Minimalne wynagrodzenie w Niemczech - etat, minijob, praca tymczasowa

· Autor:
Minimalne wynagrodzenie w Niemczech - etat, minijob, praca tymczasowa
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Regulacje prawne dotyczące płacy minimalnej w Niemczech, zostały ustanowione w 2015 roku. Od tego czasu, co roku, podnoszona jest minimalna, godzinowa stawka. W obecnym roku wynosi ona 12,41 euro brutto, a w kolejnym wzrośnie do 12,82 euro brutto. Jak obecnie wygląda struktura płacy na etacie, minijob i w pracy tymczasowej?


Czym w ogóle jest płaca minimalna? 

Pojęcie płacy minimalnej w Niemczech odnosi się do minimalnego poziomu wynagrodzenia, ustalonego prawnie, który pracodawcy muszą wypłacać pracownikom. Jest to mechanizm, który może być wprowadzony zarówno przez ustawodawstwo krajowe, jak i porozumienia zbiorowe.

Istnieją różnorodne modele płacy minimalnej, określane na podstawie stawki godzinowej oraz miesięcznego wynagrodzenia. Płace minimalne mogą różnić się w zależności od regionu, branży, czy nawet specyfiki zawodu, a ich korekta może następować automatycznie w odpowiedzi na zmiany w poziomie cen i płac, bądź też może być określana przez odpowiednie organy legislacyjne lub komisje.

Podstawowymi celami wprowadzenia płacy minimalnej jest ochrona pracowników, którzy dysponują ograniczoną siłą negocjacyjną, przed niskimi wynagrodzeniami i potencjalnym wykorzystywaniem przez pracodawców. 

Kolejnym istotnym aspektem płacy minimalnej jest jej rola w zapobieganiu ubóstwu wśród osób pracujących. Idea ta zakłada, że pracownicy powinni być w stanie utrzymać się samodzielnie z zarobków, bez konieczności polegania na pomocy społecznej czy dotacjach rządowych.


Wyliczanie płacy minimalnej w Niemczech dla pracy na pełnym etacie 

Mimo że w Niemczech funkcjonuje system płacy minimalnej, nadal pojawiają się pytania wśród pracowników dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia, które im przysługuje. Dostępne są liczne narzędzia umożliwiające kalkulację zarówno godzinowej, jak i miesięcznej stawki minimalnej, co jest szczególnie ważne dla osób pracujących na niepełny etat. 

Najprostszym sposobem nie wymagających szczególnej wiedzy oraz kalkulacji w celu obliczenia wynagrodzenia miesięcznego brutto w Niemczech przy pracy na pełen etat, jest założenie, że regularna praca wykonywana jest przez 40 godzin tygodniowo, co przekłada się na gwarantowane minimalne wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2151,07 euro, co odpowiada stawce 12,41 euro brutto za 173,33 godziny pracy wykonanej w ciągu miesiąca. Dzięki temu mechanizmowi minimalne wynagrodzenie jest stabilne, co minimalizuje ryzyko spadku poniżej minimalnej płacy w różnych miesiącach. 


Płaca minimalna dla minijob w Niemczech w 2024 roku 

Osoby otrzymujące ustawową płacę minimalną, ustaloną na poziomie 12 euro za godzinę, obowiązującą do końca 2023 roku, mogą pracować w ramach tzw. minijob do około 43 godzin miesięcznie, co przekłada się na 520 euro dzielone przez 12. Gdy stawka godzinowa przekracza minimalną płacę, maksymalna liczba godzin pracy w ramach mini-pracy odpowiednio maleje.

Zmiana, która miała miejsce w październiku 2022 roku, związała płacę minimalną z limitem zarobków w minijobie, dlatego począwszy od 1 stycznia 2024 roku, maksymalna liczba godzin pracy w minijobie nie uległa zmianie. Przy nowej stawce minimalnej wynoszącej 12,41 euro, osoby zatrudnione w ramach minijob mogą wykonywać pracę przez 43 godzin miesięcznie, osiągając z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 533,63 euro brutto, mieszczące się w maksymalnym limicie obowiązującym od 1 stycznia 2024 roku, wynoszącym 538 euro. 


Płaca minimalna dla pracowników wykonujących pracą tymczasowo (Zeitarbeit i Leiharbeit) 

Zgodnie z czwartym rozporządzeniem w sprawie dolnej granicy wynagrodzenia w zatrudnieniu tymczasowym, sektor pracy tymczasowej musi przestrzegać obowiązujących wymogów dotyczących płacy minimalnej. Zgodnie z porozumieniami branżowymi, minimalne wynagrodzenie za pracę tymczasową jest systematycznie podwyższane.

Tak zmieniały się stawki minimalnego wynagrodzenia w Niemczech dla pracy tymczasowej, z podziałem na regiony Zachód i Wschód, aż do momentu ujednolicenia tych stawek w całym kraju:

  • Od kwietnia do grudnia 2018 roku wynagrodzenie wynosiło 9,49 € na Zachodzie i 9,27 € na Wschodzie.
  • W pierwszym kwartale 2019 roku stawka była równa w obu regionach, wynosząc 9,49 €.
  • Od kwietnia do września 2019 roku wynagrodzenie wzrosło do 9,79 € na Zachodzie i 9,49 € na Wschodzie.
  • W ostatnim kwartale 2019 roku płaca minimalna wynosiła 9,96 € na Zachodzie i 9,66 € na Wschodzie.
  • Brak było przepisów regulujących płacę minimalną w pracy tymczasowej od stycznia do sierpnia 2020 roku.
  • We wrześniu 2020 roku stawka minimalna wzrosła do 10,15 € na Zachodzie i 9,88 € na Wschodzie, a od października 2020 do marca 2021 wynosiła 10,15 € na Zachodzie i 10,10 € na Wschodzie.
  • Od kwietnia 2021 roku, stawki zostały ujednolicone na poziomie kraju, wynosząc 10,45 €.
  • W kwietniu 2022 roku, stawka wzrosła do 10,88 € dla całego kraju, a od października 2022 do marca 2023 osiągnęła poziom 12,43 €.

Od kwietnia do grudnia 2023 roku wynagrodzenie minimalne dla pracy tymczasowej w Niemczech ustalono na 13,00 € w skali całego kraju, a od stycznia do marca 2024 roku wyniosło 13,50 € dla całego kraju. Ostatecznie od 1 kwietnia 2024 roku, zgodnie z paragrafem 1, ustęp 3 MiLoG, wynosi ona 12,41 euro brutto.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de.

Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: irinashatilova
Źródło: lexware.de, arbeitsrechte.de, lohn-info.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie