Jak zapłacić niższy podatek dochodowy za 2022 rok?

· Autor:
Jak zapłacić niższy podatek dochodowy za 2022 rok?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Federalne Ministerstwo Finansów niedawno przekazało, że jeszcze nigdy od momentu zjednoczenia Niemiec, obciążenia podatkowe i celne nie były tak wysokie. Istnieją jednak opcje na to, aby przechytrzyć fiskusa i zaoszczędzić na kosztach podatkowych.

W wyniku obecnej sytuacji gospodarczej, niemiecki Skarb Państwa zabiera mieszkańcom znacznie więcej pieniędzy, niż miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej. Na szczęście istnieją pewne luki i chwyty prawne, które pozwalają obniżyć wysokość obciążeń podatkowych. Wiele z nich można wykorzystać jeszcze przed upływem 2022 roku.

Premia w formie rekompensaty za inflację

W ostatnim czasie ceny wielu produktów i usług w Niemczech drastycznie wzrosły - droższe jest paliwo, artykuły spożywcze, ogrzewanie czy posiłki w restauracjach. Inflacja z kolei wzrosła niedawno do poziomu 10,4%, co mocno odbija się na mieszkańcach. W celu uniknięcia wyraźnych skutków, państwo stanęło po stronie pracowników. Niemieccy pracodawcy mogą wypłacić swoim zatrudnionym premię w wysokości do 3000 euro, która nie jest opodatkowana i nie jest wymagane opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Czas wypłaty premii to maksymalnie 31 grudnia 2024 roku. Nie ma również znaczenia to, czy pracodawca postanowi wypłacić te środki jednorazowo, czy też rozbić je na raty. Premia może przyjąć również formę świadczeń rzeczowych.

Koszty uzyskania przychodów

Jednym z działań państwa w zakresie świadczeń pieniężnych jest przyznawanie tzw. ryczałtu pracowniczego, który w 2022 roku został podniesiony z kwoty 1000 do 1200 euro. Do tej kwoty pracownicy mają możliwość odliczenia wszelkich kosztów, jakie ponoszą w wyniku wykonywania pracy. Chodzi między innymi o zakup nowego laptopa czy materiałów biurowych.

Co jednak w sytuacji, gdy koszty te przekroczą 1200 euro? W takiej sytuacji podatnicy mogą oszczędzić jeszcze więcej. Warto więc zastanowić się nad dokonaniem jeszcze kilku zakupów przed upływem 2022 roku, a jednocześnie należy pamiętać o zgłoszeniu i późniejszym udowodnieniu zakupów w urzędzie skarbowym.

Warto także pamiętać, że indywidualne wydatki do kwoty 952 euro netto można w całości odliczyć od podatku za 2022 rok. W przypadku większych kwot, należy rozłożyć je na kilka lat w przód. Wyjątek stanowią wydatki związane z sektorem IT, czyli np. laptopy czy oprogramowanie, które od razu można odliczyć w całości.

Praca w domu

Za każdy dzień, w którym pracownicy na skutek pandemii musieli pracować we własnym domu, można uzyskać dodatkowe pięć euro, jako wydatki związane z uzyskanymi dochodami. Oznacza to, że dzięki temu można uniknąć dodatkowych kosztów podatkowych. Roczny górny limit tej kwoty wynosi jednak 600 euro. Aby wydatki związane z dochodami miały wpływ na podatek, muszą przekroczyć roczną kwotę ryczałtową w wysokości 1200 euro za pracę z domu.

Miejsce wykonywania pracy zdalnej

Jeśli pracodawca w całości pozwala na pracę zdalną, pracownicy mogą odliczyć od podatku do 1250 euro rocznie. W skład tej kwoty wchodzą na przykład proporcjonalne czynsze czy amortyzacja mieszkania, prąd, ogrzewanie i woda lub koszty umeblowania, takie jak zakup biurka czy krzesła biurowego. Należy jednak trzymać się zasad - w miejscu pracy domowej nie mogą się znajdować m.in. sofa czy łóżko.


Koszty opieki nad dziećmi

Rodzice dzieci w wieku do 14 lat mogą się ubiegać o zwrot kosztów opieki nad dziećmi z urzędu skarbowego do kwoty 6000 euro rocznie. 66% tej kwoty, a więc 4000 euro można następnie odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Na tym jednak nie koniec, jeśli chodzi o korzyści podatkowe.

Pracodawcy mają możliwość wsparcia swoich pracowników nieopodatkowaną kwotą 600 euro. Istotnym warunkiem jednak jest to, aby dzieci zatrudnionych nie miały więcej niż 14 lat. Ponadto taką samą kwotę można otrzymać w przypadku opiekowania się osobą wymagającą opieki. Koszty te następnie muszą zostać odpowiednio udowodnione.

Koszty pracy rzemieślniczej

Jedną z najczęściej wykorzystywanych ulg podatkowych jest ulga związana z kosztami pracy rzemieślniczej. Skarb Państwa uznaje kwoty do 6000 euro w skali roku, przy czym 20% kwoty, czyli 1200 euro można odliczyć od podatku. Co istotne, nie wliczają się w to koszty materiałów, a jedynie koszty robocizny, podróży i wynajmu maszyn, które powinno się odpowiednio zaznaczyć na fakturze. Wszelkie płatności z kolei należy wykonywać poprzez przelew bankowy lub przy użyciu karty EC.

Nie ma znaczenia termin wykonywania danej pracy. Ważniejsze jest to, kiedy wystawiona i zapłacona zostanie faktura. Istnieje zatem możliwość dogadania się co do pracy w ostatnich tygodniach roku, a potem skorzystania z faktury zaliczkowej. Podatnicy przede wszystkim powinni sprawdzić, czy nie wyczerpali już górnej granicy 6000 euro. Jeśli do tego nie doszło, fakturę za następną pracę będzie można odliczyć od kosztów.

Usługi domowe

Urząd skarbowy w podobny sposób rozlicza również usługi wykonywane w domu lub jego pobliżu. Chodzi między innymi o prace porządkowe czy ambulatoryjne, ogrodowe czy zimowe (odśnieżanie). W ich ramach można się ubiegać o 20% z łącznej kwoty do 20 tysięcy euro w skali roku. Maksymalne oszczędności podatkowe wynoszą więc 4000 euro. Płatności również powinny być wykonane przez przelew bankowy lub przy użyciu karty EC.

Datki i darowizny

Darowizny na rzecz organizacji charytatywnych również mogą być krokiem do oszczędności na podatkach. Do kwoty 300 euro do urzędu skarbowego wystarczy przekazać wyciąg bankowy (w przeszłości było to 200 euro). Przy wyższych kwotach konieczne jest okazanie pokwitowania darowizny. Skarb Państwa traktuje darowizny jako wydatki specjalne, które można odliczyć od podatku w wysokości do 20%.

Źródło: n-tv.de / Zdjęcie: ginasanders | Depositphotos.com

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie