Korespondencja z Inkasso – Co z nią zrobić?

· Autor:
Korespondencja z Inkasso – Co z nią zrobić?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Szanowni Państwo. Jako radca prawny od lat praktykujący w Niemczech i w Polsce, będę w kolejnych miesiącach przybliżać Państwu problematykę różnorodnych instytucji prawnych, z którymi moi klienci najczęściej się do mnie zgłaszają. Tematem aktualnego artykułu jest postępowanie w przypadku otrzymania korespondencji z Inkasso. Zapraszam do lektury.

Jeśli zgłasza się do Ciebie Inkasso po pierwsze należy zachować spokój, a po drugie nie ignorować takiej korespondencji.

Proszę pamiętać, iż Inkasso nie dochodzi własnych należności, ale działa na zlecenie osób trzecich. Z tego powodu należy sprawdzić kim jest osoba, na zlecenie której działa Inkasso oraz zweryfikować czy rzeczywiście między Tobą a tą osobą doszło do zawarcia jakiegoś stosunku prawnego, z którego wynika Twoje zobowiązanie do zapłaty.

Najczęściej chodzić będzie o klasyczną umowę sprzedaży. Zastanów się czy nie zamówiłeś czegoś w internecie z opcją zapłaty poprzez obciążenie konta bankowego (tzw. Lastschrift), a na Twoim koncie bankowym akurat nie było wystarczających środków? A może zamówiłeś z opcją zapłaty na podstawie rachunku dołączonego do towaru, którego to rachunku zapomniałeś zapłacić? Być może zrezygnowałeś z uczęszczania do studia fitness i od razu przestałeś płacić, mimo, że obowiązywał Cię np. 3 miesięczny okres wypowiedzenia, w którym nadal należało uiszczać miesięczną opłatę? Ewentualnie za towar lub usługę zapłaciłeś z opóźnieniem, a Inkasso nadal domaga się od Ciebie pieniędzy i pokrycia kosztów dochodzenia należności?

A może żadna z powyższych sytuacji nie miała miejsca i nie jesteś w stanie zidentyfikować ani tego, kim jest Twój wierzyciel, ani tego z jakiego tytułu domaga się od Ciebie za pośrednictwem Inkasso jakiś pieniędzy.

Bez względu na to jaki jest Twój przypadek, za każdym razem doradzam analizę konkretnej sytuacji i w zależności od jej wyników albo zapłatę albo pisemną odmowę zapłaty z uzasadnieniem Twojej decyzji.

Kiedy płacić?

Jeśli okaże się, że kupiłeś jakiś towar lub skorzystałeś z jakiejś usługi, ale nie uiściłeś w terminie wymaganej za nie płatności i nadal nie zrobiłeś tego mimo wezwania do zapłaty, wówczas wierzyciel najczęściej skieruje sprawę do Inkasso, które wzywa Cię jeszcze raz do zapłaty, ale nalicza przy tym koszty wezwania wedle tabeli kosztów adwokackich. W takiej sytuacji, z prawnego punktu widzenia popadłeś w zwłokę z zapłatą, a wierzyciel może od Ciebie żądać nie tylko zapłaty ceny za zakupiony towar lub skonsumowaną usługę, ale także odszkodowania za zwłokę, w którym to pojęciu mieszczą się odsetki za zwłokę oraz koszty dochodzenia od Ciebie roszczenia obejmujące także koszty zaangażowania firmy windykacyjnej, tj. Inkasso. 

Wówczas jedynym rozsądnym wyjściem jest dokonanie zapłaty w terminie wskazanym przez Inkasso i to nie tylko zapłaty nie uiszczonej wcześniej ceny za towar lub usługę, ale także naliczonych przez Inkasso kosztów. Jest to konieczne, aby nie dopuścić do postępowania sądowego, w którym nie będziesz mieć argumentów do obrony, a w razie przegranej koszty sądowe i adwokackie adwokata własnego i adwokata strony przeciwnej będziesz musiał ponieść Ty.

Niemniej nawet w sytuacji, gdy trzeba będzie dokonać zapłaty powiększonej o koszty naliczone przez Inkasso, należy zawsze przeanalizować jakie pozycje do zapłaty wymienia wezwanie z Inkasso. Bardzo często znajdują się tam pozycje, które są co najmniej dyskusyjne. Zwłaszcza chodzi o zawyżone koszty dochodzenia od Ciebie roszczenia, które nie mają żadnego uzasadnienia i nie wynikają z dokumentacji skierowanej do Ciebie przez Inkasso wraz z wezwaniem do zapłaty. Takie koszty można najczęściej zanegować.

Jeśli masz wątpliwości, czy wezwanie Inkasso jest prawidłowe, warto skorzystać z porady adwokackiej.

Kiedy odmówić zapłaty?

Po pierwsze. W sytuacji, gdy wezwanie pochodzi od wierzyciela, którego nie znasz i z którym nie zawierałeś żadnej umowy

Najczęściej Inkasso tylko wskazuje osobę wierzyciela oraz sumę do zapłacenia na jego rzecz wraz z tabelarycznym wyliczeniem kosztów, ale nie przesyła żadnych dokumentów źródłowych, zwłaszcza umowy przez Ciebie zawartej. W takiej sytuacji trzeba pisemnie zwrócić się do Inkasso o wskazanie podstawy Twojego zobowiązania, tj. o wskazanie z czego wynika Twój obowiązek zapłaty, w tym o przesłanie Ci umowy kupna danego towaru lub usługi, czy choćby ich zamówienia.

Może okazać się, że wezwanie jest prawidłowe, ale wierzyciel występuje pod inną nazwą niż np. sklep internetowy, z którego coś zamówiłeś i stąd nie mogłeś zidentyfikować o jakie zobowiązanie chodzi.

Możliwe jest także, że umowa rzeczywiście nie została zawarta i Inkasso zamknie sprawę.

Po drugie. Odmówić zapłaty możesz także wówczas, gdy co prawda zapłaciłeś wierzycielowi z opóźnieniem, ale zanim do zapłaty wezwało Cię Inkasso.

Najczęściej, choć nie zawsze, gdy mija termin zapłaty wynikający z rachunku, wierzyciel daje Ci szansę  i przypomina o nieuregulowanej sumie i prosi o jej uiszczenie w danym terminie. Jeśli nie uiściłeś zapłaty w terminie wskazanym przez wierzyciela, ale np. 3 tygodnie później, może zdarzyć się, iż wierzyciel odda wcześniej sprawę do Inkasso.

Jeśli zapłaciłeś wierzycielowi dobrowolnie, choć z opóźnieniem, ale zanim Inkasso wezwało Cię do zapłaty, to w mojej opinii, takie wezwanie jest spóźnione. Po pierwsze wierzyciel otrzymał już swoje pieniądze i co najwyżej może domagać się od Ciebie odsetek za zwłokę, a po drugie Inkasso nie zdążyło zareagować w czasie, gdy pozostawałeś w zwłoce z płatnością.  

Czasami zdarza się, iż Inkasso wysyła wezwania dopiero po długim czasie od dnia kiedy uregulowałeś dług i wzywa tylko o zapłacenie kosztów działania Inkasso, choć działania te były już niepotrzebne, o czym najczęściej Inkasso jest informowane przez wierzyciela. Można wówczas odmówić zapłaty takich kosztów, choć Inkasso zapewne będzie przekonywało Cię, iż masz obowiązek ich uiszczenia. Warto wtedy skorzystać z pomocy adwokata.

Pamiętaj, iż jeśli zdecydujesz się na podjęcie dyskusji z Inkasso, wszelka korespondencja kierowana do takiej firmy powinna być nadana listem poleconym, abyś mógł sprawdzić czy i kiedy Twój list został odebrany oraz abyś na wypadek sporu dysponował dowodem, iż nie zignorowałeś wezwania do zapłaty ze strony Inkasso.

Aleksandra Wegerhoff, radca prawny

www.kanzlei-deutsch-polnisches-recht.de

Zdjęcie: pixabay.com, autor: jackmac34

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie