Prawo urlopowe w Niemczech: Co musisz wiedzieć?

· Autor:
Prawo urlopowe w Niemczech: Co musisz wiedzieć?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Niemieckie prawo urlopowe tzw. Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) reguluje powyższe zagadnienie jednoznacznie. Przysługujący w danym roku urlop musi, według § 7 Abs. 3 BurlG, zasadniczo zostać wykorzystany w danym roku kalendarzowym, w przeciwnym wypadku przepada.

Przeniesienie urlopu: Urlop przepada z dniem 31. marca roku następnego

Przeniesienie na następy rok niewykorzystanych w roku bieżącym dni urlopowych może być uwzględnione tylko pod szczególnymi warunkami.

W przypadku przeniesienia, dni urlopowe muszą być wykorzystane w pierwszych 3 miesiącach roku następnego. Intencją prawodawcy jest tutaj uniknięcie nagromadzenia się roszczeń urlopowych. Dodatkowo także pierwotny sens i cel urlopu tzn. odpoczynek pracobiorcy wg. przepisu prawa nie zostanie spełniony. W przypadku niewykorzystania przysługujących dni urlopowych do dnia 31. marca roku następnego roszczenie do urlopu przepada, jest nieodwracalne i nie może być zastąpione przez inne roszczenie.

Odstępstwa od tej zasady znajdują się w przepisach szczegółowych § 7 Abs. 3 Sätze 2 und 3 BUrlG, § 17 Satz 2 MuSchG (Mutterschutzgesetz), § 17 Abs. 2 BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) jak również § 4 Abs. 2 ArbPlSchG (Arbeitsplatzschutzgesetz) i dotyczą przykładowo regulacji urlopowych pracobiorców w okresie urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego.

Przeniesienie urlopu na rok następny tylko w szczególnych przypadkach!

Zasadniczo przeniesienie urlopu jest tylko wtedy możliwe, gdy jest to usprawiedliwione pilnymi osobistymi albo zakładowymi przesłankami. Według przeważającej opinii urlop z roku minionego przepada pod koniec roku, jeśli nie występują powyższe istotne przesłanki.

Taka sytuacja ma miejsce dużo częściej, niż wielu pracodawcom i pracobiorcom się wydaje. Pilne przesłanki zakładowe nie mają miejsca w wypadku obłożenia pracą na koniec roku kalendarzowego. Co więcej musi istnieć faktyczne i oczywiste szczególnie duże zapotrzebowanie na pracę, ale także rozchodzi sie o kwestię, czy pracobiorca, któremu przysługuje uprawnienie do urlopu, jest niezbędny do zniwelowania tegoż zapotrzebowania.

Wskazówka!

W przypadku, gdy posiadają Państwo na koniec roku niewykorzystane dni urlopowe, opłaca sie złożyć wniosek o urlop przed końcem roku.

Kiedy pracodawca nie reaguje na złożony wniosek, albo go odrzuca, chociaż nie istnieją żadne znaczące powody ze strony zakładu pracy na jego odrzucenie, przysługuje na podstawie orzecznictwa według § 286 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - kodeks cywilny) odszkodowanie z tytułu niezagwarantowania urlopu. Przy okazji warto dobrze zajrzeć do umowy o pracę, czy nie zostało zawarte szczególne porozumienie między stronami dotyczące kwestii urlopowych.

Trybunał Sprawiedliwości (EuGH) może wpłynąć na orzecznictwo

Najwyższy Sąd Pracy w Niemczech przedłożył Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej do rozpoznania kwestię, w której pracodawca jest zobowiązany, ze swojej strony wyznaczyć urlop, żeby ten nie przepadł. Orzeczenie w tej kwestii powinno wkrótce zapaść.

Janusz Julkowski 

Zdjęcie: pixabay.com, autor: Pexels

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie