Jak zdobyć dofinansowanie do Gewerbe w Niemczech?

· Autor:
Jak zdobyć dofinansowanie do Gewerbe w Niemczech?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Prowadzenie Gewerbe może być dla nas realną szansą na realizacje własnego pomysłu na firmę w Niemczech. Plany są bliższe realizacji jeżeli okaże się, że uda nam się pozyskać dofinansowanie dla własnej działalności gospodarczej. W Niemczech istnieje kilka form dofinansowania Gewerbe.

Można ubiegać się o niskoprocentowe pożyczki na cele inwestycyjne, a także środki operacyjne. Istnieje możliwość także aplikowania o dotacje na konkretne wydatki firmy, które nie wymagają zwrotu. Ponadto możemy liczyć na środki wspomagające nasz kapitał startowy z konkretnego programu dofinansowania.  

Jak starać się o dofinansowanie w Niemczech?

Dofinansowanie dla firmy możemy pozyskać na każdym szczeblu terytorialnym. Od poszczególnych krajów związkowych można otrzymać dofinansowanie za pośrednictwem ich placówek. Pomoc na szczeblu Bundesladnu polega głównie na dofinansowaniu kapitałem do wkładu własnego, bądź  udzieleniu poręczenia.

Na szczeblu gminy i powiatu, można ubiegać się o przydział pomieszczeń i działek budowalnych, które często są oferowane poniżej cen rynkowych.

W procesie zdobywania dofinansowania banki udzielają wszystkich niezbędnych informacji na temat pozyskania środków. Ponadto pełnią rolę pośredników, między instytucjami, a beneficjentem programu. Dlatego banki ponoszą niejako ryzyko gospodarcze projektu. Warto podkreślić fakt, że banki z jednej strony wspierają nas w procesie pozyskania środków, jednak z drugiej strony pozyskują w ten sposób prowizje. Dlatego przy podejmowaniu decyzji warto brać pod uwagę opinię innych organizacji takich jak IHK lub instytucji, które wypłacają środki na dofinansowanie.

Formy dofinansowania działalności dla osób bezrobotnych w Niemczech

Ważnymi instytucjami, które są odpowiedzialne międzyinnymi za dofinansowania są Jobcenter i  Agentur für Arbeit. Zasiłek z Jobcenter Arbeitslosengeld II uprawnia nas do ubiegania się o środki Einstieggeld. Świadczenie przyznawanie jest aby promować i wspierać przedsiębiorczość wśród osób bezrobotnych. Wysokość świadczenia jest ustalana przez urzędnika. Najczęściej wysokości dotacji wynosi połowę wysokości zasiłku Arbeitslosengled II.  

Z kolei, w Agentur für Arbeit możemy ubiegać się o środki z programu Gründungszuschuss.  Jest to program skierowany do bezrobotnych, którzy dysponują prawem do zasiłku w kategorii
Arbeitslosengeld I przez okres minimum 150 dni.  Beneficjent jako wsparcie otrzymuje zasiłek oraz dodatkowe 300 euro przeznaczone na ubezpieczenie socjalne, pieniądze są wypłacone przez pół roku od założenia firmy.  Po upływie tego okresu wsparcie w wysokości 300 euro może być wypłacane jeszcze przez okres 9 miesięcy, jednak sumarycznie nie dłużej niż 24 miesiące.

Wkład własny i kredyt na prowadzenie działalności gospodarczej

W celu pozyskania kredytu na rozwój własnego biznesu musimy wykazać się wkładem własnym. Niestety nie zawszę dysponujemy wolnymi środkami. Na szczęście możemy ubiegać się o specjalny program dofinansowujący, który ma na celu wspieranie nowopowstałych firm. Z programu Kapital fur Grundung można otrzymać subwencjonowany kredyt o nieograniczonej odpowiedzialności kredytowej. Te środki mogą pełnić rolę kapitału własnego. Program jest skierowany do małych i średnich firm.

 

Osoby, które potrzebują wsparcia finansowego w wysokości do kliku tysięcy euro mogą zgłosić się do Mikrofinanzinstitut lub złożyć wniosek przez stronę internetową Mittelständische Beteiligungsgesellschaft w landzie, gdzie będzie prowadzona firma.

Państwo niemieckie za pośrednictwem niemieckiego banku rozwoju KfW przydziela środki w formie kredytów oferując subwencjonowane oprocentowanie. Jednym z tych programów jest “KfW-Gründerkredit – StartGeld”. Program  oferuje do 100 000 euro na okres maksymalnie 10 lat i pierwsze dwa lata od udzielenia wsparcia są wolne od spłaty. Program skierowany jest do osób otwierających firmę, a także wykonywającym wolny zawód.

Kolejny program to KfW-Gründerkredit – Universell”  wspierający finansowo małe i średnie firmy oraz osoby fizyczne. W programie można liczyć na wsparcie maksymalnie do kwoty 10 milionów euro, a termin spłaty kredytu wynosi 20 lat w tym 3 lata są wolne od spłaty.

Doradztwo w procesie pozyskania środków

Przy zdobyciu finansowania mogą nas wesprzeć firmy doradcze. Warto dodać, że możemy również ubiegać się o dofinansowanie tego doradztwa. Pomoc polega na wsparciu przy przygotowaniu analizy rynku oraz planowaniu strategii marketingowej. Następnie firma doradcza pomoże nam w ubieganiu się  o środki z odpowiedniego programu dofinansowania i nawiązaniu kontaktu z odpowiednia placówką finansowa lub bankiem. Następnie powinniśmy zebrać i wypełnić wszystkie dokumenty aplikacyjne, a kolejno złożyć wniosek do odpowiedniej instytucji. Po spełnieniu wszystkich kryteriów przydzielone środki finansów zostaną nam przekazane.

Program do faktur zgodny z niemieckimi przepisami

Prowadząc firmę warto pamiętać również o profesjonalnym doradztwie w zakresie prowadzenia księgowości. Prowadząc firmę w Niemczech jesteśmy zobowiązania do przestrzegania niemieckiego prawa podatkowego, aby uporządkować wszystkie wystawione dokumenty handlowe warto pomyśleć o systemie do faktur i zarządzania firmą. System umożliwi nam wgląd do wszystkich dokumentów handlowych, które wystawiliśmy wcześniej. Program Comarch ERP XT, to system do zarządzania firmą w języku polskim zgodny z niemieckim prawem, który umożliwia wystawienie rachunków w języku niemieckim. Comarch ERP XT posiada niemiecki certyfikat jakości „Zertifiziert NACH IDW PS 880”. To system do faktur i zarządzania firmą, który ułatwia nam współpracę  z księgowym. [Program do faktur dla firm w Niemczech]

Podsumowanie

Zdobycie źródła finansowania naszej działalności może być zastrzykiem dla rozwoju naszej firmy. W Niemczech na każdym szczeblu administracyjnym możemy zdobyć wsparcie dla naszej działalności.  Państwo niemieckie oferuje wsparcie również dla osób bezrobotnych, aktywizując ich do założenia działalności gospodarczej. Gdy nasz pomysł biznesowy będzie wymagał większych nakładów możemy wówczas ubiegać się o kredyt. Na etapie pozyskania środków warto skorzystać z pomocy doradcy, który wspomoże nas w procesie pozyskiwania środków.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie