Nowe regulacje dotyczące kategorii prawa jazdy

· Autor:

Samochody osobowe. Dotychczasowa klasa 3 samochodów osobowych uprawniała do kierowania z prawem jazdy dopuszczającym ciężar całkowity pojazdu do maksymalnie 7500 kg

Samochody osobowe.
Dotychczasowa klasa 3 samochodów osobowych uprawniała do kierowania z prawem jazdy dopuszczającym ciężar całkowity pojazdu do maksymalnie 7500 kg. Nowa kategoria B upoważnia do kierowania pojazdami o całkowitej dopuszczalnej masie do 3500 kg i z nie więcej niż ośmioma pasażerami. Do prowadzenia pojazdów o ciężarze powyżej 3500 kg, ale mniejszym niż 7500 kg upoważnia prawo jazdy kategorii C1. Dla nowych adeptów prawo jazdy jest ważne do ukończenia 50 roku życia. Przy wymianie posiadacz dotychczasowego prawa jazdy klasy 3 otrzymuje następujące kategorie: B, BE, C1, C1E, M, S, L. Tak, więc jedynie nowych kierowców dotyka w praktyce ograniczenie w prowadzeniu samochodów o mniejszej masie. Dla dokumentów wydanych przed 01.12.1954 lub 01.04.1980 kategorie będą wpisane. Wyjątkowo dotychczasowa kategoria 3 może zostać przepisana na kategorię CE z ograniczeniami.

Samochody ciężarowe.
Nowe prawo jazdy kategorii C zastąpiło dotychczasowe prawo jazdy klasy 2. Kategoria C obejmuje kierowanie pojazdami o masie całkowitej powyżej 7500 kg i maksymalnej liczbie ośmiu miejsc dla pasażerów poza kierowcą. W przypadku wymiany posiadacz prawa jazdy kategorii 2 otrzymuje prawo jazdy klasy B, BE, C1, C1E, C, CE, M, S, L, T, pozostałe otrzymują osoby, których prawo jazdy wydane było przed 01.12.1954 lub 01.04.1980. Samochody do kierowania, których potrzebne jest prawo jazdy kategorii C i CE (niezależnie od wymiany) jedynie po wydaniu opinii lekarskiej mogą być prowadzone przez osoby, które ukończyły 50 lat.

Autobusy
Po wprowadzeniu nowego unijnego prawa jazdy pojawiła się osobna klasa dla busów. I tak dla prowadzenia pojazdów służących przewozowi więcej niż ośmiu osób poza kierowcą wymagane jest prawo jazdy kategorii D. Dla prowadzenia pojazdów służących przewozowi więcej niż ośmiu, ale mniej niż szesnastu osób poza kierowcą, wystarczy prawo jazdy kategorii D1. Ponadto na terenie Niemiec kategorie prawa jazdy C, C1, CE i C1E upoważniają do prowadzenia autobusów bez pasażerów przy odpowiadającej masie całkowitej, jeśli jazda służy sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu. Bez ograniczeń celu jazdy mogą być kierowane autobusy bez pasażerów jedynie z liczbami C1 171 lub C 172.

Ciągniki
Ciągniki rolnicze i leśne rozwijające prędkość maksymalnie do 32 km/h (przy ciągniętej przyczepie do 25 km/h) są pojazdami, do prowadzenia, których wymagane jest prawo jazdy klasy L (dotychczasowa kategoria 5). Pozwolenie dotyczy jedynie osób pracujących w rolnictwie lub pracy w lesie. Klasa L obejmuje poza tym maszyny z napędem własnym i maszyny do transportu poziomego do 25 km/h.
Nowo wprowadzą kategorią jest klasa T pozwalająca prowadzić pojazdy ciągnące, które ze względu na swoją budowę używane są w rolnictwie i w leśnictwie, i do takich celów są wykorzystywane. Prędkość, z jaką mogą być kierowane wynosi (także z przyczepą) 60 km/h, w przypadku osób niepełnoletnich - do ukończenia 18 roku życia - 40 km/h. Posiadacz prawa jazdy kategorii 2 w przypadku wymiany dokumentu otrzymuje klasę T, posiadaczom kategorii 3, klasa T udzielana jest na wniosek jedynie osoby zatrudnionej w rolnictwie lub leśnictwie.

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie