Kto dziedziczy spadek po zmarłym w Polsce?

· Autor:
Kto dziedziczy spadek po zmarłym w Polsce?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Zastanawiasz się czy należy Ci się spadek po zmarłym w Polsce? Myślisz, że tylko najbliższa rodzina może dziedziczyć po krewnym? Sprawdź kto może być powołany do spadku.

Spadek można odziedziczyć na podstawie ustawy  albo na podstawie testamentu. Oznacza to, że jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu, wówczas będą po nim dziedziczyli spadkobiercy ustawowi. Do pierwszego kręgu spadkobierców ustawowych zaliczamy dzieci oraz małżonka/małżonkę zmarłego. Dziedziczą oni w częściach równych, ale część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom (czyli wnukom spadkodawcy) w częściach równych.

Jeżeli małżonkowie pozostają w separacji, wówczas nie dziedziczą po sobie. Nie są powołani do spadku z ustawy również byli małżonkowie, których małżeństwo ustało na skutek rozwodu.

Jeżeli spadkodawca nie miał dzieci, wówczas dziedziczą po nim małżonek oraz rodzice. Jeśli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło jego śmierci, udział spadkowy, który by przypadał rodzicowi, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Zatem istnieje możliwość dziedziczenia po rodzeństwie. Można również dziedziczyć po swoim wuju/ciotce. Dzieje się tak jeśli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło jego śmierci pozostawiając dzieci.

W braku zstępnych (dzieci, wnuków) spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.  W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy. Jeżeli nie ma krewnych, którzy mogliby dziedziczyć – wówczas do dziedziczenia zostaje powołana gmina ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego (lub Skarb Państwa, jeśli gminy nie da się ustalić).

Spadkodawca może jednak sam zadecydować kto ma dziedziczyć po nim spadek, sporządzając testament. Za pomocą testamentu można powołać do spadku dowolną osobę fizyczną  (nie musi być pełnoletnia) lub osobę prawną. Spadkodawca może w testamencie powołać do dziedziczenia kilka osób. Jeśli nie określi ich udziałów spadkowych, dziedziczą oni w częściach równych. W testamencie można zawrzeć również zapis (lub zapis windykacyjny), na podstawie którego określona osoba otrzyma jakiś przedmiot lub prawo z masy spadkowej. Spadkodawca może również wydziedziczyć w testamencie swoich krewnych, tj. zstępnych, małżonka i rodziców. Wydziedziczeni krewni zostaną pozbawieni zachowku.

Należy pamiętać, że spadek to nie tylko aktywa. Spadkobierca może odziedziczyć również długi spadkowe, o ile na czas nie odrzuci spadku. Żeby móc legitymować się prawem do spadku należy przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem w Polsce (lub uzyskać poświadczenie dziedziczenia u notariusza). Jeśli jest kilku spadkobierców niezbędny będzie również dział spadku.

Sprawy spadkowe często komplikują wyzbycie się majątku przed śmiercią spadkodawcy, a także kwestie związane z niegodnością dziedziczenia, odrzuceniem spadku, zrzeczenie się dziedziczenia lub wydziedziczenie. Warto zatem zapytać o poradę profesjonalistę i skorzystać z usług kancelarii, która będzie dochodzić praw do spadku przed sądem w Polsce.

Photo by Álvaro Serrano on Unsplash

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie