Komu należy się Kindergeld w przypadku separacji?

· Autor:
Komu należy się Kindergeld w przypadku separacji?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Kindergeld to zasiłek rodzinny, którego celem jest chociaż częściowe pokrycie wydatków, związanych z wychowywaniem dziecka. Rodzice otrzymują Kindergeld aż do momentu, gdy dziecko ukończy 18 rok życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy nie od wieku dziecka, tylko od liczby dzieci w rodzinie. Kindergeld wypłacany jest osobom pracującym na terenie Niemiec. Największe korzyści z tego zasiłku otrzymują przede wszystkim rodziny o niskich i średnich dochodach. Zasiłek rodzinny przysługuje zarówno na dzieci biologiczne, jak i przysposobione. 

Co to jest Kindergeld?

Zasiłek rodzinny ma na celu zapewnienie podstawowej opieki nad dzieckiem, od momentu jego urodzenia, aż do ukończenia 18. roku życia. Rodzice najpierw otrzymują zasiłek rodzinny, a następnie urząd skarbowy sprawdza, czy dla danej rodziny korzystniejszy będzie Kindergeld, czy też zasiłki na dzieci. Taka kontrola odbywa się całkowicie automatycznie i rodzice nie muszą się o nią ubiegać. Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od liczby dzieci w rodzinie:

 • na pierwsze i drugie dziecko jest to 219 euro miesięcznie,
 • na trzecie dziecko to 225 euro miesięcznie,
 • a na czwarte i każde kolejne to 250 euro miesięcznie.

Zasiłek rodzinny przysługuje na wszystkie dzieci, także te mieszkające w innym gospodarstwie domowym. Dotyczy to także dzieci pochodzących z innych związków. Kindergeld może otrzymać każdy obywatel niemiecki mieszkający ze swoimi dziećmi, a także cudzoziemcy pod pewnymi warunkami oraz obywatele niemieccy mieszkający za granicą. Zasiłek rodzinny otrzymują rodzice biologiczni, adopcyjni, zastępczy, a w niektórych przypadkach dziadkowie lub rodzeństwo. 

Na jakie dzieci można otrzymać Kindergeld? 

Zasiłek rodzinny może otrzymać osoba, która posiada swoje dzieci (lub adoptowane), mieszkające na stałe w Niemczech lub w innym kraju Unii Europejskiej (UE), Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii. Kindergeld przysługuje na:

 • dzieci biologiczne,
 • dzieci adoptowane,
 • dzieci męża, zarejestrowanego partnera,
 • wnuki, z którymi dana osoba mieszka,
 • dzieci przybrane.

Kiedy Kindergeld nie jest wypłacany? 

Zdarzają się sytuacje, w których rodzice nie mogą otrzymać zasiłku rodzinnego. Do najważniejszych przyczyn można zakwalifikować:

 • otrzymywanie świadczenia z innej instytucji porównywalne do Kindergeld - dotyczy to także sytuacji, gdy to świadczenie jest niższe niż zasiłek rodzinny,
 • rodzice otrzymują zasiłek na dziecko z ustawowego ubezpieczenia wypadkowego lub ustawowego ubezpieczenia emerytalnego. 

Z kolei osoby, które otrzymują zasiłek rodzinny z państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Islandii, Liechtensteinu i Norwegii lub ze Szwajcarii, mogą otrzymać wypłatę różnicy, jako częściowy zasiłek na dziecko.

Wiek dziecka i Kindergeld - do kiedy jest wypłacane?

Zasiłek rodzinny można otrzymywać do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. W sytuacji, gdy dziecko skończyło już 18. rok życia, to możliwe jest dalsze pobieranie zasiłku pod pewnymi warunkami:

 • dziecko do 21. roku jest zarejestrowane jako bezrobotne i poszukujące pracy,
 • dziecko do 25. roku życia odbywa praktykę zawodową, w tym szkołę i studia, albo jest w okresie przejściowym (4 miesiące), albo nie może znaleźć miejsca na dalsze szkolenie zawodowe. 

Kto otrzymuje Kindergeld w przypadku separacji? 

Zasiłek rodzinny na dziecko jest zawsze wypłacany tylko jednemu z rodziców. Oznacza to, że Kindergeld otrzymuje ten rodzic, z którym dziecko spędza większość czasu. W sytuacji, gdy drugi z rodziców musi płacić alimenty, to ich sumę zmniejsza się o połowę zasiłku na dziecko. W sytuacji, gdy dziecko w ogóle nie dostaje alimentów, to rodzice muszą ustalić między sobą, kto otrzyma zasiłek rodzinny.

Źródło: familienportal.de / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: ADragan

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Bielefeld, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie