkowego nie jest łatwe i może być czasochłonne oraz może wymagać przedłożenia szczegółowej dokumentacji.

Gewerbesteuer jest podatkiem od działalności gospodarczej, a jego wysokość zależy od gminy i terenu prowadzenia firmy.  Po pierwszym rozliczonym roku podatkowym  Finanzamt, niemiecki urząd skarbowy ustala zaliczki na poczet Einkommensteuer oraz Gewerbesteuer, który należy opłacać kwartalnie.

Jak powinna wyglądać faktura wystawiona przez firmę budowlaną?

Na fakturze dla niektórych firm budowlanych powinna być zawarta informacja odnośnie zapisu„13b”. „Nach § 13b UStG sind Sie als Leistungsempfänger Schuldner der Umsatzsteuer.“ Przytoczony zapis oznacza, że to odbiorca usługi podlega podatkowi od wartości dodanej. W Comarch ERP XT została zawarta możliwość stworzenia wzoru faktury i uwzględnienia zapisu „13b” dla firm w branży budowlanej.

Aplikacja Comarch ERP XT jest przeznaczona dla polskich przedsiębiorców i firm budowlanych w Niemczech. Jest to program w języku polskim umożliwiający wystawienie faktur w języku niemieckim.
ERP XT umożliwia wystawienie faktury z użyciem telefonu komórkowego poprzez aplikacje na Androida lub iOS. Program umożliwia natychmiastowe wysłanie faktury drogą mailową do kontrahenta biznesowego lub księgowego.

Warto wypróbować program i samemu go sprawdzić. Rozwiązanie może zostać przetestowane w ramach 30 dniowego bezpłatnego okresu próbnego. Aplikacja jest dostępna na laptopie, a także na smartphone. Wypróbuj! Możesz zrobić to klikając w link  www.erpxt.de/faktury-w-jezyku-niemieckim.

Podsumowanie

Branża budowlana w Niemczech jest jedną z najważniejszych branż gospodarczych w Niemczech. W związku z powyższym osoby mające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, z pewnością mogą odnieść sukces w tej branży. Z drugiej jednak strony warto pamiętać także o zobowiązaniach, mianowicie o tym, że każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów oraz działania zgodnego z niemieckimi przepisami. Prowadzenie firmy zapewnia wiele możliwości, ale nieście także za sobą szereg obowiązków, takich jak płacenia podatków oraz rozliczanie się z urzędem skarbowym. Z tego też powodu warto sięgnąć po wsparcie zaufanego księgowego, a także sprawdzonych narzędzi takich jak program do faktur i zarządzania firmą Comarch ERP XT. Przedstawione powyżej wskazówki z pewnością ułatwią prowadzenie firmy budowlanej w Niemczech.

Treść sponsorowana

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie