Nowe regulacje UE w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Polepszona ochrona ubezpieczeniowa w przypadku zdarzeń komunikacyjnych we wszystkich krajach UE spowoduje, że w wielu krajach wzrosną składki ubezpieczeniowe.

Na tydzień przed świętami weszły w życie Unijne ustalenia, z których najważniejsze mówi o polepszonej ochronie ubezpieczeniowej w przypadku zdarzeń komunikacyjnych we wszystkich krajach Wspólnoty. Przepisy ustalają obecnie minimalną wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ma być ona jednolita dla wszystkich krajów UE. Jeśli nie dochodzi do sporu w dochodzeniu odszkodowania, pokrzywdzony w wypadku może przenieść postępowanie do swojego kraju ojczystego. Natomiast w sprawach spornych rozstrzygniecie odbywać się będzie w kraju gdzie doszło do wypadku, ze wszystkimi konsekwencjami finansowymi.

Każdy właściciel pojazdu jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Z tego ubezpieczenia pokrywane są szkody powstałe w wypadku spowodowanym z jego winy. Sprawca ponosi koszty nie tylko naprawy czy wynajmu pojazdu zastępczego, ale również koszty leczenia poszkodowanych aż do ponoszenia kosztów ewentualnej renty inwalidzkiej. W polisie ubezpieczeniowej określana jest maksymalna kwota, jaka wypłacana jest w przypadku spowodowania wypadku. W Niemczech do 17 grudnia 2007 roku kwota ta wynosiła 2,5 miliona dla osoby poszkodowanej. W przypadku trzech i więcej osób poszkodowanych kwota wynosiła 7,5 miliona euro. Straty rzeczowe objęte były kwotą 500 000 euro.

Nowe przepisy mówią o kwocie 7,5milona euro w przypadku osób, niezależnie od ilości poszkodowanych, natomiast podwojono wysokość odszkodowania strat rzeczowych. Wynosi ona teraz milion euro. Ponieważ zdarza się, że odszkodowanie wypłacane z ubezpieczenia nie pokrywa poniesionych strat, stąd też firmy ubezpieczeniowe podniosły w związku z nowymi przepisami również wysokość wypłacanych odszkodowań. Nowe przepisy mają dać identyczne zabezpieczenia ofiarom wypadków we wszystkich krajach Unii. Dlatego tez w wielu krajach wzrosną składki ubezpieczeniowe. Obejmie to również Polskę.

Dla zabezpieczenia się ubezpieczyciele radzą przed wyjazdem za granice wybrać opcję z najwyższą kwotą odszkodowania, ponadto wykupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, jak również ubezpieczenie ochrony prawnej.

 

Komunikat:

Prosimy o uczciwość i nie umieszczanie kryptoreklamy pod naszymi artykułami, na forum i w kalendarium. Zaśmiecają one serwisy i utrudniają korzystanie z portalu. Na naszym portalu jest wiele możliwości taniej, a nawet bezpłatnej (np. katalog firm) reklamy. Użytkowników wzywamy do bojkotowania firm, które spamują lub w inny nieuczciwy sposów wykorzystują trud, jaki zadaliśmy sobie w celu stworzenia portalu mypolacy.de.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie