Kurzarbeitergeld: Zmiany w zasiłkach dla beneficjentów

· Autor:
Kurzarbeitergeld: Zmiany w zasiłkach dla beneficjentów
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Pandemia koronawirusa trwa już od ponad 2 lat. W związku z ciągłym obciążeniem jej skutkami ustawodawca znacznie uprościł pobieranie zasiłków za pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy poprzez rozporządzenie o Kurzarbeitergeld. Doszło m.in. do wydłużenia maksymalnego okresu zasiłku z tego tytułu z 24 do 28 miesięcy.

Pod koniec 2021 roku przepisy w tym zakresie zostały przedłużone do końca stycznia 2022 roku. Bundestag i Bundesrat ponownie wydłużyły okres ich obowiązywania, tym razem do końca czerwca 2022 roku, publikując dokument "Ustawa o rozszerzeniu szczególnych przepisów w związku z pandemią koronawirusa o świadczenia z tytułu pracy krótkoterminowej i innych świadczeń".

Które przepisy dotyczące Kurzarbeitergeld zostaną rozszerzone?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem pracownicy mają prawo do otrzymywania świadczeń z tytułu pracy w niepełnym wymiarze godzin przez okres maksymalnie 28 miesięcy, o ile w firmie został zgłoszony fakt tego typu pracy. W czasie pandemii pracodawcy i pracownicy mogą korzystać z następujących korzyści:

  • Jeśli co najmniej 10 pracowników firmy straciło możliwość pracy w pełnym wymiarze godzin, firma może ubiegać się o wprowadzenie Kurzarbeit. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2022 roku, pierwotny limit 30% ponownie będzie obowiązywał.
  • Pracownicy tymczasowi również mogą otrzymywać świadczenia z tytułu pracy krótkoterminowej do 30 czerwca 2022 roku.
  • Do 30 czerwca 2022 roku pracownicy ze skróconym czasem pracy o co najmniej 50% otrzymają 70% (77% z dziećmi) od czwartego miesiąca i 80% (87% z dziećmi) od siódmego miesiąca wynagrodzenia netto. Przed pandemią dodatek za pracę krótkoterminową wynosił 60% ostatniego wynagrodzenia netto i 67% dla pracowników z dziećmi.
  • Do końca czerwca 2022 roku zarobki z mini-pracy generalnie nie są wliczane do zasiłku krótkoterminowego, niezależnie od tego, kiedy pracownik rozpoczął pracę.
  • Zarobki z innej pracy przy Kurzarbeit zostaną potrącone z dodatku za pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy tylko w sytuacji, gdy rozpoczyna się ona w trakcie trwania pracy w niepełnym wymiarze godzin.
  • Agencja pracy zwracała pracodawcy część składek na ubezpieczenie społeczne w trakcie pracy w skróconym wymiarze czasu pracy do 31 grudnia 2021 roku. Od stycznia do 31 marca 2022 roku zwracana jest wysokość 50% składek. Pozostałe 50% podlega zwrotowi, jeśli dalsze szkolenia rozpoczną się podczas pracy w skróconym wymiarze godzin. Jest to również możliwe po 1 kwietnia 2022 roku, jeśli kwalifikacja odbywa się podczas pracy w skróconym wymiarze czasu pracy.

Biorąc pod uwagę, że poszczególne przepisy mogą obowiązywać w różnych firmach na różne sposoby, kwestie związane z pracą krótkoterminową najlepiej jest wyjaśnić we właściwej agencji pracy.

Źródło: informationsportal.de / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: DuxX73

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie