Klauzule dodatkowe do umowy

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Podpisując umowę ze wszystkimi jej paragrafami zobowiązujemy się do przestrzegania zawartych w niej postanowień. Należy do nich porządek domu tzw. Hausordnung.

Podpisując umowę ze wszystkimi jej paragrafami zobowiązujemy się do przestrzegania zawartych w niej postanowień. Należy do nich porządek domu tzw. Hausordnung. Wymagane w nim jest zachowanie ciszy pomiędzy 22 a 7 rano oraz od 13 do 15. Jeśli w domu nie ma dozorcy trzeba mieć na uwadze grafik sprzątania klatki schodowej, piwnic i pomieszczeń wspólnego użytkowania, czasem zamiatania ulicy przy posesji. W okresie zimy obowiązek uprzątania śniegu i lodu spoczywa na lokatorach. Ten kto zaniecha obowiązku musi liczyć się z konsekwencjami ewentualnych wypadków.

Dodatkowe ustalenia zajmują się pozwoleniem (bądź jego brakiem) na trzymanie zwierząt. Pod pojęciem zwierzę domowe rozumie się psy, koty, ptaki, chomiki, rybki akwariowe itp.

Paragraf tyczący odnawiania mieszkania powinien dokładnie precyzować kto i kiedy odnawia lokal i co ma składać się na taki remont (najczęściej chodzi o odmalowanie i wymianę wykładzin podłogowych). Przejęcie mieszkania niewyremontowanego (ewentualnie można odnowić go według swoich potrzeb) nie obliguje nas do remontu przy wyprowadzce.

Jeśli wprowadzamy się do świeżo odnowionego lokalu, wówczas wyprowadzając się musimy również je odnowić jeśli nie chcemy zapłacić za remont z naszej kaucji.

Przed przejęciem mieszkania warto obejrzeć je wspólnie z właścicielem i spisać wszystkie defekty czy zniszczenia (włącznie z plamami i zadrapaniami, tudzież pęknięciami np. na armaturze, na flizach czy chociażby śladami zużycia). Listę musi podpisać wynajmujący i należy ją przechowywać u siebie. Niewątpliwie będzie potrzebna przy oględzinach mieszkania przed wyprowadzką. Niestety, jeśli mieszkanie będzie w stanie gorszym niż zastany, musimy liczyć się z utratą części lub nawet całości kaucji. Od takiej opinii właściciela przysługuje nam odwołanie.

Jeśli planujemy podnająć jakąś część wynajmowanego mieszkania, musimy to ustalić z właścicielem. Planując dzielić mieszkanie z partnerem życiowym powinniśmy uzyskać akceptację. W umowie wynajmu będzie ściśle zaznaczone czy jest jeden główny najemca odpowiedzialny za wszystko przed właścicielem. Jeśli również inni podpiszą umowę z właścicielem mają równe prawa i równe obowiązki.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie