Komu i na jakich zasadach należy się premia świąteczna za pracę w Niemczech?

· Autor:
Komu i na jakich zasadach należy się premia świąteczna za pracę w Niemczech?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Zakończenie roku to okres, kiedy wielu pracowników w Niemczech zastanawia się nad tym, czy należy im się premia świąteczna. Owszem, to pytanie znajduje uzasadnienie, bowiem wiele firm ją przyznaje. Praktyka pokazuje jednak, że prawo nic nie mówi o takiej bonifikacie, dlatego tym bardziej istotne jest bliższe poznanie zasad, jakimi rządzi się przyznawanie takiego dodatku.


Ponad połowa pracowników otrzymuje premię na święta 

Statystyki pokazują, że ponad połowa pracowników w Niemczech otrzymuje na koniec roku premię świąteczną. Szczególnie korzystna sytuacja dotyczy osób zatrudnionych na stanowiskach objętych układami zbiorowymi - aż 80 procent z nich może liczyć się otrzymaniem pieniędzy na przysłowiową “rybkę”. 


Brak przepisów prawnych i odgórnych zasad dla przyznawania premii świątecznej

Prawa do premii świątecznej nie są jednak w żaden sposób gwarantowane oraz nie występują inne przepisy regulujące otrzymanie tego dodatku. Dlatego zasady przyznawania premii świątecznej w Niemczech często wynikają z indywidualnych układów zbiorowych pracy, umów o pracę, a także z praktyki operacyjnej i zasad równego traktowania pracowników. 


Obniżenie premii na święta przez pracodawcę w Niemczech 

O ile prawa do premii świątecznej nie są w żaden sposób regulowane, o tyle inaczej sytuacja wygląda w kwestii jej obniżenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawcy nie mogą tego robić, jeśli ta została ustalona w układach zbiorowych pracy. Naruszenie ustalonych zasad może być uznane za złamanie postanowień umowy zbiorowej, co niesie za sobą konsekwencje prawne. 

W sytuacji, gdy pracownik zauważy, że jego premia świąteczna jest niższa niż ustalono, lub nie zostaje wypłacona, powinien skonsultować się ze swoją radą zakładową lub radą pracowniczą. W przypadku braku porozumienia, pracownik ma prawo dochodzić swoich roszczeń w sądzie pracy. 

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku pracowników, którzy nie są objęci układem zbiorowym pracy. W takich sytuacjach, warunki związane z wypłatą premii świątecznej mogą być różne i zależne od indywidualnych umów o pracę czy umów zakładowych, jeśli takie w ogóle istnieją. 


Dobrowolne wypłacenie premii świątecznej przez pracodawcę w Niemczech

Wypłacając dobrowolnie premię świąteczną, pracodawca jest w Niemczech zobowiązany do przestrzegania zasad równego traktowania wszystkich pracowników. Co to dokładnie oznacza? 

Jeśli pracodawca ustala własne kryteria dotyczące premii świątecznych, nie może jej przyznać tylko wybranym pracownikom. Natomiast, jeśli już dochodzi do takiej sytuacji, musi być ona solidnie uzasadniona. 

W przypadkach, gdy pracodawca decyduje się na faworyzowanie pewnych pracowników, na przykład w celu zwiększenia ich lojalności, musi dokładnie uzasadnić, dlaczego ta lojalność jest istotna z perspektywy potrzeb firmy. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy pracownik dysponuje unikalnymi umiejętnościami, których utrata byłaby znaczącym problemem dla pracodawcy, jak to zostało podkreślone w orzeczeniu Federalnego Sądu Pracy (BAG) z dnia 12 października 2005 roku (sygn. akt 10 AZR 640/04).


Premia świąteczna dla osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin w Niemczech 

Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, osoby pracujące na niepełny etat mają prawo w Niemczech do otrzymywania premii świątecznej proporcjonalnie do przepracowanego wymiaru pracy. Oznacza to, że te dodatkowe pieniądze muszą być obliczane w stosunku do godzin pracy, które są mniejsze w porównaniu z pełnym wymiarem czasu pracy. 


Wypłata premii świątecznej: zwolnienie z pracy lub choroba 

Istnieją różne specyficzne sytuacje, które mogą wpływać na wypłatę premii świątecznej. Przykładowo, w przypadku zwolnienia z pracy przed terminem jej wypłaty, roszczenie o premię może nadal istnieć, co zostało podkreślone w wyroku Sądu Pracy w Monachium z 18 maja 2005 roku (sygn. akt 10 Sa 1291/04). 

W sytuacjach, gdy pracownik przebywa na długim chorobowym, jego prawo do premii świątecznej może być kwestionowane, chyba że układ pracy lub zbiorowy przewidują inaczej, co potwierdza wyrok Federalnego Sądu Pracy (BAG) z 8 lipca 1998 roku (sygn. akt 10 AZR 404/97) oraz z 14 marca 2012 roku (sygn. akt 10 AZR 112/11). 


Premia świąteczna w przypadku urlopu macierzyńskiego w Niemczech 

Zgodnie z aktualnymi przepisami, pracodawcy nie mają prawa do zmniejszania premii świątecznej w przypadku pracownic przebywających na urlopie macierzyńskim. Jest to istotna informacja dla pracodawców i pracownic, ponieważ nawet jeśli w umowie o pracę zawarta jest klauzula mówiąca o możliwości zmniejszenia tego dodatku w przypadku niewykonywania pracy, to w odniesieniu do urlopu macierzyńskiego taka klauzula jest uznawana za niedopuszczalną. 

Tezę tę potwierdza wyrok, który zapadł w sądzie pracy w Kolonii, dnia 20 kwietnia 2014 roku (sygn. akt 20 Ca 10147/14), który podkreśla, że prawa do pełnego dodatku świątecznego przysługują również w okresach, gdy pracownica z przyczyn zdrowotnych związanych z ciążą i porodem nie jest w stanie podjąć pracy. 

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de 

Źródło: dgb.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: stradnicstanislav

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie