Mniej dni urlopu z powodu Kurzarbeit? Nieprawda. Eksperci wyjaśniają

· Autor:
Mniej dni urlopu z powodu Kurzarbeit? Nieprawda. Eksperci wyjaśniają
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Niektórzy zastanawiają się nad tym, czy legalne jest zmniejszenie prawa do urlopu w sytuacji, gdy pracownicy pracują w skróconym wymiarze godzin (Kurzarbeit) ze względu na koronawirusa. Zdaniem związków zawodowych oraz DGB nie ma takiego prawa.

Z kolei pracodawcy uważają, że możliwe jest zmniejszenie prawa do urlopu tych pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki z powodu kryzysu koronawirusowego. Pracodawcy opierają się na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Rzeczywiście istnieją wyroki wskazujące na to, że zmniejszenie prawa do urlopu za pracę w skróconym wymiarze czasu pracy nie narusza prawa europejskiego. 

Czy można zmniejszyć prawo do urlopu?

Niemiecka Federacja Związków Zawodowych (DGB) i jej związki członkowskie wskazują na to, że zasady z wyroków ETS opierają się na przypadkach pracy cyklicznej w skróconym wymiarze godzin, natomiast nie można się na nich opierać w sytuacji kryzysu związanego z koronawirusem. Europejski Trybunał Sprawiedliwości określił tylko tzw. „minimalne wymagania” w odniesieniu do prawa do urlopu, natomiast państwa członkowskie mogą odejść od tych praw na korzyść pracowników. Z kolei z federalnej ustawy urlopowej nie można wywnioskować, że w przypadku pracy w skróconym wymiarze czasu w formie krótkoterminowej, możliwe jest zmniejszenie prawa do urlopu. 

Co to oznacza dla pracowników? 

Zdaniem przedstawicieli DGB pracodawcy nie są uprawnieni do obniżania ustawowego minimalnego urlopu ze względu na kryzys związany z pandemią. Możliwości zmniejszenia urlopu w takim przypadku nie ma ani w orzecznictwie Federalnego Sądu Pracy, ani też w niemieckim prawie urlopowym. 

Pozostałe urlopy niezwiązane z pandemią

Z kolei jeśli chodzi o pozostałe urlopy, a więc te, które nie są związane z pandemią koronawirusa, to tutaj DGB stoi na stanowisku, że prawo do urlopu wypoczynkowego podczas pracy w skróconym wymiarze czasu pracy przysługuje w pełni i nadal obowiązuje bez skrócenia. Dwa najważniejsze orzeczenia to: ETS (orzeczenie z 06.11.2018, Az. C-684/16) i BAG (orzeczenie z 19.02. 2019 , 9 AZR 541/15). Dodatkowo należy zaznaczyć, że prawo do ustawowego urlopu wygasa automatycznie dopiero z końcem roku kalendarzowego (§ 7 ust. 3 zd. 1 BurlG) lub okresu przeniesienia (§ 7 ust. 3 zd. mógł skorzystać z corocznego płatnego urlopu). Dotyczy to sytuacji, w której pracodawca poprosi pracownika o konieczności wzięcia urlopu i o tym, że nie został on wykorzystany. BAG opracował również standardy dotyczące zaangażowania pracodawcy w udzielanie dodatkowego urlopu wypoczynkowego, który może być stosowany przy pracy w skróconym wymiarze czasu pracy. Tym samym strony układu zbiorowego pracy mogą ustalić, że dodatkowy urlop wygasa wraz z końcem roku kalendarzowego lub okresu przeniesienia, bez względu na to, czy pracodawca zawiadamia o tym pracownika, czy też nie. Jeżeli jednak nie ma wyraźnych przesłanek, że strony układu zbiorowego pracy chciały dojść do uregulowania odbiegającego od przepisów ustawowych, można przyjąć, że ustawowe prawo do urlopu i prawo do dodatkowego urlopu zgodnie z układem zbiorowym zsynchronizowane (orzeczenie BAG z 19 lutego 2019 r., 9 AZR 541/15, pkt 35-36). W takim wypadku to pracodawca powinien poprosić pracowników o wzięcie urlopu. 

Źródło: dgb.de / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: EdZbarzhyvetsky

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie