Koszty użytkowania

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Koszty użytkowania to: Podatek gruntowy, opłata za zużytą wodę, ścieki, ogrzewanie, ciepłą wodę, windę, wywóz śmieci, czyszczenie kominów, czyszczenie ulicy, czyszczenie domu, dbanie o ogród, oświetlenie, ubezpieczenie od odpowiedzialności rzeczowej i cywilnej, wspólna antena i rozdzielacz dla kabla. Powyższe koszty mogą zawierać się w czynszu (Warmmiete).

Koszty użytkowania to:

 • Podatek gruntowy
 • opłata za zużytą wodę
 • ścieki
 • ogrzewanie
 • ciepłą wodę
 • windę
 • wywóz śmieci
 • czyszczenie kominów
 • czyszczenie ulicy
 • czyszczenie domu
 • dbanie o ogród
 • oświetlenie
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności rzeczowej i cywilnej
 • wspólna antena i rozdzielacz dla kabla

Powyższe koszty mogą zawierać się w czynszu (Warmmiete).

W większości umów wynajmu zaznacza się, że lokator koszty użytkowania musi płacić dodatkowo (Kaltmiete +NK). Powinny być one wyszczególnione.

Wynajmujący może wymagać stosownej przedpłaty na przewidywane koszty. Wysokość przedpłaty musi być obliczona, a właściciel jest zobowiązany do rocznego rozliczania się. Rozliczenie kosztów użytkowania musi zostać dokonane w przeciągu 12 miesięcy po okresie rozliczeniowym. Po tym czasie właściciel nie może żądać wyrównania zaległości, chyba że spóźnienie było nie do przewidzenia. Może mieć to miejsce w przypadku np. braku stosownego rachunku. Jeśli lokator ma zastrzeżenia co do wysokości rozliczeń, musi uczynić to wiadomym właścicielowi również w ciągu 12 miesięcy po rozliczeniu się przez wynajmującego. W umowie najmu zasady dotyczące kosztów użytkowania i sposobu rozliczania nie mogą zostać pominięte, powinny zostać ustalone na zasadzie porozumienia stron. Jeśli strony nie mogą się porozumieć, stosownie reguluje to § 556a Kodeksu Cywilnego, który jako główne kryterium obliczania kosztów stawia wielkość wynajmowanej powierzchni mieszkalnej.

Dwa wyjątki:

 1. obliczenie kosztów zużycia ciepłej wody i ogrzewania z centralnego źródła reguluje rozporządzenie
 2. kiedy uznaje się że koszty eksploatacji uzależnione są od zużycia.

Oprócz przedpłaty z tytułu przewidywanych kosztów i rozliczania tychże w rocznym cyklu, również opłata ryczałtowa może służyć do rozliczeń dodatkowych kosztów.

Właściciel i lokator mogą na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego w dowolny sposób ustalić sposób rozliczania kosztów.

Ze względu jednak na Urząd Skarbowy prywatny najemca powinien unikać umowy zawierającej koszty dodatkowe.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie