Kto jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym?

· Autor:
Kto jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym?

Niemieckie prawo ubezpieczeń społecznych dotyczy wszystkich obywateli z krajów Unii Europejskiej. Są oni objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Wyjątek stanowią po pierwsze pracownicy, którzy są oddelegowani do pracy przez zagraniczne firmy a po drugie osoby, które są zatrudnione w dwóch lub kilku krajach UE równocześnie.

W związku z tym, wykonując działalność w Niemczech możemy zgłosić się do ubezpieczeń społecznych w Polsce. Co trzeba zrobić? Należy wystąpić do właściwego oddziału ZUS o wydanie formularza A1. Formularz ten potwierdza ubezpieczenie w Polsce. Niezależnie od dokumentu A1, możemy pobrać z oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która uprawnia do korzystania z podstawowej pomocy medycznej w Niemczech.

Poruszając temat ubezpieczeń społecznych należy zwrócić także uwagę na to, iż obowiązek zameldowania się dla zatrudnionych w Niemczech obywateli Unii Europejskiej objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym jest uregulowany prawnie. Pracodawca jest bowiem zobowiązany złożyć do kasy chorych zawiadomienie o zatrudnionym u niego pracowniku. Konieczne są do tego takie dane jak imię i nazwisko pracownika, adres zamieszkania, numer ubezpieczenia, narodowość, wykonywany zawód oraz wysokość zadeklarowanego wynagrodzenia.

Najważniejszym pytaniem jakie zadają sobie obcokrajowcy pracujący w Niemczech jest jednak pytanie odnośnie tego, jakie obowiązki spoczywają na nich samych i jakich formalności muszą oni dopilnować jeżeli chodzi o ubezpieczenie społeczne. Otóż pracownik objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym ma obowiązek współdziałania. W praktyce oznacza to, że musi on dostarczyć swojemu pracodawcy wszystkie niezbędne dane potrzebne do realizacji ubezpieczenia społecznego. Ponadto, pracownik zobowiązany jest udzielić administracji celnej informacji na temat stosunku pracy oraz swojej działalności zawodowej.

W większości przypadków problemem ubezpieczenia społecznego zajmuje sie sam pracodawca. Pracownik najczęściej nawet nie jest informowany o tym, jakie ubezpieczenie i w jakiej wysokości zostało potrącone z jego wynagrodzenia. Pracownik powinien śmiało zadawać pytania na temat swojego ubezpieczenia a pracodawca ma obowiązek udzielać mu rzetelnych informacji. Ważne jest to aby pracownik dopilnował wszelkich formalności, które mogą uchronić go od wielu nieprzyjemnych sytuacji.

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie