Krankengeld, czyli rzecz o zasiłku chorobowym w Niemczech

· Autor:
Krankengeld, czyli rzecz o zasiłku chorobowym w Niemczech
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Świadczenie Krankengeld, czyli niemiecki zasiłek chorobowy, wypłaca państwowa kasa chorych w zastępstwie wynagrodzenia w momencie, gdy stan chorobowy pracownika utrzymuje się dłużej niż 6 tygodni. Jaka jest wysokość Krankengeld? Jak długo można go otrzymywać? Czy kasa chorych może odmówić wypłaty zasiłku chorobowego?

Zwolnienie chorobowe pracownika (o ile pracował miminum 4 tygodnie) nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty dotychczasowego wynagrodzenia przez maksymalnie 6 tygodni choroby. Gdy choroba trwa dłużej niż 6 tygodni, wówczas ten obowiązek przejmuje kasa chorych, która zaczyna wypłacać tzw. Krankengeld, czyli zasiłek chorobowy. Jednakże wypłata zasiłku nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik jest niezdolny do pracy nie ze swojej winy (np. obrażenia wynikłe wskutek bójki wszczętej przez pracownika nie kwalifikują go do otrzymania Krankengeld). Ponadto ważne jest, by kolejne zwolnienia lekarskie miały ciągłość, tj. między zwolnieniami nie może być luki nawet jednego dnia. W przeciwnym wypadku straci się możliwość ubiegania się o zasiłek chorobowy. Np. jedno zwolnienie kończy się w poniedziałek, to najpóźniej we wtorek trzeba udać się po kolejne.

Warunki wypłaty zasiłku chorobowego: a) osoba zatrudniona i ubezpieczona, która z powodu długotrwałej choroby jest niezdolna do pracy – Krankengeld może otrzymać również bezrobotny, który pobiera zasiłek ALG I, wtedy jego wysokość równa jest wysokości zasiłku dla bezrobotnych, b) hospitalizacja w szpitalu lub placówce opieki i rehabilitacji – jeśli pacjent leczy się na własny koszt, np. ze środków prywatnych finansuje operację plastyczną, wówczas Krankengeld się nie należy.

Warto wspomnieć, że zasiłku chorobowego nie otrzymają małżonkowie i ich dzieci bezpłatnie ubezpieczeni w ramach rodzinnego ubezpieczenia zdrowotnego, praktykanci, studenci oraz bezrobotni pobierający zasiłek ALG II.

Zasiłek Krankengeld w liczbach

Wysokość Krankengeld wynosi 70% kwoty dotychczasowych zarobków brutto, przy czym nie może być wyższa niż 90% wynagrodzenia netto. Są jednak wypadki, w których ta wysokość może się podwyższyć nawet do 100% zysku netto. Chodzi o sytuacje, gdy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymano dodatki pieniężne w postaci np. świątecznych bonusów czy dodatków urlopowych. W 2016 roku wielkość zasiłku chorobowego ustalono na 98,88 euro dziennie (bierze się pod uwagę dzień kalendarzowy, nie dzień roboczy), co daje miesięcznie 2966,40 euro (licząc, że miesiąc ma 30 dni). Zatem kwota netto do wypłaty wynosi 2604,68 euro.

Okres wypłacania zasiłku chorobowego

Krankengeld wypłaca się maksymalnie przez 78 tygodni (półtora roku) w ciągu 3 lat. Przy czym ten termin liczy się od dnia, w którym lekarz ustalił niezdolność do pracy z powodu jednej i tej samej choroby. Po upływie 3 lat można starać się ponownie o zasiłek chorobowy, pod warunkiem że: a) w ciągu tych 3 lat przez 6 miesięcy było się czynnym zawodowo, b) po upływie tych 3 lat nie było się niezdolnym do pracy z powodu choroby, za którą wcześniej otrzymano zasiłek. W przypadku zbiegu kilku chorób w tym samym czasie i pobierania na nie renty, wypłatę Krankengeld wstrzymuje się.

Ważne: 3 miesiące przed wygaśnięciem zasiłku chorobowego należy skontaktować się z ubezpieczalnią i urzędem pracy i wyjaśnić z nimi przyszłą sytuację finansową.

Zaświadczenie o niezdolności do pracy wydaje lekarz w 3 egzemplarzach: 1) do okazania pracodawcy (bez diagnozy), 2) do oddania we właściwej kasie chorych, 3) dla pracownika (wraz z informacjami o diagnozie).

Zasiłek chorobowy a zwolnienie z pracy

Nierzadko pracodawca rozwiązuje stosunek pracy z pracownikiem będącym na zwolnieniu chorobowym. Pracownik pozbawiony wynagrodzenia chorobowego nie musi czekać 6 tygodni i już po otrzymaniu wypowiedzenia może zgłosić się do kasy chorych po Krankengeld. Ważne, by w chwili zachorowania był nadal zatrudniony i ubezpieczony.

Krankengeld a własna działalność gospodarcza

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zwykle ubezpieczają się w kasie chorych dobrowolnie. Dlatego też muszą samodzielnie troszczyć się o zabezpieczenie w razie przeciągającej się choroby. Możliwości, jakie mają do wyboru to: 1) opłacanie obniżonej składki w wysokości 14%, składki dodatkowej, która średnio wynosi 1,1% – Krankengeld się nie dostanie, 2) opłacanie zwykłej stawki w wysokości 14,6% oraz składki dodatkowej – można otrzymać Krankengeld od 43 dnia niezdolności do pracy, ale o tym fakcie trzeba poinformować kasę chorych, 3) wykupienie w kasie chorych dodatkowej składki na zasiłek chorobowy – wypłata Krankengeld zależy od ustaleń z kasą chorych, 4) wykupienie prywatnego ubezpieczenia na wypadek choroby.

Ewa Kuchta

Źródło: finanztip.de

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/termometr-b%C3%B3l-g%C5%82owy-b%C3%B3l-pigu%C5%82ki-1539191/, autor: Steve Buissinne

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie