Na taką emeryturę można liczyć już po pięciu latach pracy w Niemczech

· Autor:
Na taką emeryturę można liczyć już po pięciu latach pracy w Niemczech
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Prawo do otrzymania świadczenia emerytalnego można już otrzymać po pięciu latach pracy w Niemczech i opłacaniu składek. W związku z tym trzeba rzecz jasna spełnić kilka wymogów, które są regulowane przez prawo.

Nie każda osoba w Niemczech ma prawo do ustawowej emerytury. Tylko ci, którzy spełnili wymagany okres karencji lub minimalny okres ubezpieczenia, mogą liczyć na miesięczne wypłaty z niemieckiego systemu emerytalnego na starość. Klasyczna emerytura wymaga opłacania składek przez minimum pięć lat. Pytanie jakie powstaje, to na jaką wysokość świadczenia można liczyć po takim czasie?


Obliczanie wysokości emerytury po pięciu latach 

Obliczanie wysokości emerytury opiera się na zdobytych punktach emerytalnych. Jeśli roczny dochód jest równy przeciętnemu dochodowi w Niemczech, przyznawany jest jeden punkt emerytalny. Na rok 2024 przeciętne roczne wynagrodzenie brutto wynosi 45 358 euro na zachodzie oraz 44 732 euro na wschodzie.

Każdy zdobyty punkt emerytalny ma przypisaną tzw. wartość emerytury, która od lipca 2024 r. wynosi 39,32 euro w całym kraju. Wysokość miesięcznej emerytury po pięciu latach pracy można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

Miesięczna emerytura brutto = punkty zarobkowe x współczynnik dostępu x aktualna wartość emerytury x współczynnik rodzaju emerytury

Zarówno współczynnik dostępu, jak i współczynnik rodzaju emerytury wynoszą 1, pod warunkiem, że nie przechodzi się na wcześniejszą emeryturę, a świadczenie jest standardową emeryturą.

Przy założeniu, że przez pięć lat osiągano średni dochód na Zachodzie i opłacano składki na ubezpieczenie emerytalne, zgromadzonych zostaje dokładnie pięć punktów emerytalnych. Przy aktualnej wartości emerytury, wynikającej z obecnych przepisów, miesięczna emerytura brutto po pięciu latach wyniesie 196,60 euro miesięcznie. (5 punktów x 1 x 39,32 euro x 1).


Kiedy występuje prawo do pełnej emerytury? 

Prawo do niemieckiej emerytury przysługuje po 5, 20, 25, 35 lub 45 latach opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, pod warunkiem osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego wynoszącego 63 lata.

Pełna emerytura przysługuje po przepracowaniu 45 lat. Po 20 lub 25 latach opłacania składek możliwe jest uzyskanie pełnej renty inwalidzkiej, jeśli zdarzenie powodujące niezdolność do pracy miało miejsce przed ukończeniem pięcioletniego okresu karencji. Górnicy natomiast muszą przepracować 25 lat, aby uzyskać prawo do świadczeń emerytalnych.


Co wlicza się do niemieckiej emerytury? 

Do niemieckiej emerytury wliczają się:

  • Okresy zatrudnienia, gdy opłacane były obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne.
  • Okresy dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub pracujące jako freelancerzy.
  • Czas pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku dla bezrobotnych I i II, lub zasiłku przejściowego.
  • Okresy pracy w ramach mini-job, o ile nie nastąpiło zwolnienie z obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego.
  • Czas spędzony na urlopie wychowawczym, zazwyczaj przez pierwsze dwa i pół lub trzy lata.
  • Okresy odbywania szkoleń zawodowych.

Największym systemem zabezpieczenia społecznego w Niemczech jest ustawowe ubezpieczenie emerytalne, które chroni przed ryzykiem starości, niezdolności do pracy i śmierci. Obejmuje przede wszystkim pracowników, ale również niektóre osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz inne grupy zawodowe.

Główne świadczenia koncentrują się na emeryturach. System ten zapewnia również renty z tytułu ograniczonej zdolności do pracy oraz renty rodzinne, takie jak renty wdowie, edukacyjne i sieroce. Dodatkowo, oferuje opiekę medyczną i rehabilitację zawodową.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de.

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: Milkos
Źródło: t-online.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie