Prawo w DE: Czy wiesz, komu przysługuje obrońca z urzędu?

· Autor:
Prawo w DE: Czy wiesz, komu przysługuje obrońca z urzędu?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Sąd karny musi w przypadkach obrony koniecznej (notwendige Verteidigung) przydzielić obwinionemu (Beschuldigter) obrońcę z urzędu, którego honorarium płaci sąd. Nowa dyrektywa UE rozszerza prawa obwinionego do obrońcy z urzędu. Kraje członkowskie miały czas na implementację nowych regulacji do maja 2019. Niemcy niestety jeszcze tego nie zrobiły.

Obrońca z urzędu jest przydzielany obwinionemu przez sąd i powinno to nastąpić jak najszybciej, aby obwiniony albo już nawet tylko podejrzany (Verdächtigter) miał możliwość uzyskać od początku profesjonalną radę jak się przygotować do obrony przed zarzutami prokuratury (Staatsanwaltschaft). Dotychczas często jest tak, że sąd informuje obwinionego dopiero w piśmie, w którym przesyła akt oskarżenia o tym, że podejrzany ma prawo wskazać adwokata, którego sąd może powołać jako obrońcę z urzędu i w innym razie sąd sam przydzieli mu obrońcę. Ta praktyka jest sprzeczna z nową dyrektywą UE. Oczywiście podejrzany od momentu dowiedzenia się o tym, że prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze (Ermittlungsverfahren) może skontakrować obrońcę własnego wyboru (Wahlverteidiger). Ale wtedy sam musi zapłacić honorarium adwokackie, a nie każdego podejrzanego na to stać. Jeżeli sąd, obwiniony oraz adwokat się zgodzą, to sąd może też powołać adwokata z wyboru, który otrzymał zlecenie od podejrzanego jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego, na adwokata z urzędu.

Kiedy i komu jest przydzielany adwokat z urzędu?

Adwokat z urzędu jest przydzielany tylko w sprawach obrony koniecznej. Obrona jest według obecnego stanu prawa niemieckiego między innymi wtedy konieczna, jeżeli:

- sprawa toczy się w pierwszej instancji przed sądem landgericht lub oberlandesgericht,

- sprawa dotyczy przestępstwa (Verbrechen),

- sprawa może się skończyć zakazem wykonywania zawodu (Berufsverbot),

- podejrzany znajduje się w areszcie śledczym (Untersuchungshaft) lub w inny sposób jest pozbawiony wolności przez decyzję sądu – zawsze, jeżeli pozbawienie wolności trwa dłużej niż trzy miesiące,

- oskarżyciel posiłkowy (Nebenkläger) jest reprezentowany przez adwokata lub

- podejrzany nie jest w stanie sam się bronić, przykładowo nie zna na tyle niemieckiego języka, aby zrozumieć akt oskarżenia lub inne pisma sądowe lub z prokuratury.

Dla niepełnoletnich podejrzanych istnieją jeszcze dalsze przesłanki, kiedy obrona jest konieczna.

Możesz sam wybrać adwokata z urzędu!

Obwiniony powinien sam mieć wybór obrońcy z urzędu, zanim sąd przydzieli adwokata według uznania sądu. Obwiniony może tutaj wybrać też adwokata spoza okręgu sądowego, jeżeli uzasadni, dlaczego właśnie ten obrońca ma zaufanie obwinionego, przykładowo mówi w jego ojczystym języku. W takim przypadku sąd też musi pokryć koszty dojazdu adwokata spoza okręgu sądowego do spotkania z jego klientem przykładowo w areszcie śledczym lub na rozprawę.

Obrońca z wyboru otrzymuje te same stawki bez względu na to, czy jego klient zostanie skazany, uniewinniony, czy postępowanie zostanie umorzone zanim zapadnie wyrok sądowy. Stawki obrońcy z urzędu są niższe niż stawki obrońcy z wyboru. Jeżeli ale adwokat z urzędu doprowadzi do umorzenia lub uniewinnienia obwinionego, to sąd musi mu wypłacić stawki obrońcy z wyboru. Obrońca z urzędu ma zatem dodatkową motywację, aby skutecznie bronić swojego klienta.

Zdjęcie: pixabay.com, autor: espartgraphic

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie