Kto i na jaką wysokość zasiłku Elterngeld w Niemczech może liczyć w 2024 roku?

· Autor:
Kto i na jaką wysokość zasiłku Elterngeld w Niemczech może liczyć w 2024 roku?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

W Niemczech, w ramach wsparcia rodziców, istnieje zasiłek Elterngeld, który znacząco ułatwia łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi. W samym 2022 roku z tego tytułu wypłacono imponującą sumę 8,28 miliarda euro, jednak zmiany w tym roku pokazują że część osób nie będzie mogła skorzystać już dłużej z tego wsparcia.


Ile osób pobiera Elterngeld w Niemczech?

W 2022 roku, zasiłek Elterngeld otrzymało blisko 1,85 miliona osób, w tym około 1,4 miliona kobiet i 480 tysięcy mężczyzn. Ciekawe jest, że otrzymywanie tego wsparcia nie jest uzależnione od statusu zawodowego przed narodzinami dziecka. Nie ma znaczenia, czy ktoś był zatrudniony, prowadził własną działalność, pozostawał bez pracy, czy był studentem.


Czas, przez jaki przysługuje Elterngeld w Niemczech

Prawo do korzystania z zasiłku Elterngeld w Niemczech przysługuje przez pierwsze 14 miesięcy życia dziecka. Warunkiem jest mieszkanie z dzieckiem biologicznym lub adoptowanym w jednym gospodarstwie domowym na terenie Niemczech, samodzielna opieka i wychowanie dziecka, a także nieprzekraczanie 32 godzin pracy tygodniowo.

Warto jednak zaznaczyć, że skorzystanie z płatnego urlopu wychowawczego wyklucza możliwość otrzymania Elterngeld. Rodzice z Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, mieszkający i pracujący w Niemczech, również mogą ubiegać się ten zasiłek. 


Zmiany w Elterngeld od 2024 roku

Obecnie, rodzice zarabiający wspólnie ponad 300 000 euro rocznie, lub samotni rodzice z dochodem powyżej 250 000 euro, nie kwalifikują się do otrzymania Elterngeld. Ta regulacja obowiązuje dla dzieci urodzonych do końca marca 2024 roku. Jednak od kwietnia 2024 roku, planowane są istotne zmiany. Wprowadzone zostaną niższe progi dochodowe, co oznacza, że rodziny z wyższymi zarobkami będą wykluczone z systemu zasiłków. 

Dla par, limit dochodów podlegających opodatkowaniu, który wyklucza z prawa do Elterngeld, zostanie obniżony do 200 000 euro rocznie (co odpowiada przybliżonemu rocznemu dochodowi brutto w wysokości 230 000 euro). Dla samotnych rodziców, nowy próg ustalono na 150 000 euro. Od kwietnia 2025 roku, limit ten ma zostać dalej zmniejszony do 175 000 euro. Decydującym czynnikiem w określaniu, który limit dochodów będzie miał zastosowanie, są daty urodzenia dzieci.

To posunięcie, zaproponowane przez Federalne Ministerstwo Spraw Rodzinnych, ma na celu lepsze wykorzystanie funduszy na inne inicjatywy, takie jak podstawowa opieka nad dziećmi (Kindergrundsicherung). Zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Rodziny i Niemieckiego Instytutu Spraw Gospodarczych, około 435 000 par przestanie otrzymywać Elterngeld, co wpłynie na około 60 000 rodzin. 


Wysokość zasiłku Elterngeld w 2024 roku w Niemczech

Minimalna kwota, jaką można otrzymać z zasiłku Elterngeld w Niemczech w 2024 roku, wynosi 300 euro miesięcznie, natomiast maksymalna - 1800 euro. Osoby, które nie pracowały przed porodem, otrzymują minimalną stawkę. W przypadku osób zatrudnionych przed narodzinami dziecka, kwota zasiłku Elterngeld jest ustalana indywidualnie i zależy od dochodu netto osiągniętego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przed porodem.


Jak wyliczana jest wysokość zasiłku Elterngeld w Niemczech?

Proces obliczania zasiłku Elterngeld w Niemczech nie opiera się na ostatniej otrzymanej pensji netto. Zamiast tego, urzędy biorą pod uwagę średni dochód brutto z ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc urodzenia dziecka. Ten okres, nazywany okresem rozliczeniowym, jest kluczowy dla ustalenia kwoty wsparcia. Dla matek, dochód jest kalkulowany od dwunastu miesięcy przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego, co pozwala na lepsze dostosowanie wsparcia do ich faktycznej sytuacji finansowej.

Przy ustalaniu wysokości zasiłku Elterngeld, nie są brane pod uwagę miesiące, w których rodzic pobierał już zasiłek dla starszego dziecka. Interesującym aspektem jest sytuacja, gdy w ciągu roku rodzi się drugie dziecko. Wówczas, do kalkulacji zasiłku dla nowo narodzonego dziecka, brany jest pod uwagę dochód przed urodzeniem pierwszego dziecka.

Ponadto, miesiące, w których matka chorowała z powodu ciąży i w efekcie miała niższe dochody lub ich brak, są wyłączone z obliczeń. W takich przypadkach, do okresu wliczane są wcześniejsze miesiące, aby łączny okres obliczeniowy wynosił dwanaście miesięcy.


Wartość Elterngeld i brak zatrudnienia

Warto również zwrócić uwagę na sytuacje osób, które nie mogą znaleźć zatrudnienia z powodu ciąży. Na przykład, kobiety pracujące na umowach tymczasowych mogą napotkać na trudności, gdyż ich umowy wygasają wraz z zajściem w ciążę i nie są odnawiane. W takich przypadkach, okres, w którym kobieta nie pracuje ze względu na ciążę, jest wyłączany z okresu rozliczeniowego, podobnie jak w przypadku choroby.

Oprócz tego, czas w którym dochody zostały zmniejszone z powodu pandemii COVID-19, na przykład w wyniku korzystania z zasiłku za skrócony czas pracy, również nie są wliczane do oceny wysokości zasiłku Elterngeld. Takie miesiące są pomijane przy ustalaniu okresu rozliczeniowego, co ma na celu zapewnienie sprawiedliwego obliczenia jego wysokości. 

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Źródło: finanztip.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: AllaSerebrina

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie