KDS und GDS (Kleines und Großes Deutsche Sprachdiplom)

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Certyfikaty potwierdzające znajomość języka niemieckiego KDS jak i GDS przyznawane są na LMU ( Uniwersytecie im. Ludwika Maxymiliana w Monachium). Certyfikaty te honorowane są na całym świecie.

Certyfikaty potwierdzające znajomość języka niemieckiego KDS jak i GDS przyznawane są na LMU ( Uniwersytecie im. Ludwika Maxymiliana w Monachium).
Certyfikaty te honorowane są na całym świecie.
Kleines Deutsche Sprachdiplom jest porównywalny (pod względem wymagań)
do DSH czy ZOP, jednak jest wyraźna różnica między tymi certyfikatami. Wymagana jest nie tylko praktyczna znajomość j. niemieckiego, ale również znajomość Niemiec i kultury niemieckiej. Aby podchodzić do egzaminu KDS trzeba choć trochę wykazać się znajomością kultury i historią państwa niemieckiego.

Egzamin składa się z dwóch części:

  1. Części pisemnej (trwającej ok. 5 godzin)
  2. Części ustnej (trwającej ok. 20 min.)

Tak jak w przypadku ZMP, ZOP tak i KDS przeprowadzany jest przez Instytut Goethego. O to strona gdzie można znaleźć przykładowe arkusze egzaminu:
www.goethe.de/dll/prf/pba/kds/mat/web/deindex.htm

KDS jest organizowany w placówkach Goethe Instytut znajdujących się w:

  • Gdańsku
  • Katowicach
  • Krakowie
  • Warszawie

Cena egzaminu to około 620 zł.

Najtrudniejszym do zdania certyfikatem jest Großes Deutsche Sprachdiplom, ale jest też najlepiej dokumentującym znajomość języka niemieckiego. Zdanie tego egzaminu umożliwia (w niektórych krajach) podjęcie pracy jako nauczyciel języka niemieckiego. Całkowity czas egzaminu to 11 godzin. Podobnie jak mniejszy brat (KDS) certyfikat ten składa się
z 2 części:

  1. Części pisemnej (trwającej 10 godzin)
  2. Części ustnej (trwającej ok. 1 godzinę)

Przykładowe arkusze egzaminacyjne GDS znajdziemy na stronie internetowej:
www.goethe.de/dll/prf/pba/gds/mat/web/deindex.htm

Egzamin jest przeprowadzany tylko i wyłącznie w placówce Instytutu Goethego w Warszawie i jego cena to 710 zł.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie