Nebenkosten, czyli co można odliczyć od podatku wynajmując mieszkanie w Niemczech

· Autor:
Nebenkosten, czyli co można odliczyć od podatku wynajmując mieszkanie w Niemczech
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Aktualnie wiele osób będących najemcami, otrzyma rozliczenie związane z kosztami dodatkowymi, znanymi w Niemczech jako Nebenkosten. Te pomimo natury obciążającej portfel, mogą przyczynić się także do uszczuplenia podatku, ponieważ wiele z usług można od niego odliczyć w rocznym zeznaniu.


Czym są Nebenkosten? 

Nebenkosten, czyli inaczej koszty dodatkowe nie są integralną częścią czynszu, ale rozliczane są osobno i szczegółowo wykazane w rocznym zestawieniu, które najemcy w Niemczech otrzymują na zakończenie roku kalendarzowego. Taki mechanizm pozwala na dokładne rozliczenie faktycznie poniesionych wydatków związanych z użytkowaniem danej nieruchomości.

Raz do roku, wynajmujący dokonuje kalkulacji dodatkowych opłat, co skutkuje poniesieniem dodatkowych kosztów przez najemców. W niemczech średnia kwota Nebenkosten wynosi ponad 3 tys. euro według informacji dostarczonych przez niemieckiego Bilda, na 22 miliony mieszkań. 

Cały proces związany z Nebenkosten opiera się na dokładnym zestawieniu dodatkowych kosztów eksploatacji, które właściciel nieruchomości przygotowuje, biorąc pod uwagę rzeczywiste wydatki związane z utrzymaniem mieszkania. W zestawieniu tym uwzględnia się również sposób podziału tych kosztów między wszystkich najemców, co jest szczególnie istotne w przypadku, gdy w danej nieruchomości mieszka więcej osób.


Co wlicza się do Nebenkosten? 

Koszty dodatkowe inaczej nazywane Nebenkosten, włączane do rachunku za media, obejmują szeroki zakres usług i opłat, które są nieodłącznym elementem utrzymania nieruchomości i zapewnienia odpowiedniego komfortu mieszkania. Szczegółowo, w skład tych opłat wchodzą:

- Ogrzewanie,

- Woda, 

- Ścieki oraz deszczówka, 

- Koszt uzdatniania wody, 

- Wywóz śmieci, 

- Sprzątanie wspólnych przestrzeni, w tym klatek schodowych i terenów wokół budynku, 

- Podatek od nieruchomości, 

- Zwalczanie szkodników oraz usługi kominiarskie

- Energia elektryczna używana w częściach wspólnych budynku oraz w przypadku niektórych urządzeń,

- Czyszczenie i konserwacja windy, 

- Koszty konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, 

- Pozostałe koszty eksploatacyjne, takie jak utrzymanie suszarni, oświetlenia części wspólnych oraz inne koszty związane z utrzymaniem wspólnych przestrzeni i infrastruktury.

W sytuacji, gdy w nieruchomości mieszka więcej osób, Nebenkosten są rozdzielane między najemców, zwykle proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni mieszkalnej lub, w przypadku ciepłej wody, w oparciu o rzeczywiste zużycie, szczególnie w budynkach o niższym standardzie izolacji. 


Jakie Nebenkosten można odliczyć od podatku? 

Odliczanie dodatkowych kosztów (Nebenkosten) od podatku stanowi istotny sposób na obniżenie ogólnego obciążenia podatkowego w Niemczech. 

W zakresie usług rzemieślniczych, niemieckie prawo pozwala na odliczenie od podatku do 20% kosztów, lecz maksymalnie do kwoty 1200 euro. Do takich usług rzemieślniczych, które kwalifikują się do odliczeń, należą między innymi:

- Czyszczenie rynien,

- Prace związane z projektowaniem ogrodu,

- Prace brukarskie,

- Naprawa sprzętu udostępnionego do użytku,

- Czyszczenie instalacji kanalizacyjnych,

- Renowacje,

- Usługi kominiarskie.

Ponadto, w Niemczech istnieje możliwość odliczenia od podatku jednej piątej kosztów związanych z usługami domowymi, korzystając z ulgi podatkowej. W tym przypadku, maksymalna kwota odliczenia może wynieść nawet 4000 euro. Do usług domowych, które można wliczyć w ramach tej ulgi, zaliczają się:

- Pielęgnacja ogrodu,

- Sprzątanie wnętrz nieruchomości,

- Czyszczenie schodów,

- Usługi ochroniarskie,

- Serwis zimowy, zapewniający bezpieczeństwo i dostępność nieruchomości w sezonie zimowym.


Najem mieszkania i odliczenie Nebenkosten od podatku w Niemczech

Najemcy w Niemczech nie mają możliwości odliczenia w ramach ulg podatkowych całkowitych kosztów dodatkowych (Nebenkosten) związanych z wynajmowanym mieszkaniem. Do odliczenia kwalifikują się jedynie koszty pracy, nie obejmujące podatku VAT.  Wykluczone z możliwości odliczenia są koszty zakupu materiałów budowlanych, towarów, usług dostawy, a także wszelkie koszty administracyjne związane z utylizacją odpadów.

Ten sam sposób odliczenia obowiązuje, gdy najemca samodzielnie zatrudnia fachowca do przeprowadzenia prac remontowych, konserwacyjnych lub modernizacyjnych w wynajmowanym mieszkaniu. W takim przypadku kwalifikowalne są jedynie wydatki na usługi rzemieślnicze - uldze nie podlegają na przykład koszty transportu. 


Kluczowa dokumentacja dla Finanzamtu

Dla skutecznego odliczenia od podatku Nebenkosten, kluczowe jest, aby na przedkładanych urzędowi skarbowemu dokumentach wydatki te były precyzyjnie rozdzielone i szczegółowo wykazane. Zaleca się, aby w przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących kwalifikowalności poszczególnych kosztów, najemcy zwrócili się do wynajmującego bądź wykonawcy usług z prośbą o dostarczenie szczegółowego zestawienia wydatków. Tylko tak przygotowana dokumentacja może zostać właściwie rozpatrzona przez Finanzamt i stanowić podstawę do przyznania ulgi podatkowej. 

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de 

Źródło: bild.de, commerzbank.de, mieterengel.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: FabioBalbi

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie