Kupno nowego samochodu w Niemczech

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Z dniem 01.01.2002 r została wprowadzona nowa regulacja polegająca na obowiązku świadczenia przez sprzedawcę nowego samochodu rękojmi w okresie dwóch lat. Pomimo przedłużonego okresu rękojmi należy kupując nowy samochód zwrócić uwagę na

Z dniem 01.01.2002 r została wprowadzona nowa regulacja polegająca na obowiązku świadczenia przez sprzedawcę nowego samochodu rękojmi w okresie dwóch lat. Pomimo przedłużonego okresu rękojmi należy kupując nowy samochód zwrócić uwagę na podstawowe rzeczy zalecane do zastosowania sprzedawcom nowych pojazdów przez ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.), VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.) i VDIK (Verband der Importeure von Kraftfahrzeugen), najczęściej umieszczane są one na odwrocie umowy.

Decydując się na zakup nowego samochodu należy odbyć jazdę próbną identycznym typem pojazdu, jak ten, który ma się zamiar zamówić. Ewentualne drobne szkody wynikłe w czasie jazdy pokrywa sprzedawca z ubezpieczenia. Regułą jest podpisanie przed jazdą próbną oświadczenia o odpowiedzialności, w którym nabywca zobowiązuje się w przypadku zawinionej szkody do poniesienia kosztów wynikających ze współuczestnictwa w ubezpieczeniu (Vollkaskoversicherung mit Selbstbeteiligung) w wysokości 300 do 1000 €. Reklamy samochodów często mówią o niezobowiązującym zaleceniu cenowym producenta. Dlatego też identyczny samochód może mieć różną cenę w różnych salonach. Warto się temu przyjrzeć, ponieważ różnice mogą być znaczące. Często przy zakupie samochodu za gotówkę udzielany jest rabat.
Podpisanie umowy jest – poza nielicznymi wyjątkami – zobowiązujące do kupna pojazdu. Dlatego należy dobrze wszystko przemyśleć zanim się cokolwiek podpisze. Odstąpić od umowy można jedynie, gdy:

  • Sprzedawca w ciągu 4 tygodni nie potwierdzi pisemnie zamówienia lub nie dostarczy samochodu
  • Przekroczono termin dostawy o 6 tygodni i dodatkowy od wezwania do dostawy (14 dni)
  • Wystąpił znaczny defekt, który nie może zostać poprawiony
  • Jeśli zamawiającym jest osoba niepełnoletnia a prawni opiekunowie nie wyrażą zgody
  • Poprzez przedstawienie nieprawdziwych faktów zostało się skłonionym do złożenia zamówienia


Przy zakupie samochodu prywatnego, który ma być finansowany poprzez kredyt lub leasing, można odwołać zarówno kredyt jak i leasing w ciągu dwóch tygodni bez podania powodu. Wówczas zamówienie nowego samochodu jest nieważne, jeśli również u sprzedawcy kredyt został zamknięty, bądź był on pośrednikiem w kredycie. Termin rozpoczyna się po podpisaniu i wręczeniu pisemnego pouczenia o prawie do odwołania. Wystarczy w ciągu dwóch tygodni odesłać odwołanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Wzięcie w zapłatę (In Zahlung) oznacza, że sprzedawca uznaje spłacenie części nowego samochodu poprzez pozostawienie u niego starego.

Nie należy dać się zwodzić obietnicami, że dostawa samochodu nastąpi wkrótce lub będzie mieć miejsce w najbliższym terminie. Należy ustalić konkretną datę jako nieprzekraczalny termin dostawy. Z pewnością sprzedawca zrobi wszystko, aby dotrzymać terminu. Jeśli termin został przekroczony o sześć tygodni, należy wezwać sprzedawcę do wywiązania się z umowy. Z chwilą otrzymania wezwania, musi on liczyć się z zapłaceniem odszkodowana. Przy niewielkim przekroczeniu terminu cena powinna zostać obniżona o ok. 5%. Przy dłuższym niż 14 dni okresie zwłoki klient ma prawo odstąpić od umowy i ponadto żądać rekompensaty. Należy wymagać od sprzedawcy potwierdzenia, że jeśli nie dostarczy terminowo zamówionego samochodu, to udostępni nam bez dodatkowych kosztów samochód zastępczy.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie