Kto może skorzystać z zasiłku Elterngeld w Niemczech i jakie dokumenty trzeba złożyć?

· Autor:
Kto może skorzystać z zasiłku Elterngeld w Niemczech i jakie dokumenty trzeba złożyć?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Celem zasiłku Elterngeld jest łączenie możliwości wychowywania dziecka z pracą. Będąc matką lub ojcem, można otrzymać miesięcznie przez okres 12 miesięcy od 300 do 1800 euro. Z tej pomocy finansowej w 2022 roku w Niemczech skorzystało wiele osób, a wydatki na Elterngeld wyniosły łącznie 8,28 mld euro.


Kto może skorzystać z Elterngeld? 

Zasiłek Elterngeld w Niemczech przysługuje przez pierwszych 14 miesięcy życia dziecka. Warunkiem jego otrzymania, jest zamieszkiwanie z biologicznym lub adoptowanym dzieckiem na terenie Niemiec i osobiste zajmowanie się jego wychowaniem. Ograniczenie czasu pracy do maksymalnie 32 godzin tygodniowo jest dodatkowym wymogiem, zgodnie z § 1 ust. 1 BEEG. Elterngeld mogą otrzymać osoby z krajów UE i Szwajcarii mieszkające i pracujące w Niemczech. 


Elterngeld nie dla osób o wysokich dochodach 

Dotychczasowe limity dochodów dla rodzin wynoszące 300 000 euro rocznie dla par i 250 000 euro dla samotnych rodziców będą obowiązywać do 31 marca tego roku, natomiast od kwietnia tego roku ulegną zmianie. Rodzice w związkach, zarabiający ponad 200 000 euro rocznie, nie będą już uprawnieni do otrzymywania zasiłku Elterngeld, co odpowiada rocznemu dochodowi brutto na poziomie około 230 000 euro. Dla samotnych rodziców nowy limit wynosić będzie 150 000 euro.


Jak ubiegać się o Elterngeld w Niemczech? 

Aby ubiegać się o Elterngeld w Niemczech, konieczne jest wykonanie kilku istotnych kroków. Pierwszym z nich jest zdobycie odpowiedniego formularza, który jest specyficzny dla każdego kraju związkowego.

W przypadku Bawarii, na przykład, aplikację można przesłać online do sześciu tygodni przed przewidywaną datą porodu, a pozostałe dokumenty dostarczyć później. W jedenastu krajach związkowych istnieje możliwość elektronicznego składania wniosków. Biuro odpowiedzialne za Elterngeld znajduje się zazwyczaj w lokalnym urzędzie emerytalnym, urzędzie spraw społecznych lub urzędzie ds. młodzieży. Szczegółowe informacje o lokalizacji odpowiednich biur dostępne są na stronach internetowych tych instytucji.

Do wniosku o Elterngeld należy dołączyć szereg dokumentów, w tym:

- Wypełniony formularz Elterngeld.

- Akt urodzenia dziecka.

- Dowód dochodów, takich jak odcinki wypłat, zeznanie podatkowe za rok poprzedzający urodzenie dziecka lub zaświadczenie o nadwyżce dochodów dla osób prowadzących działalność na własny rachunek.

- Zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń zdrowotnych o otrzymanym zasiłku macierzyńskim.

- Zaświadczenie o składce pracodawcy na zasiłek macierzyński.

- Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające udzielenie urlopu rodzicielskiego.

Składany wniosek muszą  podpisać oboje rodzice, chyba że jedno z nich sprawuje wyłączną opiekę nad dzieckiem. W formularzu należy wskazać, który z rodziców ubiega się o Elterngeld i na jaki okres czasu. Istnieje możliwość późniejszej zmiany podziału okresów, na które przysługuje Elterngeld, co może być szczególnie pomocne w momencie pojawienia się trudnych sytuacji życiowych. 


Wysokość zasiłku Elterngeld w Niemczech w 2024 roku 

Elterngeld wypłacany jest w kwocie od 300 do 1800 euro miesięcznie. Minimalna stawka 300 euro przysługuje osobom, które nie pracowały przed porodem. Dla pracujących rodziców, wysokość Elterngeld zależy od dochodu netto uzyskanego w ciągu dwunastu miesięcy przed narodzinami dziecka.

Obliczenie Elterngeld bazuje na średnim dochodzie brutto z ostatnich dwunastu miesięcy przed miesiącem urodzenia dziecka. Dla matek, dochód jest liczony od dwunastu miesięcy przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego.

Miesiące, w których rodzic pobierał Elterngeld na starsze dziecko i zarabiał mniej lub nie zarabiał wcale, nie są wliczane do obliczenia. Analogicznie, jeśli drugie dziecko urodzi się w ciągu roku, do obliczenia Elterngeld wykorzystuje się dochód przed urodzeniem pierwszego dziecka.

Osoby, które nie mogły znaleźć pracy z powodu ciąży, są chronione przed niekorzystnym traktowaniem w obliczaniu Elterngeld. Miesiące bez pracy z tego powodu są wyłączane z okresu rozliczeniowego. Miesiące, w których dochód był niższy z powodu pandemii, na przykład ze względu na skrócony czas pracy, również nie są brane pod uwagę w obliczaniu Elterngeld.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de 

Źródło: finanztip.de 
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: chris77o

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie