Kiedy umowa o pracę w Niemczech jest nieważna?

· Autor:
Kiedy umowa o pracę w Niemczech jest nieważna?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Sporządzenie i podpisanie umowy o pracę jest ostatnim i najważniejszym etapem rekrutacji. Dlatego warto wiedzieć, jakie informacje powinny się znaleźć w niemieckiej umowie o pracę i kiedy może być ona nieważna.

Aplikacja, rozmowa kwalifikacyjna i telefon z informacją, że wkrótce możesz zacząć pracę. Teraz brakuje tylko umowy.

Umowa o pracę zostaje zawarta z chwilą uzgodnienia przez pracodawcę i pracownika sposobu wykonywania pracy, jej zakresu, ilości dni urlopowych itd. Umowy o pracę w Niemczech zazwyczaj zawierane są na piśmie, ale forma pisemna nie jest konieczna. Umowa ustna jest również wiążąca i prawnie skuteczna. Trudno jest jednak udowodnić, na co zgodziły się obie strony. Dlatego bezpieczniej jest zawrzeć umowę o pracę na piśmie.

Co powinno się znaleźć w niemieckiej umowie o pracę?

Umowa o pracę w Niemczech powinna zawierać:

- nazwy i adresy kontrahentów,

- miejsce wykonywanej pracy,

- początek stosunku pracy,

- w przypadku umów na czas określony – zakończenie stosunku pracy,

- okres wypowiedzenia,

- krótki opis pracy,

- skład i wysokość wynagrodzenia (w tym dodatki, premie itp.),

- przysługujące pracownikowi dni urlopu,

- odniesienia do układu zbiorowego, jeśli taki obowiązuje w danej firmie,  

- godziny pracy.

Często w umowie o pracę zawiera się także zapisy dotyczące dodatkowego zatrudnienia, okresu próbnego lub nadgodzin.

Kiedy niemiecka umowa o pracę jest nieważna?

Umowa o pracę jest nieważna, jeśli narusza zakazy lub dobre obyczaje. Dlatego umowa o pracę nie może zawierać m.in. zapisów naruszających zasad równego traktowania lub pomijać przepisy ochronne takie jak maksymalny czas pracy zgodne z ustawą o czasie pracy. Naruszenie moralności ma miejsce na przykład wtedy, kiedy pracodawca żąda od pracownika nadmiernej poufności.

> Porównanie wynagrodzeń w Niemczech za pracę. Sprawdź, czy odpowiednio zarabiasz

Zdjęcie: 123rf.com, kenishirotie

Źródło: spiegel.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie