Kiedy należy Ci się odprawa pracując w Niemczech?

· Autor:
Kiedy należy Ci się odprawa pracując w Niemczech?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Kiedy pracownicy tracą pracę, czasami otrzymują odprawę jako rekompensatę. Pytanie jakie się pojawia, to kiedy faktycznie mają prawo do takiego świadczenia?


Zasady przyznawania odprawy w Niemczech 

Ustawa przewiduje prawo do odprawy tylko w określonych przypadkach, takich jak rozwiązanie stosunku pracy przez sąd pracy na wniosek pracownika lub pracodawcy. Wówczas, gdy trwanie stosunku pracy jest nieakceptowalne dla jednej ze stron, ale nie ma jeszcze prawomocnego zakończenia, np. w przypadku nieważności wypowiedzenia pracodawcy. Odprawa również może być przewidziana w umowach zbiorowych lub planach socjalnych, głównie w przypadku zbiorowych zwolnień lub restrukturyzacji zakładu pracy.


Kiedy należy się odprawa? 

Istnieją różne sytuacje, w których pracownik może oczekiwać odprawy. Zazwyczaj zaliczają się do nich: 

- Gdy zostaje zwolniony z przyczyn operacyjnych (bez podważania decyzji o zwolnieniu).

- Po rozwiązaniu umowy lub układu likwidacyjnego (po negocjacjach).

- Po złożeniu skargi o ochronę przed zwolnieniem.

- W wyniku ugody przed sądem pracy.

- Zgodnie z przepisami rady zakładowej.

W przypadku zwolnienia z przyczyn operacyjnych, związek zawodowy ver.di informuje, że odprawa przysługuje tylko wtedy, gdy pracownik zrzeknie się roszczenia o ochronę przed zwolnieniem. W takim przypadku odprawa zazwyczaj wynosi pół miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok zatrudnienia. W innych sytuacjach pracownicy nie mają prawa do odprawy.


Rodzaje odpraw pracowniczych 

Odprawa pracownicza to kwestia, która często stanowi główny temat negocjacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w przypadku zakończenia stosunku pracy. Oto, jakie są jej rodzaje i jakie prawa przysługują pracownikom w tym kontekście.


Odprawa za przedwczesną utratę miejsca pracy (Verfrühungsschaden)

Jest to rodzaj odprawy wypłacanej pracownikowi w przypadku rażącego naruszenia umowy o pracę przez pracodawcę. Pracownik może wypowiedzieć umowę bezterminowo i żądać odprawy za przedwczesną utratę miejsca pracy. Kwota odprawy zazwyczaj jest wyższa niż standardowa odprawa, ponieważ opiera się na winie pracodawcy. Przykładem takiej sytuacji może być dyskryminacja pracownika lub seksualne molestowanie, na które pracodawca nie reaguje.


Odprawa w Ramach Umowy o Rozwiązaniu Stosunku Pracy (Aufhebungsvertrag)

Pracodawca może zaproponować pracownikowi umowę o rozwiązaniu stosunku pracy, która zastąpi standardowe wypowiedzenie. Jest to korzystne dla pracodawcy, ponieważ trudniej jest zakwestionować taką umowę przed sądem niż zwykłe wypowiedzenie. Warto zaznaczyć, że pracownik często zaakceptuje taką umowę tylko wtedy, gdy zawiera ona odpowiednią odprawę.


Odprawa w Ramach Ugody (Abfindungsvergleich)

W Niemczech często dochodzi do wypłacania odpraw pracownikom w ramach ugody przed sądem pracy w przypadku sporów dotyczących wypowiedzenia przez pracodawcę. Pracodawca jest zainteresowany szybkim zakończeniem sporu, aby uniknąć kosztów procesowych. Pracownik często nie chce wracać do pracy, tylko otrzymać odprawę.Wysokość odprawy pracowniczej w Niemczech 

Zgodnie z przepisami, ustalanie wysokości odprawy jest uregulowane jedynie w przypadku odprawy w zamian za zrezygnowanie z sporu sądowego. W takim przypadku wysokość odprawy jest uzależniona od stażu pracy pracownika w firmie. 

Pracownikowi przysługuje pół średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy rok przepracowany u danego pracodawcy. Jeśli staż przekracza sześć miesięcy, suma zostaje zaokrąglona w górę, a jeśli jest krótszy niż sześć miesięcy, zaokrąglana jest w dół. Przykładowo, jeśli pracownik otrzymuje średnio 5000 EUR brutto miesięcznie i pracował w firmie przez 19 lat i siedem miesięcy, to jego odprawa wynosić będzie 50 000 EUR. Warto zaznaczyć, że kwota ta jest kwotą brutto.
 

Koszty odprawy w Niemczech 

Prawodawca zachęca strony do zawarcia ugody na drodze sądowej, zwalniając je z kosztów sądowych w przypadku ugodowego zakończenia sporu przed sądem pracy w pierwszej instancji. Strony sporu również nie muszą pokrywać zwrotu kosztów adwokatów w razie przegranej. Dlatego pozew przeciwko wypowiedzeniu z zamiarem uzyskania odprawy zazwyczaj jest opłacalny.


Składki socjalne, a otrzymanie odprawy pracowniczej 

Odprawa za utratę pracy nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne.


Podatek PIT

Odprawa jest traktowana jako dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzenia (Lohnsteuer). Istnieje jednak ulga podatkowa dla odpraw w formie jednej-piątej (Fünftelregelung), która pomaga uniknąć niewspółmiernego wzrostu stawki podatkowej.


Świadczenia dla bezrobotnych

Urzędy pracy mogą zawiesić wypłatę świadczeń dla bezrobotnych (Sperrzeit) na okres do dwunastu tygodni, jeśli pracownik nie broni się sądowo przeciwko wypowiedzeniu, zwłaszcza w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego. Ważne jest, aby ugoda była odpowiednio sformułowana, aby uniknąć zawieszenia świadczeń. 

Więcej o odprawie przeczytasz także w tekście: Straciłeś pracę? Sprawdź, czy masz prawo do odprawy


Bądź z nami na bieżąco. Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieYouTube i Twitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Źródło: merkur.de “Job weg: Wann Arbeitnehmer eine Abfindung erhalten”

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie