Kiedy właściciel może wejść do wynajmowanego przez Ciebie mieszkania?

· Autor:
Kiedy właściciel może wejść do wynajmowanego przez Ciebie mieszkania?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Właściciel nieruchomości może czuć potrzebę wejścia do wynajmowanego przez Ciebie mieszkania pod Twoją nieobecność. Sytuacja taka może się wydarzyć, gdy zechce on, na przykład, pokazać nieruchomość potencjalnym, nowym najemcom. W świetle niemieckiego prawa jednak takie zachowanie obarczone jest przepisami, których każdy wynajmujący, czyli właściciel nieruchomości, musi przestrzegać.


Czy właściciel nieruchomości zawsze może wejść do mieszkania pod moją nieobecność? 

Odpowiedź brzmi nie. Właściciel nie ma takiego prawa, ponieważ niemieckie prawo najmu stanowi zawsze o nienaruszalności mieszkania, co jest fundamentalnym aspektem każdej umowy, a to oznacza, że nie może “od tak” wejść do wynajmowanego przez Ciebie mieszkania w dowolnym momencie, pod Twoją nieobecność, bez podania konkretnego powodu. 

Istnieją obiektywne i uzasadnione powody, które chronią właściciela nieruchomości w przypadku wejście do wynajmowanego przez Ciebie mieszkania w Niemczech, bez podania powodu.


Kiedy wynajmujący może wejść do mieszkania? 

W trakcie wynajmowania nieruchomości istnieją sytuacje, kiedy właściciel mieszkania może mieć uzasadnione powody, aby wejść do środka mieszkania. Zgodnie z niemieckim kodeksem cywilnym, wynajmujący może wejść do mieszkania w przypadku, gdy planuje wynająć lub sprzedać nieruchomość, a więc potrzebuje pokazać ją potencjalnym nowym najemcom lub nabywcom. W takim jednak przypadku nie może się to odbyć bez wiedzy najemcy, ponieważ musi on z nim ustalić termin takiej wizyty. 

Kolejnym uzasadnionym powodem jest konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych lub konserwacyjnych w mieszkaniu. Podobnie, wynajmujący ma prawo wejść do nieruchomości, jeśli trzeba dokonać odczytów liczników (woda, prąd, gaz) lub zdiagnozować i naprawić ewentualne szkody oraz zbadać ich przyczynę.

Jeśli wynajmujący ma uzasadnione podejrzenia, że mieszkanie nie jest użytkowane zgodnie z zawartą umową, na przykład jest podnajmowane bez jego zgody, może również podjąć kroki w celu sprawdzenia tej sytuacji. 


Właściciel musi powiadomić najemcę 

Zanim wynajmujący wejdzie do mieszkania, powinien zawsze poinformować najemcę o swojej wizycie na piśmie i uprzednio umówić się na spotkanie w dogodnym dla obu stron terminie. W ten sposób zachowywane jest poszanowanie prywatności najemcy i przestrzega się obowiązujących przepisów dotyczących najmu, w tym przede wszystkim klauzuli o nienaruszalności mieszkania.

Przykładowo, jeśli wynajmujący planują sprzedaż mieszkania, będą musieli umówić się na wizytę, zwykle nie częściej niż trzy razy w miesiącu. Warto podkreślić, że terminy tych wizyt powinny być uzgodnione z najemcą i dostosowane do jego potrzeb. Pracując, można ustalić, że wizyty będą miały miejsce w dni robocze w godzinach od 10:00 do 13:00 lub od 15:00 do 18:00. Soboty są również uważane za dni robocze w opisywanym przypadku. Jednak, w sytuacjach awaryjnych, w niedzielę lub święta wynajmujący mogą wejść do mieszkania, ale tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia.


Kiedy wynajmujący może wejść do mieszkania bez zgody najemcy?

Ogólna zasada w Niemczech jest taka, że wynajmujący może wejść do mieszkania bez zgody najemcy tylko w przypadku sytuacji awaryjnej. Na przykład, gdy pojawi się nagłe zagrożenie, takie jak pęknięcie rury wodociągowej, wynajmujący może mieć prawo do natychmiastowego wejścia w celu rozwiązania problemu. Jednak w innych sytuacjach dostęp do mieszkania bez zgody najemcy jest nielegalny i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, włączając w to potencjalne oskarżenie o wtargnięcie.

Warto zaznaczyć, że jeśli najemca bezpodstawnie odmawia dostępu wynajmującemu, również niesie to pewne konsekwencje. Jeżeli wynajmujący ma uzasadniony powód do wejścia do mieszkania i zostaje mu odmówiony dostęp, może on w niektórych przypadkach rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia.

Jednak w sytuacjach, gdy nie ma zagrożenia awaryjnego i najemca konsekwentnie odmawia dostępu, wynajmujący musi uzyskać zgodę sądu. 


Potajemne wejście do mieszkania 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami etycznymi, wynajmujący nie mają prawa uzyskiwać dostępu do mieszkania najemcy w sposób potajemny lub bez jego zgody. Jeśli wynajmujący użyje drugiego klucza lub innych środków, aby wejść do mieszkania bez wiedzy i zgody najemcy, jest to uważane za wtargnięcie. W takiej sytuacji najemca ma pełne prawo do podjęcia działań prawnych.

Najemca może w pierwszej kolejności zdecydować się na rozwiązanie umowy najmu bez wypowiedzenia i zgłosić to wynajmującemu. Jednakże, aby to zrobić, musi być w stanie udowodnić, że wynajmujący działał niezgodnie z prawem i naruszył jego prywatność. Dokładne udokumentowanie incydentu i uzyskanie dowodów, są  kluczowe w takiej sytuacji.

Ponadto, warto zwrócić uwagę, że wtargnięcie do mieszkania jest poważnym naruszeniem prawa i norm społecznych. Wynajmujący, którzy takie działania podejmują, mogą ponieść odpowiednie konsekwencje prawne, włączając w to możliwość odszkodowania na rzecz najemcy za naruszenie jego prywatności.


Czy właściciel może używać klucza do wynajmowanego mieszkania? 

Wynajmujący w Niemczech nie mają ogólnego prawa do zatrzymywania i używania klucza do wynajmowanego mieszkania bez wyraźnej zgody najemcy. Ignorowanie tej zasady może prowadzić do poważnych konsekwencji. Jeżeli wynajmujący naruszy prywatność najemcy i uzyska dostęp do mieszkania bez uprzedniej zgody, najemca ma prawo rozwiązać umowę najmu bez konieczności wypowiedzenia jej z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jednakże, aby tak się stało, najemca musi udowodnić, że wynajmujący działał w nieuprawniony sposób. 

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Źródło: immoportal.com
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: billanon.i.ua.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie