Klasy podatkowe w Niemczech. Która jest najbardziej opłacalna?

· Autor:
Klasy podatkowe w Niemczech. Która jest najbardziej opłacalna?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Wybór klasy podatkowej ma bardzo duże znaczenie w kontekście tego, jak dużą kwotę co miesiąc należy przelewać na konto urzędu. Spośród wszystkich dostępnych, najbardziej korzystna jest trzecia klasa, w której istnieje najwięcej ulg i odliczeń. Poniżej wyjaśniamy, jak wyglądają zasady rozliczania.

Każda klasa podatkowa dokładnie określa, jak duża kwota podatku od wynagrodzenia będzie potrąca z wynagrodzenia brutto pracownika. Najbardziej korzystna wydaje się być trzecia klasa podatkowa, ponieważ w skali miesiąca zostaje do dyspozycji najwięcej pieniędzy. Poniżej wyjaśniamy, dlaczego tak jest i kto może się znaleźć w tej klasie.

Co to jest klasa podatkowa 3?

Z klasy podatkowej 3 mogą korzystać osoby znajdujące się w związku małżeńskim, a także zarejestrowani partnerzy, którzy nie mieszkają na stałe osobno, a ich zarobki znacząco się od siebie różnią. Trzecia klasa będzie jednak przeznaczona tylko dla jednej z osób będących w związku - tej, która zarabia więcej. Druga osoba będzie zaliczana do piątej klasy podatkowej.

Trzecia klasa uważana jest za szczególnie korzystną i wygodną, ponieważ występują w niej najwyższe ulgi, a jednocześnie najniższe odliczenia. Z drugiej jednak strony, jeden z partnerów, który rozlicza się według piątej klasy podatkowej, musi się liczyć z bardzo wysokimi odliczeniami.

W przypadku małżeństw i zarejestrowanych partnerów życiowych, alternatywnym rozwiązaniem są kombinacje klas podatku dochodowego 4 i 4 lub 4 ze współczynnikiem. Skorzystają z nich przede wszystkim pary, których zarobki nie różnią się od siebie w zbyt dużym stopniu.

Jakie występują odliczenia w klasie podatkowej 3?

Potrącenia z wynagrodzenia brutto dotyczą zasadniczo podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Takie zasady obowiązują w przypadku wszystkich klas podatkowych, w tym również trzeciej klasy. W każdej z nich ulgi są jednak inne, co finalnie wpływa na wysokość podatku od wynagrodzenia i zależnego od niego podatku kościelnego. W przypadku klasy 3, są one szczególnie korzystne, dlatego tak wiele osób z nich korzysta. Od wynagrodzenia brutto potrącane są następujące potrącenia i składki:

 • podatek dochodowy: uzależniony jest od wysokości wynagrodzenia brutto i klasy podatkowej,
 • podatek kościelny: wynosi od 8% do 9% podatku dochodowego, o ile podatnik należy do kościoła,
 • dopłata solidarnościowa: tylko w przypadku uzyskiwania szczególnie wysokich dochodów,
 • ubezpieczenie zdrowotne: 14,6% w przypadku osób z ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym i miesięcznym wynagrodzeniem do 4837,50 euro (połowę płaci pracodawca) plus dodatkowa składka, która różni się w zależności od kasy chorych; taryfa dla osób ubezpieczonych prywatnie jest zwykle oparta na wieku, zawodzie i stanie zdrowia,
 • ubezpieczenie emerytalne: 18,6% od miesięcznej pensji do 7050 euro na zachodzie i 6750 euro na wschodzie (połowę płaci pracodawca),
 • ubezpieczenie na opiekę długoterminową: 3,05% i ewentualnie 0,35% zasiłku bezdzietnego (połowę płaci pracodawca),
 • ubezpieczenie na wypadek bezrobocia: 2,5% od miesięcznej pensji do 7050 euro na zachodzie i 6750 euro na wschodzie Niemiec.

Jakie ulgi występują w klasie podatkowej 3?

Niemal każdy z dostępnych przedziałów podatkowych obwarowany jest różnymi ulgami podatkowymi. Do pewnej kwoty nie trzeba płacić podatków, jednak im wyższy zasiłek, tym mniejsza kwota podatku. W 2022 roku w przypadku trzeciej klasy podatkowej występują następujące ulgi:

 • zasiłek podstawowy: 20 694 euro,
 • ryczałt pracowniczy: 1200 euro,
 • zryczałtowana kwota kosztów specjalnych: 36 euro,
 • zasiłek na dziecko: 8388 euro,
 • zryczałtowana stawka renty: zależna od zarobków brutto.

W klasie podatkowej 3 od dochodu odliczana jest podwójna kwota podstawowa. Natomiast partner w klasie podatkowej 5 nie otrzymuje już własnego zasiłku podstawowego.

Jak wysoki jest podatek dochodowy w 3 klasie podatkowej?

Niemożliwe jest ogólne określenie, jak wysoki może być podatek dochodowy w trzeciej klasie podatkowej. Jest to uzależnione od wysokości dochodów podatnika. Im są one wyższe, tym wyższa jest również stawka podatku, co nazywa się progresywną stawką podatkową. Zasadniczo zobowiązanie podatkowe i progresja podatkowa rozpoczynają się bardzo późno ze względu na wysokie ulgi w klasie podatkowej 3. Przy bardzo zróżnicowanych zarobkach ma to tę zaletę, że para może liczyć na więcej pieniędzy miesięcznie.

Kiedy opłaca się skorzystać z 3 i 5 klasy podatkowej?

Połączenie trzeciej i piątej klasy podatkowej może być korzystne, jeśli małżeństwo lub zarejestrowani partnerzy cywilni zarabiają znacząco różne kwoty. Ci, którzy zarabiają więcej, powinni wpłacać co najmniej 60% do wspólnego dochodu. W trzeciej klasie podatkowej osoba z wyższymi zarobkami korzysta z faktu, że zarówno jego własne, jak i wszystkie dodatki partnera są odejmowane od jego wyższych dochodów.

Jeśli chodzi o osoby o niższych zarobkach, odliczenia w piątej klasie podatkowej są znacznie wyższe, jednak ze względu na obliczenia procentowe obciążenia podatkowe, parze zostaje wówczas więcej pieniędzy.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku wyboru kombinacji trzeciej i piątej klasy podatkowej, należy złożyć zeznanie podatkowe i ewentualnie zapłacić dodatkowe podatki, ponieważ przy tzw. rocznej korekcie podatku od wynagrodzeń urząd skarbowy dolicza pensje i ostatecznie nalicza podatek od wysokości wynagrodzenia. Ze względu na niski podatek od wynagrodzenia płacony co miesiąc w 3 klasie podatkowej, może wystąpić różnica. Jeśli to możliwe, powinno się zatem odłożyć bufor finansowy.

Co w przypadku klasy podatkowej 3 dla wdowców?

Wdowy i wdowcy również mogą się zdecydować na trzecią klasę podatkową, ale tylko do końca roku kalendarzowego następującego po śmierci partnera. Jeśli zatem mąż umrze w czerwcu 2022 roku, wdowa może korzystać z tej klasy podatkowej do 31 grudnia 2023 roku.

Źródło: t-online.de / Zdjęcie: dreamstime.com, autor: Elena Elisseeva

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie