Klasy podatkowe w Niemczech - rodzaje,rozliczenie i zmiana klas

· Autor:
Klasy podatkowe w Niemczech - rodzaje,rozliczenie i zmiana klas
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Klasy podatkowe w Niemczech w znacznym stopniu różnią się od tego, co jest znane w Polsce. Okazuje się, że klasa podatkowa zależy od tego, jaka jest sytuacja rodzinna podatnika, a więc jego stan cywilny.

Pracownicy podejmujący pracę w Niemczech powinni dokładnie zapoznać się z klasami podatkowymi, funkcjonującymi w tym kraju. W Niemczech istnieje sześć klas podatkowych, które różnią się wysokością kwoty wolnej od podatku. 

Jakie klasy podatkowe występują w Niemczech? 

Liczba klas podatkowych w Niemczech jest większa niż w Polsce, dlatego każdy, kto decyduje się na wyjazd do tego kraju, powinien najpierw zdobyć informacje o tym, do której klasy podatkowej należy. 

Można wyróżnić następujące rodzaje klas podatkowych w Niemczech:

  • Klasa I - należą do niej osoby samotne, owdowiałe (od minimum 2 lat), rozwiedzione, pozostające w separacji, a także zamężne, jednak tylko wtedy, gdy małżonek przebywa w innym kraju, znajdującym się poza Unią Europejską. 

  • Klasa II - osoby samotnie wychowujące dziecko lub dzieci, które otrzymują zasiłek rodzinny.

  • Klasa III - do tej grupy należą osoby w związkach małżeńskich, jednak tylko te, których małżonek znajduje się w klasie V lub jest bezrobotny albo przebywa w innym kraju Unii Europejskiej, wdowy i wdowcy (w sytuacji roku po śmierci małżonka). 

  • Klasa IV - w tej klasie podatkowej znajdują się wszystkie osoby w związkach małżeńskich, chyba że zastosowanie znajduje w danym przypadku wyjątek. 

  • Klasa V - osoby, których małżonek znajduje się w III klasie.

  • Klasa VI - osoby wykonujące więcej niż jedną pracę oraz ci, którzy nie zarejestrowali się w urzędzie. W tej klasie nie ma dochodu wolnego od podatku. 

Niemcy mają inny system fiskalny niż Polacy, dlatego warto się z nim dokładniej zapoznać, aby nie mieć problemów i zadbać o swoje finanse. Każdy może sprawdzić swoją klasę podatkową, ponieważ od 2013 roku w Niemczech funkcjonuje Elektronische Lohnsteuerabzug Merkmale, czyli elektroniczna karta podatkowa. Można także zadzwonić do niemieckiego urzędu skarbowego i zapytać o swoją klasę podatkową. 

Rozliczenie podatku z małżonkiem w Polsce

Rozliczenie z małżonkiem w Polsce jest korzystne w sytuacji, gdy mąż lub żona zamieszkuje teren Polski i zarabia mniej niż druga osoba. W ten sposób można skorzystać ze specjalnych odliczeń podatkowych, związanych z rozłąką rodziny. Te specjalne odliczenia dotyczą kosztów podróży do swojej ojczyzny raz w miesiącu. Dobrze pamiętać o tym, że odliczenia nie są obowiązkowe, dlatego pracownik sam powinien się o nie postarać i złożyć odpowiedni wniosek. 

Warto zaznaczyć, że jeśli zarobki osoby mieszkającej w Niemczech, nie przekraczają kwoty 19 488 euro rocznie (stan na 2021 rok), to można otrzymać III klasę podatkową. Podobnie dzieje się w sytuacji, gdy dochody danej pary podlegają niemieckiemu podatkowi w 90%. W takim wypadku druga osoba automatycznie uzyskuje V klasę podatkową, jednak jest to korzystne, ponieważ jej zarobki są niższe. Małżonek pracujący w Niemczech musi dostarczyć zaświadczenie o zarobkach drugiej osoby (a więc tej pracującej w Polsce). Na tej podstawie możliwe jest wspólne rozliczenie. Warto wiedzieć o tym, że w sytuacji, gdy w związku małżeńskim jedna osoba pracuje w Polsce, a druga w Niemczech, to zwykle bardziej opłacalne jest wspólne rozliczenie. W praktyce osoba mniej zarabiająca powinna złożyć wniosek o V klasę podatkową, a małżonek otrzymujący wyższe wynagrodzenie otrzyma III klasę podatkową. Takie rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia finansowego małżeństwa. 

Jak zmienić klasę podatkową w Niemczech? 

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech jest możliwa po dostarczeniu odpowiedniego wniosku. Każde małżeństwo, które wspólnie zamieszkuje i ma jeden adres meldunkowy, dostaje automatycznie IV klasę podatkową. W takiej sytuacji można postarać się o kombinację III/V, która zwykle jest korzystniejsza pod względem finansowym. Warto jednak zaznaczyć, że kombinacja klas podatkowych III/V ma sens tylko wtedy, gdy małżonek o niższych dochodach znajdzie się w klasie V, a partner zarabiający więcej w klasie III. 

Z kolei osoby samotnie wychowujące dzieci w Niemczech po przedłożeniu odpowiedniego wniosku, mogą postarać się o II klasę podatkową. Dodatkowo warto zaznaczyć, że zmiana klasy podatkowej konieczna jest w sytuacji rozwodu, separacji, zawarcia związku małżeńskiego, podjęcia dodatkowej pracy, śmierci współmałżonka. 

Zdjęcie: depositphotos.com, autor: ginasanders

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie