Minimalna prędkość na niemieckich drogach. Kiedy występuje i czy są mandaty

· Autor:
Minimalna prędkość na niemieckich drogach. Kiedy występuje i czy są mandaty
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Jedni kierowcy uważają, że na niemieckiej autostradzie obowiązuje minimalna prędkość z jaką należy się poruszać, inni uważają że takie ograniczenie nie występuje. Z jeszcze innej strony mamy przepisy, które nie ułatwiają znalezienia rozwiązania z trwającej, od niepamiętnych czasów, dyskusji.


Przepisy nie określają minimalnej prędkości

Przepisy o niemieckim ruchu drogowym (StVO), nie zawierają terminu „prędkość minimalna”, ale zgodnie z obowiązującymi regulacjami, na autostrady mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy, które są konstrukcyjnie zdolne do osiągania prędkości przekraczającej 60 km/h. To ograniczenie ma na celu zapewnienie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.


Możliwość płynnego poruszania się minimalnym wymogiem 

Niemieckie przepisy nie mówią wprost o zachowaniu minimalnej prędkości. Podkreślają fakt, że pojazdy poruszające się po autostradzie i innych drogach, nie powinny zaburzać swobodnego przepływ ruchu drogowego. Chociaż nie ma mowy o konkretnej, minimalnej prędkości, kierowcy muszą dostosować się do lokalnych ograniczeń w taki sposób, by nie przeszkadzać innym użytkownikom drogi. Za zbyt wolną i utrudnianie ruchu drogowego w Niemczech, można otrzymać mandat w wysokości 20 euro. 

W skrajnych przypadkach, jeśli wolna jazda prowadzi do kolizji, kierowca może ponieść odpowiedzialność za spowodowanie wypadku. Oznacza to, że prędkość pojazdu powinna być adekwatna nie tylko do przepisów, ale również do warunków drogowych, natężenia ruchu, widoczności, pogody, umiejętności kierowcy i specyfikacji technicznych pojazdu.


Znak nakazujący wolną jazdę - wyjątek od reguły 

Na niektórych odcinkach dróg występujących w Niemczech, minimalną prędkość określają znaki drogowe z niebieskim tłem i białymi cyframi. Są one wykorzystywane przede wszystkim na drogach, gdzie dominuje szybki ruch, a wolno poruszające się pojazdy mogą stwarzać zagrożenie. Wskazują one minimalną, dozwoloną prędkość, którą muszą utrzymywać kierowcy, aby zapewnić płynność i bezpieczeństwo na danej drodze. Złamanie tego przepisu grozi mandatem w wysokości 35 euro. 


Wolna jazda. Kiedy jest uzasadniona? 

Są sytuacje, w których kierowcy mogą poruszać się z mniejszą prędkością. Dotyczy to na przykład pojazdów przewożących towary o dużej ładowności. Również umiejętności kierowcy odgrywają tutaj istotną rolę; mniej doświadczeni kierowcy mogą jechać wolniej, aby zachować bezpieczeństwo.


Procedura odwołania się od otrzymanego mandatu 

Odwołanie się od mandatu w Niemczech wymaga dokładnego przestrzegania określonych kroków. Pierwszym z nich jest powstrzymanie się od płatności mandatu, ponieważ jego uiszczenie oznacza akceptację nałożonej kary i zamyka możliwość dalszego odwołania.

Następnie należy skierować pismo odwoławcze do instytucji, która wystawiła mandat. Treść pisma powinna zawierać sformułowanie: "Gegen den Bußgeldbescheid mit dem Aktenzeichen … lege ich Einspruch ein." co w polskim tłumaczeniu oznacza "Składam odwołanie od mandatu karnego opatrzonego numerem akt...". Pismo można przesłać pocztą, e-mailem lub faksem, w zależności od preferowanej formy kontaktu.

Po otrzymaniu odwołania, instytucja musi przedstawić dowody uzasadniające wystawienie mandatu. Następnie osoba składająca odwołanie, powinna szczegółowo odpowiedzieć na przedstawione argumenty, precyzyjnie opisując swoje stanowisko. Jeżeli instytucja uzna te argumenty, procedura egzekwowania kary zostanie zawieszona. W przypadku odmowy, składający odwołanie otrzyma ponowne wezwanie do zapłaty wraz z upomnieniem.

Podczas sporządzania pisma odwoławczego należy pamiętać o kilku kluczowych kwestiach. Ważne jest, aby pismo było rzeczowe i kulturalne, bez przejawów agresji. Staranność i prawdziwość w przedstawianiu argumentów mogą wpłynąć na korzystne rozpatrzenie sprawy. 

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Wróć na stronę główną MyPolacy.de.

Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: bizoon
Źródło: mypolacy.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie