Jakich zwrotów w listach nie mogą używać firmy windykacyjne w Niemczech?

· Autor:
Jakich zwrotów w listach nie mogą używać firmy windykacyjne w Niemczech?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Większość firm windykacyjnych stosuje metody mające wzbudzić poczucie zagrożenia. W tym celu stosują specjalne zwroty stosowane w korespondencji wysyłanej do adresatów. Nie wszystkie sformułowania są dopuszczalne przez prawo.

Niektóre firmy windykacyjne są znane z wywierania presji na dłużnikach poprzez stosowanie różnorodnych taktyk zastraszania. Stosują m.in. listy z groźbami czy nawet wizyty w domach, by wymusić spłatę. Wielokrotnie odwołują się również do możliwego wpisu w rejestrze Schufa, który poważnie ogranicza możliwości kredytowe dłużnika i utrudnia mu znalezienie mieszkania. 


Grożenie pogorszeniem “oceny kredytowej” nielegalne

Klient niezadowolony z opóźnionej dostawy zamówionych mebli, anulował zamówienie. Spór z firmą nie znalazł swojego szczęśliwego finału, co skłoniło dostawcę do skorzystania z usług firmy windykacyjnej. Ta, wysyłając listy z groźbami informujące o negatywnym wpływie na zdolność kredytową w przypadku braku zapłaty, złamała prawo. Sąd rejonowy w Osnabrück zdecydowanie przeciwstawił się tym praktykom. W efekcie centrum porad konsumenckich w Hamburgu wniosło pozew przeciwko firmie windykacyjnej.

Groźby wpisu do Schufa nie zawsze mają podstawę prawną. Prawo o ochronie danych jasno określa sytuacje, w których można dokonać zgłoszenia do Schufa. Jeśli osoba odrzuci roszczenie, które zostało uznane za bezzasadne przez sąd, nie może być wpisana do tej bazy danych.

Sąd Okręgowy w Osnabrück wydał wyrok, który zabrania firmie windykacyjnej stosowania groźby wpływu na zdolność kredytową konsumentów. To jasne stanowisko wskazuje, że nawet w świetle nowych przepisów RODO, konsumenci, którzy odrzucili bezzasadne roszczenia, nie mogą być zgłaszani do agencji kredytowych. Centrum porad konsumenckich w Hamburgu, informując o wyroku, podkreśliło ważność ochrony praw konsumentów przed nadużyciami firm windykacyjnych (Wyrok o sygnaturze 18 O 400/19 jest prawomocny). 


Nielegalne powoływanie się na partnerstwo z Schufa 

Opisywana firma windykacyjna w liście do klienta, przedstawiła się jako „partner kontraktowy firmy Schufa” i zażądała płatności 500 euro za zakupiony mebel. Sąd Okręgowy w Osnabrück uznał takie działania za niesprawiedliwe i zabronił firmie windykacyjnej wykonywania tego typu praktyk w celu wymuszenia płatności. 


Niestety, wiele osób ulega groźbom 

Groźba zgłoszenia do Schufa okazuje się skuteczną metodą, przez co wiele osób zaspokaja roszczenia firm windykacyjnych. Właśnie dlatego tak wiele z nich posługuje się przedstawionymi metodami. W przeszłości również operatorzy telefoniczni i instytucje kredytowe wielokrotnie wykorzystywali groźbę wpisu do Schufa jako narzędzie wywierania presji na klientów.

Tego rodzaju działania, które zmuszają konsumentów do zapłaty, mimo że mają ku temu solidne podstawy prawne do odrzucenia roszczeń, stawiają pod znakiem zapytania etyczność praktyk niektórych firm. 

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Zdjęcie: zinkevych_d
Źródło: gegen-hartz.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie