Komu i na jakich zasadach należy się bezpłatny urlop w Niemczech?

· Autor:
Komu i na jakich zasadach należy się bezpłatny urlop w Niemczech?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Czasami życie stawia wyzwania, które wymagają więcej czasu niż dostępny urlop przysługujący w danym roku. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi bezpłatny urlop, ale kiedy tak naprawdę można go wziąć i w jakich sytuacjach można na nim polegać?


Czym w ogóle jest bezpłatny urlop? 

Bezpłatny urlop to czas, w którym pracownik jest zwolniony od wykonywania swoich obowiązków zawartych w umowie o pracę. Oznacza to, że pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za ten okres, a wykonywanie głównych obowiązków zawodowych zostaje zawieszone. W trakcie bezpłatnego urlopu pracodawca nie ma obowiązku kontynuowania wypłacania wynagrodzenia, w tym także tego obejmującego chorobę, czy pracę w niedziele i święta.

Mimo tego, że pracownik przebywający na bezpłatnym urlopie, nie ma prawa do otrzymania za ten czas wynagrodzenia, nadal podlega innym obowiązkom. Mowa jest tutaj o zachowaniu lojalności wobec pracodawcy, zakazie konkurencji i wymogu zachowania staranności. Ponadto, pracodawca nie może nagle zwolnić pracownika i rozwiązać z nim stosunku pracy, dlatego wszelkie przepisy prawa pracy chronią w takiej sytuacji pracownika. 


Czy w Niemczech występuje prawo do bezpłatnego urlopu? 

Bezpłatny urlop nie jest w żaden sposób narzucany przez niemieckie prawo, a pracodawca mogą odrzucić wniosek pracownika o jego przydzielenie. Jako powód może podać na przykład braku personelu lub występowanie ważnych projektów w firmie, których realizacja ma zakończyć się w określonym czasie.

Natomiast, przepisy dotyczące urlopów określają minimalną liczbę dni płatnego urlopu, który wynosi co najmniej 20 dni roboczych. W przypadku braku konkretnych zapisów o bezpłatnym urlopie w umowie o pracę, pracownik powinien otwarcie omówić swoją sytuację z pracodawcą, najczęściej podczas rozmowy rekrutacyjnej i postarać się włączyć do umowy zapisy o możliwości jego wzięcia. 


Prawo w Niemczech określa, kiedy można skorzystać z bezpłatnego urlopu

Zgodnie z Ustawą o równym traktowaniu, pracodawcy, którzy udzielili bezpłatnego urlopu jednemu pracownikowi, nie mogą odmówić go innym. Ponadto, w niemieckim prawie pracy nie istnieje ogólna regulacja odnosząca się do bezpłatnego urlopu, ale istnieją wyjątki odnoszące się do sytuacji, w których taki urlop może być udzielony. Są to: 

- Nagłe sytuacje awaryjne, takie jak powódź czy pożar w miejscu zamieszkania.

- Nagła choroba lub wypadek członka rodziny.

- Urlop rodzicielski.

- Operacja. 

- Opieka nad bliskimi członkami rodziny lub chorymi dziećmi (do 12 roku życia).

- Zapisy w umowie o pracę mówiące o korzystaniu z bezpłatnego urlopu.


Bezpłatny urlop w Niemczech i ograniczenia czasowe 

Warto podkreślić, że w przypadku bezpłatnego urlopu w Niemczech, nie występują żadne ograniczenia jeśli chodzi o czas jego trwania. Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń między pracodawcą a pracownikiem. Dlatego bezpłatny urlop w Niemczech może trwać od kilku dni do kilku miesięcy. 

Z drugiej jednak strony, taki urlop nie może trwać w nieskończoność, dlatego w prawie federalnym w Ustawie o urlopach (BurlG), istnieją pewne uregulowania prawne dotyczące specyficznych sytuacji i okresów, dla których bezpłatny urlop może zostać udzielony.

Krótkoterminowa nieobecność w pracy: W sytuacjach nagłych, takich jak niespodziewany wypadek lub konieczność udzielenia wsparcia bliskiej osobie, pracownik ma prawo do krótkotrwałego, bezpłatnego urlopu, trwającego do dziesięciu dni roboczych. Warto wiedzieć, że można ubiegać się o zasiłek opiekuńczy z kasy opiekuńczej w celu rekompensaty za utratę dochodów.

Urlop opiekuńczy:  Ustawa o urlopie opiekuńczym przewiduje możliwość udzielenia pracownikowi maksymalnie sześciu miesięcy urlopu opiekuńczego. Warunkiem jest, że firma zatrudnia co najmniej 15 pracowników. Prawo do urlopu opiekuńczego przysługuje w przypadku opieki nad członkiem rodziny wymagającym wsparcia. W trakcie tego urlopu pracownicy mogą być zwolnieni z pracy częściowo lub całkowicie. Warto zaznaczyć, że z kasy opieki pielęgniarskiej nie są wypłacane pieniądze, jednak istnieje opcja zaciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki z Federalnego Urzędu ds. Rodziny.

Opieka nad chorymi dziećmi: Każdy pracodawca w Niemczech może przyznać rodzicom z dziećmi poniżej 12 roku życia do dziesięciu dni bezpłatnego urlopu w ciągu roku. W przypadku rodzin z kilkorgiem dzieci lub samotnych rodziców, liczba dni bezpłatnego urlopu może być wydłużona nawet do 25 dni. Jeśli dzieci są nieuleczalnie chore, rodzicom przysługuje nieograniczony, bezpłatny urlop, niezależnie od wieku dzieci.


Bezpłatny urlop i ubezpieczenie 

Bezpłatny urlop nierozerwalnie związany jest z ubezpieczeniem zdrowotnym, społecznym oraz emerytalnym. 


Ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

W ciągu pierwszego miesiąca bezpłatnego urlopu nadal obowiązuje ochrona wynikająca z ubezpieczenia. Jednak na koniec jego okresu, pracodawca jest zobowiązany do wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia. To oznacza, że pracownik musi sam o nie zadbać. Może on wybrać pomiędzy prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, dobrowolnym ubezpieczeniem ustawowym lub bezpłatnym ubezpieczeniem rodzinnym. Od drugiego miesiąca pracodawca nie opłaca już składek, a wysokość składki zależy od miesięcznych dochodów pracownika. Po zakończeniu bezpłatnego urlopu i powrocie do pracy, pracodawca ma obowiązek ponownie zgłosić pracownika do ubezpieczenia. 


Ubezpieczenie emerytalne

Kiedy płynie drugi miesiąc bezpłatnego urlopu, nie są opłacane w żaden sposób składki na ubezpieczenie emerytalne. Dlatego pracownik musi samodzielnie je opłacać w ramach dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego. 

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de 

Źródło: nordbayern.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: photography33

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie