Możliwość założenia własnej działalności gospodarczej w Niemczech

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

W Niemczech obowiązuje swoboda działalności gospodarczej. Oznacza to, że każdy, zarówno Niemiec, jak i obcokrajowiec, może bez przeszkód założyć firmę.

W Niemczech obowiązuje swoboda działalności gospodarczej. Oznacza to, że każdy, zarówno Niemiec, jak i obcokrajowiec, może bez przeszkód założyć firmę. Wyjątki dotyczą jedynie sytuacji, które wymagają specjalnych zezwoleń z uwagi na konieczność posiadania odpowiednich uprawnień lub ich specyfikę.Działalność gospodarczą należy zgłosić w lokalnym urzędzie ds. działalności gospodarczej (Gewerbeamt) w formie Gewerbeanmeldung (zgłoszenie działalności). W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj planowanej działalności, adres zamieszkania w Niemczech i adres siedziby przedsiębiorstwa oraz planowany termin rozpoczęcia działalności. Wniosek należy ewentualnie uzupełnić dokumentami uprawniającymi do wykonywania danego zawodu, np. świadectwem mistrzowskim, zaświadczeniem o odbytej praktyce zawodowej, potwierdzeniem z cechu lub izby przemysłowej itp. Wskazana jest conajmniej podstawowa znajomość języka niemieckiego. Dla podjęcia niektórych rodzajów działalności wymagane jest uzyskanie pozwolenia lub koncesji. Dotyczy to między innymi świadczenia usług gastronomicznych. W przypadku większości usług potrzebne jest uzyskanie z izby rzemieślniczej (Handwerkskammer) karty rzemieślniczej (Handwerkskarte).

O zgłoszeniu działalności gospodarczej Gewerbeamt powiadamia między innymi lokalną izbę przemysłowo-handlową (Industrie – und Handelsakammer) oraz urząd finansowy (Finanzamt). Działalność gospodarcza może również na wniosek przedsiębiorcy być wpisana do rejestru handlowego pod pojęciem zarejestrowanego kupca.
 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie