Na „WAWELU” 10 lat minęło, jak jeden dzień …

· Autor:
Na „WAWELU” 10 lat minęło, jak jeden dzień …
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Gdy w listopadzie 2004 roku rozpoczęły się zajęcia języka polskiego jako ojczystego we Friedrich-Ebert-Grundschule w Heidelbergu, nikt nie wiedział, czy taka forma nauki zainteresuje uczniów i czy uda się ją z powodzeniem poprowadzić. Czas pokazał, że udało się to doskonale!

Gdy w listopadzie 2004 roku rozpoczęły się zajęcia języka polskiego jako ojczystego we Friedrich-Ebert-Grundschule w Heidelbergu, nikt nie wiedział, czy taka forma nauki zainteresuje uczniów i czy uda się ją z powodzeniem poprowadzić. Czas pokazał, że udało się to doskonale. Zaangażowanie wielu rodziców, a szczególnie Pani Anny Milczyńskiej i Pana Krzysztofa Milczyńskiego z Heidelbergu oraz Pani Zofii Morcillo z Mannheim, a przede wszystkim ogromna praca, którą z pasją i sercem wykonywała i nadal wykonuje Pani Joanna Piwowarczyk, jako nauczyciel i koordynator projektu, przyczyniły się niewątpliwie do tego sukcesu. Okazało się również, że zapotrzebowanie na naukę języka polskiego jest bardzo duże. Wiązało się to z większymi zadaniami organizacyjnymi i nowymi wyzwaniami dla inicjatorów, dlatego też grupa zaangażowanych rodziców założyła Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „WAWEL” T.z. 

Od czasu tych pierwszych lekcji liczba uczniów i grup zwiększyła się dziesięciokrotnie. Obecnie prowadzimy zajęcia na terenie trzech miast: w Heidelbergu, w Eppelheim i w Mannheim, w pięciu niemieckich szkołach, w jedenastu klasach, we wszystkich grupach wiekowych. W roku szkolnym 2016/2017 mieliśmy zameldowanych 120 uczniów.

Dzieci

Od samego początku nauka języka polskiego odbywa się w ramach obowiązujących niemieckich przepisów szkolnych o językach ojczystych, we współpracy z niemieckimi urzędami i pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Monachium. Są to popołudniowe, nadobowiązkowe zajęcia w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu dla każdej grupy.

Nauczyciele pracują w oparciu o autorskie programy nauczania zgodne z podstawą programową dla dzieci polonijnych. Korzystają z internetowych materiałów „Włącz Polskę”, portalu SuperKid, darmowego elementarza, podręczników dla dzieci i młodzieży oraz bogatego zasobu pomocy dydaktycznych, które posiada szkoła.

Chłopiec

Dzieci uczą się u nas przez zabawę, nowoczesnymi metodami i przy użyciu ciekawych materiałów i programów. Dwie godziny lekcyjne obejmują nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski. Staramy się przybliżyć uczniom jak najwięcej informacji z zakresu literatury, kultury i wiedzy o naszej Ojczyźnie.

Wskazujemy na zalety wypływające z dwujęzyczności. Bierzemy udział w następujących akcjach: „Cała Polonia czyta dzieciom”, „Podaruj dziecku swój język ojczysty”, „W naszym domu mówimy po polsku”. Nasza szkoła jest miejscem, w którym kultywuje się polskie tradycje i zwyczaje oraz narodowe i rodzinne święta, w trakcie których promujemy nowoczesny patriotyzm, czerpiemy radość z ich obchodów i manifestujemy dumę z bycia Polakami. Naszych uczniów staramy się wychowywać jednocześnie w duchu patriotycznym i europejskim, w duchu tolerancji i poszanowania dla drugiego człowieka. Sprzeciwiamy się wszelkim przejawom dyskryminacji, mowie nienawiści i nacjonalizmowi. W szkole panuje miła i rodzinna atmosfera, nasze starania spotykają się z wielką aprobatą zadowolonych uczniów i rodziców.

Dzięki ciągłemu ulepszaniu warunków nauki oraz podnoszeniu atrakcyjności zajęć i imprez okolicznościowych z roku na rok odnotowujemy wzrost zapisów do szkoły. Kalendarz szkolnych wydarzeń jest najlepszym dowodem na zaprezentowanie szerokiego spektrum działania szkoły. Stosujemy politykę „otwartych drzwi”, bardzo cenimy sobie opinie, sugestie, pomysły uczniów i rodziców. W środowisku szkoła cieszy się dobrą opinią. Rodzice polecają nas swoim znajomym, ich rekomendacja jest dla nas największą nagrodą. Jesteśmy szkołą społeczną, która utrzymuje się dzięki wpłatom rodziców oraz grantom i dotacjom.

Nauczyciele

Pieczę nad uczniami sprawuje wykwalifikowana kadra nauczycielska posiadająca wykształcenie kierunkowe. Ponadto, z uwagi na specyfikę pracy, ustawicznie poszerzająca swoją wiedzę i biorąca udział w szkoleniach w Niemczech i Polsce. W naszej szkole pracuje wspaniała grupa oddanych i zaangażowanych ludzi. W ramach podziękowania za krzewienie polskości oraz trud włożony w pracę na rzecz lokalnej Polonii, Pani Zofia Morcillo, Pani Krystyna Moßmann oraz Pani Joanna Wolniewicz zostały nagrodzone Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystego wręczenia odznaczenia dokonał Pan Konsul Robert Zadura podczas zakończenia roku szkolnego w lipcu 2017 roku w Mannheim.

Poza podstawową działalnością edukacyjną, zgrany zespół nauczycielek i rodziców organizuje szereg projektów, konkursów, pokazów, przedstawień i imprez okolicznościowych, dzięki czemu nauka jest urozmaicona a dzieci nie czują się dodatkowo obciążone. Do tradycji wpisały się wyjazdy do Polski w okresie ferii. Odwiedziliśmy już Kraków, Gdańsk, Warszawę i Wrocław. Dodatkowo odbyły się wspólne wycieczki na terenie Niemiec, których celem była rozrywka i rekreacja, ale również edukacja, poznanie wspólnej historii obu krajów.

Logo

Działalność kulturalna Stowarzyszenia jest ukierunkowana na krzewienie i promocję polskiej kultury i tradycji, często w odniesieniu do kultury i tradycji niemieckiej, tak, aby skutecznie wspomagać procesy integracyjne w środowisku lokalnym. Za swoją działalność otrzymaliśmy podziękowanie, które otrzymała przewodnicząca Stowarzyszenia Pani Marta Dill z rąk burmistrza miasta Heidelberg Pana Erichsona i Pani Marinić, dyrektorki Międzynarodowego Centrum w Heidelbergu.

Mamy nadzieję, że nasza szkoła będzie się nadal rozwijać, przybędą nowe dzieci i będziemy mogli spotykać się i realizować kolejne projekty. Zainteresowanych naszą działalnością prosimy o odwiedzenie naszej strony www.wawel-ev.de. Skontaktuj się z nami już dzisiaj!

Marta Dill

Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „WAWEL” T.z.

Verein für polnische Kultur und Bildung „Wawel“ e.V. 

c/o Marta Dill

Schönauer Abtweg 29

69118 Heidelberg

Tel. 06221/8895474

E-Mail: marta.dill@gmx.de

Źródło: Magazyn Polonijny – Twoje Miasto, nr 50, luty/marzec 2018

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie