Kindergeld i Kinderzuschlag. Kiedy przysługuje, komu i jakie stawki?

· Autor:
Kindergeld i Kinderzuschlag. Kiedy przysługuje, komu i jakie stawki?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Kinedergeld i Kinderzuschlag to popularne świadczenia w Niemczech. Warto wiedzieć, czym są te zasiłki, jak je otrzymać i jakie są konkretne stawki świadczeń.

Na wstępie należy zaznaczyć, że Kindergeld jest wypłacany na dzieci poniżej 18 roku życia, jednak pod pewnymi warunkami można go otrzymać także na osoby pełnoletnie. Z kolei rodziny o niewielkich dochodach mogą ubiegać się o zasiłek na dziecko. Należy jednak pamiętać o tym, że Kasa Świadczeń Rodzinnych regularnie sprawdza, czy wymagania dotyczące wypłat są nadal spełniane, dlatego każdorazowo należy poinformować o zmianie swojej sytuacji osobistej i finansowej.

Kindergeld - czym się charakteryzuje?

Kindergeld (Zasiłek na dzieci) to rekompensata podatkowa wypłacana przez państwo zgodnie z ustawą o podatku dochodowym (EStG) i federalną ustawą o zasiłku na dzieci (BKGG). Nie jest to jednak zasiłek socjalny mimo że wypłaca go Kasa Świadczeń Rodzinnych. Zadaniem tego świadczenia jest zapewnienie podstawowej opieki dzieciom. Uprawnienie można otrzymać w sposób automatyczny, jednak zawsze konieczne jest złożenie pisemnego wniosku.

Kto ma prawo do Kindergeld w Niemczech?

Podstawowa zasada wskazuje na to, że do Kindergeld prawo przysługuje rodzicom dzieci do 18 roku życia. Dodatkowo dziecko musi mieszkać w gospodarstwie domowym rodzica. Uprawnienie dotyczy także pasierbów, wnuków i wychowanków. Ważnym wymogiem jest konkretne miejsce zamieszkania - do otrzymywania zasiłku uprawione są osoby mieszkające w Niemczech, Unii Europejskiej, Norwegii, Liechtensteinie, Islandii lub Szwajcarii. Z zasady do zasiłku na dziecko uprawnione są tylko dzieci, które spełniają te wymagania. Zdarza się, że Kindergeld wypłacany jest innym osobom niż rodzice, w tym także władzom. Chodzi o sytuację, w której rodzic nie płaci alimentów. Czasami pieniądze są skierowane bezpośrednio do dziecka.

Kasa Świadczeń Rodzinnych regularnie sprawdza, czy wymagania dotyczące wypłat są nadal spełniane. Osoby zainteresowane otrzymują ankietę, w której muszą określić między innymi czy dziecko nadal mieszka w określonym gospodarstwie domowym. Jeśli pojawią się problemy, takie jak odrzucenie wniosku lub przekazanie mniejszej ilości pieniędzy niż oczekiwano, rodzic lub opiekun zostaje poinformowany o swoich prawach. W sytuacji, gdy dziecko jest niepełnosprawne, rodzice mają prawo do zasiłku bez względu na wiek dziecka, jednak niepełnosprawność musiała wystąpić przed ukończeniem 25 roku życia (dla dzieci urodzonych po 1981 roku) lub przed ukończeniem 27 roku życia (dla dzieci urodzonych przed 1981 rokiem).

Jak złożyć wniosek o Kindergeld?

Wniosek o Kindergeld należy złożyć na piśmie w kasie świadczeń rodzinnych. Formularze są dostępne w lokalnych biurach lub można je pobrać bezpłatnie online.  Warto zaznaczyć, że o świadczenie można ubiegać się także z mocą wsteczną, a termin płatności wynosi tutaj sześć miesięcy wstecz. Należy pamiętać o tym, że w sytuacji, gdy zmieni się sytuacja finansowa, osobista, rodzinna, zasiłek może zostać zmniejszony. W takim wypadku konieczne jest zwrócenie nadpłaty i spłacenie jej za pośrednictwem usługi windykacyjnej Agencji Pracy.

Jaka jest obecnie wysokość zasiłku Kindergeld?

Obecna wysokości zasiłku Kindergeld obowiązuje od 1 lipca 2020 roku i wynosi 204 euro na dwoje pierwszych dzieci. Z kolei na trzecie dziecko rodzice otrzymają 210 euro, a na czwarte 235 euro. W 2021 roku zasiłek zwiększony został o 15 euro w każdym z wyżej wymienionych przypadków. Należy zaznaczyć, że zasiłek obowiązuje także na dzieci w wieku od 18 do 25 lat, jeśli kończą studia po raz pierwszy i nie pracują więcej niż 20 godzin tygodniowo. Zasiłek Kindergeld można również otrzymać w okresie przejściowym, na przykład między ukończeniem studiów a rozpoczęciem studiów. Można ubiegać się o zasiłek także wtedy, gdy dziecko wykonuje pracę w formie wolontariatu lub stażu.

Czym jest Kinderzuschlag?

Kinderzuschlag to zasiłek przyznawany tylko i wyłącznie rodzinom o niskich dochodach. Otrzymują one to świadczenie poza Kindegeldem. Potocznie świadczenie to nazywane jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Wniosek o dopłatę należy złożyć osobno w kasie świadczeń rodzinnych. Zwykle na rozpatrzenie wniosku należy poczekać około 6 miesięcy. Należy jednak zaznaczyć, że kwota zależy od dochodów rodziny, a w przypadku jakichkolwiek zmian, należy poinformować o tym biuro świadczeń rodzinnych.

Komu przysługuje Kinderzuschlag?

Kinderzuschlag wypłacane jest pod następującymi warunkami:

  • dziecko ma mniej niż 25 lat i jest w stanie wolnym,

  • rodzina otrzymuje już zasiłek rodzinny,

  • dochód pary wynosi 900 euro, a dla samotnych rodziców 600 euro,

  • dziecko musi mieszkać z rodzicami.

Rodziny, które otrzymują Kindergeld, mają prawo do dalszej pomocy i wsparcia finansowego. Przykładem może być pakiet edukacyjny, w tym dotacje na przybory szkolne.

Wysokość Kinderzuschlag - ile wynosi?

Wysokość zasiłku jest obliczana w sposób indywidualny dla każdego dziecka i wynosi 185 euro miesięcznie. W przypadku większej ilości dzieci kwota ulega pomnożeniu. Pieniądze zostaną przekazane osobie, która również otrzyma zasiłek rodzinny. Ponadto obie kwoty wypłacane są tego samego dnia. Istnieje także możliwość otrzymania zaległych kwot. Przykładowo, jeśli wniosek został złożony w marcu, a w kwietniu pojawi się potwierdzenie, to w maju zostaną wypłacone pieniądze i za marzec i kwiecień.

Przeczytaj także:

Źródło: finanzen.net / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: ginasanders

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie