Kodeks drogowy o czasie parkowania

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Przy parkometrach można się zatrzymywać tylko, jeśli jest on włączony, przy automatach parkingowych wydających kupony jedynie po umieszczeniu w widocznym miejscu

 

Kodeks drogowy §13 wyposażenie do nadzoru czasu parkowania

 

  1. Przy parkometrach można się zatrzymywać tylko, jeśli jest on włączony, przy automatach parkingowych wydających kupony jedynie po umieszczeniu w widocznym miejscu, z możliwością dobrego odczytania z zewnątrz, na czas dopuszczonego parkowania. Jeśli automat parkingowy jest nieczynny wolno zatrzymać się przy nim na maksymalny okres czasu dopuszczany tymże parkometrem. W takim wypadku na zegarze parkingowym samochodowym należy zaznaczyć czas zaparkowania. Okres parkowania jest ograniczony do określonych godzin bądź dni.
  2. W obszarze o ograniczonym czasie parkowania jest zalecane używanie samochodowego zegara parkowania, umieszczonego na szybie. Zatrzymanie jest wówczas możliwe na okres czasu wyznaczony na dodatkowym znaku drogowym. Parkowanie w strefach ograniczonego parkowania możliwe tam gdzie znajdują się parkometry i zegary parkingowe, w pozostałych miejscach zakaz zatrzymania i parkowania obowiązuje niezmiennie.
  3. Nie trzeba włączać parkometrów i innych urządzeń nadzoru czasu parkowania przy wsiadaniu i wysiadaniu, jak również przy załadunku i wyładunku pojazdu.


Kodeks drogowy §14 obowiązek zachowania uwagi przy wsiadaniu i wysiadaniu

  1. Kto wsiada bądź wysiada z pojazdu musi się tak zachowywać aby nie stwarzać zagrożenia innym użytkownikom ruchu drogowego.
  2. Gdy kierowca opuszcza pojazd musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby nie być przyczyną wypadku lub utrudnienia w ruchu. Pojazdy maja być również zabezpieczone przed bezprawnym użytkowaniem.

 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie